Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-34-371 от 31.01.2008 г. на НАП

13 Jun 2008 10:49ч, видяна 2956 пъти
реклама
Необходими действия от ДЗЛ при загубен данъчен

Уважаеми господин ..................,

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-371/21.04.2007 г.и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП, Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:

От изнесената в запитването Ви фактическата обстановка е следната:

ЕТ „ Росен Вълков- Арт" издава списание „ Архитектура". В процеса на работа издава фактура на „Оргахим" АД за участие с реклама в списанието, която изпраща с обратна разписка за изплащане. От „Оргахим" АД обаче уведомяват, че са изгубили фактурата и не могат да я изплатят.

Въпросът е ЕТ „ Росен Вълков- Арт" как следва да процедира при създалата се ситуация?

Съгласно чл.112, ал.З от ЗДДС, при кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ регистрираното лице е задължено да уведоми писмено компетентната териториална дирекция на НАП не по—късно от 24 часа от узнаването па съответното обстоятелство. Регистрираното лице следва да се снабди с копие от екземпляра на издателя на документа, заверено с неговия подпис и печат.

За да може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, в случай на изгубване на оригинала на документ, регистрираното лице трябва да уведоми за случая териториалната дирекция на НАП по регистрацията си. Фотокопието от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат се съхранява в счетоводството на регистрираното лице /чл.58 , ал.2 от ППЗДДС/.

Задълженията и правата произтичащи от цитираните разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС в случая се упражняват пред ТД на НАП по регистрация на лицето, загубило документа и претендиращо правото на данъчен креди. В конкретния случай това е Вашия контрагент.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР