Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо изх. № 26-323 от 08.11.2007 г. на МТСП относно: заплащането за извънреден труд

16 Jul 2008, видяна 5873 пъти
реклама
Заплащането за извънреден труд се установява, като конкретния процент по чл. 262 от Кодекса на труда се приложи спрямо сбора от основната заплата и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.
Съгласно чл. 262 от Кодекса на труда (КТ) положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1,50 на сто - за работа през работните дни; 2,75 на сто - за работа през почивните дни; 3,100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4,50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
В разпоредбата на чл. 262, ал. 2 от Кодекса на труда е регламентирано, че когато не е уговорено друго, увеличението за положения извънреден труд се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено в трудовия договор. В този текст се има предвид трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор - чл. 66, ал. 1, т. 7 КТ.
Според разпоредбата на чл. 7 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения на работника или служителя, които са с постоянен характер по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго.
Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер са определени в чл. 15 НСОРЗ - за образователна степен "доктор" и за научна степен "доктор на науките", както и за придобит трудов стаж и професионален опит. За допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно, заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение, са в зависимост единствено от отработеното време.
С колективния трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието могат да се договарят и определят и други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер. В обхвата им не могат да се включват допълнителни трудови възнаграждения за извънреден труд, независимо от въведената организация на труда и отчитането на работното време, както и други допълнителни трудови възнаграждения с временен (инцидентен) характер.
Следователно заплащането за извънреден труд се установява, като конкретния процент по чл. 262 КТ се приложи спрямо сбора от основната заплата и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.
Не спазвайте указаното в това писмо! 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР