Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 94ММ/867 от 14.02.2008 г. на МТСП

08 Aug 2008 16:15ч, видяна 4955 пъти
реклама
През 2008 г. паричното обезщетение по време на "майчинство" е 220 лв.,като този размер не зависи от броя на отглежданите деца

През времето на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 - годишна възраст, на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение при условия, определени в чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване и в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2008 г. паричното обезщетение по време на "майчинство" е 220 лв., като този размер не зависи от броя на отглежданите деца.

Съгласно разпоредбата на чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 315 дни, от които 45 дни преди раждането. През времето на този отпуск на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение при условия и в размер, определени в чл. 49 и 50 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

От гореизложеното е видно, че обезщетението, чийто размер е 90 на сто от среднодневното възнаграждение или осигурителния доход, определени по чл. 41 КСО, се изплаща на майката само през времето на отпуска поради бременност и раждане, чиято продължителност е установена в Кодекса на труда. Законовата норма не предвижда какъвто и да било механизъм за удължаване продължителността на този отпуск, съответно и на възможността обезщетението да се изплаща за период, различен от законоустановения.

След изтичането на отпуска поради бременност и раждане, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2 - годишна възраст и 6 месеца за всяко следващо дете (чл. 164, ал. 1 КТ). През времето на този отпуск на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение при условия, определени в чл. 53 КСО и в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2008 г. паричното обезщетение по време на "майчинство" е 220 лв., като този размер не зависи от броя на отглежданите деца. Изплащането на това обезщетение е свързано само с настъпването на осигурителния риск "майчинство". Осигурителното законодателство не предвижда обезщетението по "майчинство" да се определя пропорционално на броя на родените от майката деца. Поради тази причина не съществува законоустановена възможност да бъде "разрешено майчинство в троен размер".

Ако майката не ползва отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ и се върне на работа, то освен трудовото си възнаграждение, тя ще има право да получава и парично обезщетение в размер на 50 на сто от "майчинството", т.е. в размер на 110 лв. за 2008 г., съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 КСО.

Считано от 01.01.2008 г. т.н. "праг за достъп до социални помощи", т.е. средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца, е в размер на 300 лв. С оглед на това, ако отговаря на посоченото условие, майката ще има право на месечни помощи (т.н. "детски надбавки") съгласно Закона за семейни помощи за деца.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР