Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 24-28-61 от 25.03.2002 г. на МФ

21 Nov 2003, видяна 1982 пъти
реклама
Относно: Документалната обоснованост на извършените разходи
Един от основните принципи при осъществяване на счетоводството е принципът на документална обоснованост. Съгласно чл. 4, ал. З от Закона за счетоводството (в сила от 1.01.2002 г.) предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

 

За да е налице документална обоснованост на извършения от лицето разход, когато закупува материални ценности от физически лица, които не са търговци, трябва да изготвя документ, който да съдържа посочените 6 чл. 7, ал. 1 от ЗСч реквизити, а именно:

1.  наименование и номер на документа, дата на съставяне и място;

2.  наименование и адрес на предприятията - издател и получател на документи;

3.  номер по националния данъчен регистър и БУЛСТАТ на издателя и получателя на документа, а за получатели - физически лица, се изписват единният граждански номер на лицето;

4. основание, предмет, натурално (при необходимост) и стойностно изражение на стопанската операция;

5. съставител и получател - име и фамилия;

6. подписи на лицата, отговорни за осъществяване на стопанската операция.

За физическите лица, които не са задължени да се регистрират по националния данъчен регистър и БУЛСТАТ, в първичния счетоводен документ за продажбата следва да се вписва единният им граждански номер. Вместо наименование и адрес на предприятието следва да се вписва име, презиме, фамилия и адрес на лицето.

Няма задължителна форма на първичния счетоводен документ за описания случай. Достатъчно е да са налице описаните реквизити. Няма пречка да бъдат добавени и други реквизити по преценка на страните.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОДФЛ всяко предприятие, изплащащо доход на физическо лице през данъчната година, различен от доход от трудови правоотношения и пенсии, е длъжно да представи справка по образец 6 териториалнатаданъчна дирекция по седалището си. Изплатената на физическото лице сума във връзка със закупуването на материална ценност (материален запас) не е сред визираните изключения (от трудови правоотношения и пенсии), а е свързана с облигационни правоотношения, в резултат на които въпросното лице е реализирало доход, поради което същата трябва да бъде отразена 6 справката по чл. 57, ал. 1 от ЗОДФЛ.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР