Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-52 от 21.02.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 14:57ч, видяна 2076 пъти
реклама
Сключването и регистрирането на трудовите договори във връзка с направените изменения и допълнения на КТ и Наредбата за съдържанието и реда за подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ-допълнение

Във връзка с регистрацията на трудовите договори, Ви даваме следните допълнителни указания:

1. За работниците и служителите, които работят извън територията на районното управление “Социално осигуряване”, където работодателят е регистриран като осигурител, уведомленията по чл. 62, ал. 4 от КТ могат да се подават в съответните районни управления “Социално осигуряване” по месторабота на лицата.

2. В случаите на изменение в срока и/или длъжността и на прекратяване на трудов договор, заварен към 2 януари 2003 г., който не е регистриран, с едно уведомление се извършва едновременно регистрация и уведомяване за изменението или прекратяването.

3. Работодателят е длъжен да връчи на работниците и служителите копие от завереното уведомление само за сключените след 1 януари 2003 г. трудови договори. Копие от заверени уведомления при изменение или прекратяване на трудовия договор не се връчват.

4. Когато трудов договор, сключен за определен срок се превръща в договор за неопределено време, без да е сключено допълнително споразумение, уведомление не се изпраща.

5. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ за сключен трудов договор със срок за изпитване на основание чл. 70 от КТ се попълва както следва:

- когато е сключен на основание чл. 70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ в уведомлението в т. 8 Основание на договора се попълва 07. След изтичане на срока за изпитване, ако трудовият договор не е прекратен не се изпраща ново уведомление;

- когато е сключен на основание чл. 70 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в уведомлението в т. 8 Основание на договора се попълва 02 или 07. След изтичането на срока за изпитване, ако трудовият договор не е прекратен не се изпраща ново уведомление.

6. При изменение на срока и/или длъжността по трудовия договор с допълнително споразумение, включително и в случаите по чл. 259 от КТ се изпраща уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ, като в т. 8 Основание на договора се попълва 02. Когато срокът и/или длъжността не се променят с допълнително споразумение уведомление не се изпраща.

7. Съгласно чл. 335, ал. 2 от КТ трудовият договор се прекратява:

- при прекратяване с предизвестие – с изтичане на срока на предизвестието. Уведомлението за прекратяване на трудовия договор се изпраща в седемдневен срок от изтичането на срока на предизвестието.

- при неспазване на срока на предизвестието – с изтичането на съответната част от срока на предизвестието. Уведомлението за прекратяване на трудовия договор се изпраща в седемдневен срок от датата на прекратяването.

- при прекратяване без предизвестие – от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора. Уведомлението за прекратяване на трудовия договор се изпраща в седемдневен срок от датата на връчване на заповедта за прекратяване.

8. В случаите на трудоустрояване на работници и служители с болничен лист или експертно решение, уведомление се подава само при изменение на срока и/или длъжността по трудовия договор с допълнително споразумение.

9. Уведомления за чужденците, които нямат ЛНЧ, също се подават, като в районните управления “Социално осигуряване” се формира служебен номер на чужденец.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР