Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 91-01-56 от 07.03.2003 г. на НОИ

29 Mar 2004 16:02ч, видяна 1520 пъти
реклама
Внасяне на осигурителни вноски при полагане на труд по договори за прокура

Договорът за прокура по своя характер представлява договор за управление на търговец, чрез който се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а прокуристът - управител се задължава срещу определено възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в рамките на договорения срок /респективно – безсрочно/. Този вид управление включва формирането и изразяването волята на самото търговско дружество. Видът на търговеца /дружество или едноличен търговец/ не се отразява на формата на самия договор за прокура.

За да породи действие такъв договор спрямо трети лица е необходимо да са изпълнени две кумулативни условия:

- да е вписан в съда по регистрация на търговеца.

Договорът за прокура може да бъде както трудов, така и граждански.

С последните изменения на Кодекса за задължително обществено осигуряване се въведоха осигурителни прагове по икономически дейности и професии, които се съобразяват при внасяне на осигурителни вноски за работниците, служителите и лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КЗОО.

За да отпадне задължението за внасяне на осигурителни вноски от собственик на едноличен търговец – в качеството му на самоосигуряващо се лице, се изисква представяне на вписан в търговския регистър договор за прокура.

Когато договорът за прокура е сключен като трудов договор, осигурителни вноски следва да се внасят по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 или по чл. 4, ал. 2 от КЗОО.

Договорът за прокура, когато не е сключен във форма на трудов договор, е вид граждански договор за управление на търговец.

В чл. 4, ал. 1, т. 7 от КЗОО обаче изрично е записано, че подлежат на задължително обществено осигуряване за всички осигурени рискове само изпълнителите по договори за управление на търговски дружества. В този смисъл прокуристът на един едноличен търговец следва да се осигурява като по договор за полагане на труд без трудово правоотношение, а не като по договор за управление на търговско дружество, тъй като едноличният търговец не е такова дружество.

Прокуристът на едноличен търговец следва да се осигурява при условията на чл. 4, ал. 3, т. 5 или т. 6 от КЗОО – в зависимост от размера на реално полученото от него месечно възнаграждение.

Действието на договора за прокура се прекратява, след отписването му от търговския регистър, за което следва да се представи удостоверителен документ от съда по регистрацията на търговеца. Едва след това за собственика отново ще възникне задължението за внасяне на осигурителни вноски, ако упражнява трудова дейност.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР