Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-11 от 9.01.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 15:02ч, видяна 1636 пъти
реклама
Размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за 2003 год

Във връзка с изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г. / ДВ, бр. 119 от 29 декември 2002 г ./, Ви уведомяваме:

1. С член 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г. / ЗБДОО / от 1 януари 2003 г. се определят следните месечни размери на осигурителните доходи:

- минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и квалификационни групи професии по дейности и групи професии, съгласно Приложение към чл. 8, т. 1;

- минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 200 лв.;

- минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители – 100 лв.;

- минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители, които упражняват само земеделска дейност – 50 лв.;

- максимален месечен размер на осигурителния доход – 1000 лв.

2. Съгласно чл. 9 от ЗБДОО минималният размер на обезщетението за безработица за 2003 г. се определя в размер 70 лв., а максималният – 140 лв.

3. Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от КЗОО за 2003 г. се определя в размер – 110 лв.

4. Размерите на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и за допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/, съгласно чл.12 са следните:

а/ за фонд “Пенсии”:

- 29 на сто – за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;

- 27 на сто – за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

- 32 на сто – за лицата, работещи при условията на І и ІІ категория труд, родени преди 1 януари 1960 г. и 30 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

б/ за Учителски пенсионен фонд – 4,3 на сто;

в/ за фонд “Общо заболяване и майчинство” – 3 на сто;

г/ за фонд “Трудова злополука и професионална болест” – 0,7 на сто – вноската е изцяло за сметка на работодателите;

д/ за фонд “Безработица” – 4 на сто;

е/ за ДЗПО в професионални пенсионни фондове:

- 12 на сто - за лицата, работещи при условията на І категория труд;

- 7 на сто - за лицата, работещи при условията на ІІ категория труд.;

ж/ за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 2 на сто.

5. Осигурителните вноски за фонд “Пенсии” /в размер 27 на сто и 29 на сто/, фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Безработица” и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд, за лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, изпълнителите по договори за управление и контрол и работещи без трудово правоотношение, се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигуреното лице. Осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест” и за Учителски пенсионен фонд е за сметка на осигурителите.

5.1. Осигурителните вноски за всички осигурени социални рискове за родените преди 1 януари 1960 г., работещи при условията на трета категория труд е в размер 36,7 на сто /чл. 11, т. 1, б. ”а”/, а за родените след 31 декември 1960 г. е 34,7 на сто. Вноската за фондовете на ДОО – фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” и фонд “Безработица” и вноската за ДЗПО в универсален пенсионен фонд се разпределя както следва:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 27,7 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 9 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г. :

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 26,2 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто.;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 8,5 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

5.2. За осигурените за всички осигурени социални рискове, работещи при условията на І и ІІ категория труд, вноската за фонд “Пенсии” е в размер 32 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 30 на сто за родените след 31 декември 1959 г. /чл. 12, ал. 1, т. 1, б. ”в”/ и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд се разпределя както следва:

а) 29 на сто, в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на осигуреното лице за родените преди 1 януари 1960 г.;

б) 27 на сто, в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на осигуреното лице за родените след 31 декември 1959 г.;

в) 3 на сто за сметка на работодателя;

г) 2 на сто за ДЗПО в универсален пенсионен фонд, в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25 на сто за сметка на осигуреното лице за родените след 31 декември 1959 г.

Осигурителните вноски за ДЗПО в професионални пенсионни фондове са само за сметка на работодателя.

5.3. За лицата, работещи при условията на втора категория труд, осигурени за всички осигурени социални рискове, вноската е в размер 46,7 на сто /чл. 11, т. 1, б. “б”/. Вноската за фондовете на ДОО и вноската за ДЗПО се разпределят както следва:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 30,7 на сто и за ДЗПО в професионален пенсионен фонд – 7 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 9 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 29,2 на сто; за ДЗПО в професионален пенсионен фонд – 7 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 8,5 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

5.4. За лицата, работещи при условията на първа категория труд, осигурени за всички осигурени социални рискове, вноската е в размер 51,7 на сто / чл. 11, т. 1, б. “в” /. Вноската за фондовете на ДОО и вноската за ДЗПО се разпределят както следва:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 30,7 на сто и за ДЗПО в професионален пенсионен фонд – 12 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 9 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 29,2 на сто; за ДЗПО в професионален пенсионен фонд – 12 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 8,5 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

5.5. За лицата, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост, не се дължат вноски за фонд “Безработица”.

Размерът на осигурителната вноска за ДОО, без фонд “Безработица”, за родените преди 1 януари 1960 г. е 32,7 на сто, а за родените след 31 декември 1959 г. е 30,7 на сто и се разпределя по следния начин:

а) за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на възложителите – 24,7 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 8 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на възложителите – 23,2 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто;

- за сметка на осигурените лица – 7,5 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

5.6. За учителите, осигурени за всички осигурени социални рискове, вноската е 41 на сто /чл. 11, т. 1, б. “г”/. Вноската за фондовете на ДОО и вноската за ДЗПО за тези лица се разпределя както следва:

а) за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 27,7 на сто; за Учителски пенсионен фонд – 4,3 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 9 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 26,2 на сто; за Учителски пенсионен фонд – 4,3 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 8,5 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

5.7. Членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове, с изключение на риска безработица, поради което за тях не се дължат вноски за фонд “Безработица”.

Размерът на осигурителната вноска за ДОО, без фонд “Безработица”, за родените преди 1 януари 1960 г. е 32,7 на сто, а за родените след 31 декември 1959 г. е 30,7 на сто и се разпределя по следния начин:

а) за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на възложителите – 24,7 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фондовете на ДОО – 8 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на възложителите – 23,2 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто;

- за сметка на осигурените лица – 7,5 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

6. За самоосигуряващите се, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителните вноски са следните:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г. – 29 на сто за фонд “Пенсии”;

б/ за родените след 31 декември 1959 г. – 27 на сто за фонд “Пенсии” и 2 на сто за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

7. За самоосигуряващите се, които се осигуряват за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професио-нална болест и безработица, осигурителните вноски са в следните размери:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г. – 32 на сто, от тях 29 на сто за фонд “Пенсии” и 3 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство”;

б/ за родените след 31 декември 1959 г. – 32 на сто, от тях 27 на сто за фонд “Пенсии”, 3 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство” и 2 на сто за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

8. Размерът на осигурителната вноска за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест на основание чл. 4, ал. 2 от КЗОО /работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни или 40 часа през календарния месец/ е 29,7 на сто /чл. 11, т. 2 от ЗБДОО/. Вноската за фонд “Пенсии” и вноската за ДЗПО в универсален пенсионен фонд се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на работодателите и 25 на сто за сметка на осигурените лица. Вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” е изцяло за сметка на работодателите. Вноските се разпределят както следва:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 22,45 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” – 7,25 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на работодателите – за фондовете на ДОО – 20,95 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” – 6,75 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

9. За работещите без трудово правоотношение, подлежа-щи на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КЗОО, размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” - за родените преди 1 януари 1960 г. е 29 на сто и за родените след 31 декември 1959 г. е 27 на сто. Вноската за фонд “Пенсии” и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд се разпределя както следва:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г.:

-за сметка на възложителите – за фонд “Пенсии” – 21,75 на сто;

-за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” – 7,25 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на възложителите – за фонд “Пенсии” – 20,25 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” – 6,75 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

10. Осигурителната вноска за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане е в размер 21,75 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и 20,25 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. /чл. 12, ал. 9 от ЗБДОО/. Вноските се внасят във фонд “Пенсии” и са изцяло за сметка на осигурителя или самоосигуряващото се лице.

Вноски за фонд “Пенсии” върху паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане, които се зачитат за осигурителен стаж, се внасят до 31 декември 2004 г., съгласно § 87 от ПЗР на КЗОО .

11. Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите , определени за фонд “Пенсии”, в зависимост от категорията труд /чл. 12, ал. 10 от ЗБДОО/ и за ДЗПО за професионален и универсален пенсионен фонд. Осигурителните вноски върху социалните разходи за работещите по трудови право-отношения, упражняващите трудова дейност като членове на коопе-рации и за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя, съответно кооперацията или търговското дружество и 25 на сто за сметка на осигурения.

Вноската за фонд “Пенсии” и за ДЗПО в универсален пен-сионен фонд за работниците и служителите, работещи при условията на трета категория труд, се разпределя:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на работодателите – за фонд “Пенсии” – 21,75 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” – 7,25 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на работодателите – за фонд “Пенсии” – 20,25 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто;

- за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” – 6,75 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

Вноската за фонд “Пенсии” за ДЗПО в универсален и в про-фесионален пенсионен фонд за работниците и служителите, работе-щи при условията на втора категория труд, се разпределя:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на работодателите – за фонд “Пенсии” – 24,75 на сто и 7 на сто за ДЗПО в професионален пенсионен фонд;

- за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” – 7,25 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на работодателите – за фонд “Пенсии” – 23,25 на сто, за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто и 7 на сто за ДЗПО в професионален пенсионен фонд;

- за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” – 6,75 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

Вноската за фонд “Пенсии” за ДЗПО в универсален и в професионален пенсионен фонд за работниците и служителите, работещи при условията на първа категория труд, се разпределя:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на работодателите – за фонд “Пенсии” – 24,75 на сто и 12 на сто за ДЗПО в професионален пенсионен фонд;

- за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” - 7,25 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември 1959 г.:

- за сметка на работодателите – за фонд “Пенсии” – 23,25 на сто, за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 1,5 на сто и 12 на сто за ДЗПО в професионален пенсионен фонд;

- за сметка на осигурените лица – за фонд “Пенсии” – 6,75 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,5 на сто.

12. Съгласно чл. 12, ал. 11 от ЗБДОО осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за държавните служители, или когато това е предвидено в закон, са изцяло за сметка на работодателя или ведомството.

От 1 януари 2003 г. не се внасят осигурителни вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за:

- кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи;

- офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията;

- държавните служители – офицери, сержанти и граждан-ски лица по Закона за изпълнение на наказанията;

- служителите в Националната разузнавателна служба;

- служителите от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията.

13. Съгласно чл. 13 от ЗБДОО размерът на осигурителната вноска за 2003 г. за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държав-ните служители – офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, офицерите и сержанти-те от Националната следствена служба, от Специалната куриер-ска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията и за следователите е в размер 39,7 на сто. За следователите се внасят вноски и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

Вноските се разпределят както следва:

а/ за фонд “Пенсии” – 32 на сто, а за следователите 30 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959г.;

б/ за фонд “Трудова злополука и професионална болест” – 0,7 на сто;

в/ за фонд “Общо заболяване и майчинство” – 3 на сто;

г/ за фонд “Безработица” – 4 на сто;

д/ за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за следователите – 2 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

Вноските за тези лица са за сметка на държавния бюджет.

Осигурителните вноски за следователите за 2003 г. се внасят както следва:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г.:

- за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на съдебната власт – за фондовете на ДОО – 39,7 на сто.

За тези лица не се дължи осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

б/ за родените след 31 декември1959 г.:

- за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на съдебната власт - за фондовете на ДОО – 37,7 на сто;

- за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на съдебната власт – 2 на сто.

14. За лицата, завършили висше или полувисше образо-вание, във връзка със зачитането на времето за обучение за осигурителен стаж /§ 9 от ПЗР на КЗОО/ осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, които се внасят за 2003 г. са в размер 29 на сто, независимо от това, дали лицата са родени преди 1 януари 1960 г. или след 31 декември 1959 г. За това време не се дължат вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР