Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 9 - Приложение 2

28 Feb 2006 13:33ч, видяна 8150 пъти
реклама
Отчет за приходите и разходите (двустранен) на ................за ...............

ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на .................................
за ..................................

Наименование на разходите
Сума в хил. лв.
Наименование на приходите
Сума в хил. лв.
текуща година
предходна година
текуща година
предходна година
а
1
2
а
1
2
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА     I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА    
А. Разходи за регламентирана дейност     А. Приходи от регламентирана дейност    
1. Дарения     1. Приходи от дарения под условие    
2. Други разходи     2. Приходи от дарения без условие    
Всичко А:     3. Членски внос    
Б. Административни разходи     4. Други приходи    
Общо I:     Общо I:    
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ     II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ    
3. Разходи за лихви     5. Приходи от лихви    

4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

    6. Приходи от съучастия    
    7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове     8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
6. Други разходи по финансови операции     9. Други приходи от финансови операции    
Общо II:     Общо II:    
III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ     III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ    
IV.ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ     IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
V. ОБЩО РАЗХОДИ     V. ОБЩО ПРИХОДИ    
VI. РЕЗУЛТАТ     VI. РЕЗУЛТАТ    
Всичко (V+VI)     Всичко (V + VI)    

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР