Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо 1-ИТ-00-15 от 01.02.2008 г. на НАП

23 Jun 2008 17:46ч, видяна 3950 пъти
реклама
Облагане с ДДС на консултантски услуги

Във връзка с Ваше запитване …. изразяваме следното принципно становище:

Съгласно фактическата обстановка, която описвате в запитването си, управляваното от Вас търговско дружество предоставя консултантски услуги на чуждестранно юридическо лице, установено в Унгария. Дружеството Ви не извършва дейност на търговски представител или търговски пълномощник на чуждестранното лице. Последното няма представителство в България.

Съгласно чл.2 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Понятието облагаема доставка е дефинирано в чл.12, ал.1 от ЗДДС, а именно: всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Общите принципи при определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга са представени в чл.21 от ЗДДС. Видно от чл.21, ал.3 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект - мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:

получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът

доставяните услуги са изрично изброените в цитираната алинея, вкл. услуги, извършвани от консултанти

Във връзка с изложеното, ако са изпълнени особените законови изисквания, оказваните от Вашето дружество доставки на консултантски услуги са с място на изпълнение извън територията на страната, поради което същите не следва да се третират като облагаеми доставки, респ. като обект на облагане с данък по ЗДДС. При извършването им в издадените от Вас фактури не следва да се начислява ДДС. При съставянето на данъчния документ, като основание за неначисляването е необходимо да посочвате съответната законова разпоредба - чл. 21, ал. 3, т. 2, б. „в” от ЗДДС. Съгласно чл.117, ал.3 от ППЗДДС Вие имате задължение да подадете VIES декларация.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР