Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > За проекта

ODIT.info е онлайн каталог съдържащ закони, подзаконови нормативни актове и практически съвети в областта на счетоводството и счетоводното отчитане на дейностите, данъчното облагане и данъчната практика в РБългария. Нашата цел е да поддържаме максимално пълна и актуална база от нормативи касаещи практиката в изброените области, както и подробни инструкции за практическото им прилагане.

За реализацията на проекта е разработен уникален софтуеър позволяващ оптимално категоризиране на информацията правейки я достъпна и намираема за широк кръг от хора посредством олекотена и интуитивна система за навигация.

Ползването на нформацията публикувана в ODIT.info в електронен и/или печатен вид е безплатно за лични нужди.

Проекта е разработен от Креато ООД с помощта на външни партньори и консултанти и е собственост на Икономедия АД.

Всички елементи от съдържанието на сайта - текст, дизайн, софтуеър, текст, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Икономедия АД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

Препубликуването и разпространението на информацията и елементите на сайта или част от тях в електронен и/или печатен вид с комерсиална цел без съгласието на Икономедия АД е забранено и е подсъдно съгласно действащата в РБългария нормативна уредба за авторски права.

Икономедия АД, Креато ООД и проекта ODIT.info не са свързани с по никакъв начин с Министерство на финансите, Национална Агенция по Приходите, друга държавна институция или правителствени и неправителствени организации.

Ползването на информацията публикувана в ODIT.info е по собствена преценка на потребителите.
Икономедия АД не носи отговорност за нанесени загуби и/или пропуснати ползи в следствие ползването на публикуваната в ODIT.info информация

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР