Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 23-33-105 от 31.01.2008 г. на НАП

25 Jun 2008 10:40ч, видяна 3641 пъти
реклама
Извършването на доставки по чл.43 от ЗДДС

Уважаеми ...............,

Във връзка Ваше писмо постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 23-33-105/23.02.2007г. съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:

По смисъла на чл.43 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато доставката е свързана с осъществяването на тяхната религиозна, социална и здравна дейност.

Съгласно разпоредбата на чл.23 от Закона за вероизповеданията, регистрираните вероизповедания имат право за своите нужди да произвеждат и продават вещи, свързани с богослужебната им дейност, ритуали и обреди. Тези сделки не са търговски по смисъла на Търговския закон.

Предвид гореизложеното, хипотезата на чл.43 от ЗДДС е приложима при следните, изброени от Вас доставки:

църковни обреди и служби;

продажба на свещи;

продажба на църковна утвар, ако тази продажба е свързана с богослужебната дейност;

продажба на платнени дарове, ако тази продажба е свързана с богослужебната дейност;

продажба на угарки, ако тази продажба е свързана с богослужебната дейност.

За останалите доставки: екскурзоводни услуги, хотелско настаняване, фотоснимане и снимане с камера, наем на недвижимо имущество, такса паркинг е неприложима разпоредбата на чл.43 от закона. За тези доставки е приложима разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, а именно - облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и чл.9, когато е извършена от данъчно задължено по този закон лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите когато този закон предвижда друго. В подкрепа на това е и факта, че този вид дейност се извършва и от други търговци и не е пряко свързана с богослужебната дейност.

Относно предоставянето на дарения следва да се има предвид следното: В обхвата на ЗДДС по смисъла на чл.2 от закона попадат възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги. Ако не е налице възмездност се излиза извън приложното поле на ЗДЦС. Следва да се има предвид, че в определени случаи безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги е приравнено на възмездна доставка по чл.6, ал.З от ЗДДС, поради което във всеки конкретен случай следва да се извърши преценка за наличието на определени обстоятелства с цел правилно третиране на съответната дейност по ЗДДС.

Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/Мария Мургина/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР