Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

СС 7 - Приложение 1

03 Mar 2006 14:09ч, видяна 7509 пъти
реклама
Отчет за паричните потоци по прекия метод на ...................за ................

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ..........................................
за ..........................................
в хил. лв.

Наименование на паричните потоци

Текущ период
Предходен период
Постъпления
Плащания
Нетен поток
Постъпления
Плащания
Нетен поток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци от основна дейност            
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти            
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели            
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения            
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни            
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики            
Платени и възстановени данъци от печалбата            
Плащания при разпределения на печалби            
Други парични потоци от основна дейност            
Всичко парични потоци от основна дейност (А)            
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност            
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи            
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи            
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни            
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания            
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики            
Други парични потоци от инвестиционна дейност            
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)            
В. Парични потоци от финансова дейност            
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа            
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците            
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми            
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни            
Плащания на задължения по лизингови договори            
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики            
Други парични потоци от финансова дейност            
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)            
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)            
Д. Парични средства в началото на периода            
Е. Парични средства в края на периода            

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР