Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 9 - Приложение 4

28 Feb 2006 11:42ч, видяна 6448 пъти
реклама
Отчет за паричния поток на ................. за ...........................

ОТЧЕТ
за паричния поток
на ............................
за .............................

Наименование на потоците
текуща година
предходна година
а
1
2
I. Наличност на парични средства в началото на периода    
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
А. Постъпления от нестопанска дейност    
1. Получени дарения под условие    
2. Получени дарения без условие    
3. Постъпления от членски внос    
4. Постъпления от осигурителни предприятия    
5. Получени обезщетения за застраховане    
6. Постъпления от банкови и валутни операции    
7. Други постъпления    
Всичко постъпления от нестопанска дейност    
Б. Плащания за нестопанска дейност    
1. Изплатени дарения    
2. Изплатени заплати    
3. Изплатени осигуровки    
4. Плащания по банкови и валутни операции    
5. Плащания за услуги    
6. Други плащания    
Всичко плащания за нестопанската дейност    
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност    
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
А. Постъпления от стопанска дейност    
1. Постъпления от продажба на активи и услуги    
2. Постъпления от клиенти    
3. Постъпления от банкови и валутни операции    
4. Други постъпления    
Всичко постъпления от стопанска дейност    
Б. Плащания за стопанската дейност    
1. Плащания за услуги и за придобити активи    
2. Плащания към доставчици    
3. Изплатени данъци    
4. Плащания по банкови и валутни операции    
5. Други плащания    
Всичко плащания за стопанската дейност    
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност    
IV. Наличност на парични средства в края на периода    
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА    

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР