Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ 28 - 29 Октомври ЗДДС - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ през 2010. ОСИГУРЯВАНЕ - ПРАКТИКА и НОВИ МОМЕНТИ за 2010. лектори: адв. РОСЕН РУСКОВ, ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА,РУМЯНА СТАНЧЕВА

СъбитиеДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ 28 - 29 Октомври ЗДДС - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ през 2010. ОСИГУРЯВАНЕ - ПРАКТИКА и НОВИ МОМЕНТИ за 2010. лектори: адв. РОСЕН РУСКОВ, ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА,РУМЯНА СТАНЧЕВА
Дата30.11.1999
Мястох-л СВ. СОФИЯ зала СЕРДИКА Ул.Пиротска 18 www.hotelsvetasofia.com
Организаторадв.Русков,Магистер Диксит, Доместикс
ПрограмаДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
28 – 29.10.2010г.
ЗДДС - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ през 2010.
ОСИГУРЯВАНЕ - ПРАКТИКА и НОВИ МОМЕНТИ за 2010.

София,х-л СВЕТА СОФИЯ зала СЕРДИКА
Ул.Пиротска 18
www.hotelsvetasofia.com

Модул 1 – 28.10. : ЗДДС – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ през 2010г.
Лектор: адвокат Росен Русков
Теми:
Обща съпоставка между старата и новата схеми на определяне на място на изпълнение на услуги извън територията на страната;
Данъчнозадължени и данъчно незадължени лица – схемата В2В и В2С
• Промяна на основния принцип за определяне на Място на изпълнение на доставка на услуги
• Място на изпълнение на услуги по транспорт на стоки
• Място на изпълнение на оценка и работа върху вещи
•Място на изпълнение на интелектуални услуги и др.
• Място на изпълнение на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти
• Място на изпълнение на доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем на всички видове превозни средства
• Място на изпълнение на доставка на услуги, предоставяни на получател-данъчнонезадължено лице
• Промяна на основното правило за самооблагане по чл.82 ЗДДС
• Нова задължителна регистрация по чл. 97а ЗДДС
• Промени относно правото на приспадане на данъчен кредит – чл. 72, ал. 1 и чл. 92 ЗДДС
Проблеми на ЗДДС относно:
1. Вътреобщностна търговия със стоки и услуги;
Специална процедура за закъсняло отразяване на ВОП на стоки – чл. 73а ЗДДС. Механизми за корекция в различните етапи на обжалване;
Изменения – чл. 73а, чл. 180а и §18 от ПЗР на ЗИД ЗДДС;
Анализ на Указания на НАП
2. Доставки по чл. 6, ал. 2 ЗДДС - същност, отлагателни условия или срок, комисионни договори,
лизинг – прехвърлителен и опционен
3. Данъчно събитие
Общ случай на данъчно събитие и изискуемост
Изискуемост
Предварително плащане – аванс и задатък
Аванс преди регистрация – доставка след регистрация
Доставки с периодично и непрекъснато изпълнение – чл. 25, ал. 4 ЗДДС
Отразяване в данъчните документи на данъчно събитие или изискуемост
4. Данъчна основа
Общи положения
Лихви и неустойки
Търговски отстъпки
5. Сделките с недвижими имоти
6. Регистрации
Различия между обща регистрация и специални регистрации по ЗДДС;
При доставки на стоки с монтаж и инсталиране – чл. 97 ЗДДС
При вътреобщностни придобивания – чл. 99 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС

Модул 2- 29.10. : ОСИГУРЯВАНЕ - ПРАКТИКА и НОВИ МОМЕНТИ за 2010.
Лектори: Вержиния Заркова, Румяна Станчева
Теми:
Анализ на промените настъпили през 2010г. до момента.
Кръг на лицата осигурени за всички фондове на държавното обществено осигуряване. Осигуряване на работниците и служителите – определяне на осигурителен доход, размери и разпределение на осигурителните вноски, срокове за внасяне на вноските. Лица осигурени за фонд “Пенсии” и фонд“ Трудова злополука и професионална болест” – определяне на осигурителен доход, размери на осигурителните вноски, срокове за внасяне на вноските. Осигуряване по договори за управление и контрол
Самоосигуряващи се лица – определяне на осигурителен доход, размери на осигурителните вноски, срокове за внасяне на вноските. Лица работещи без трудово
правоотношение – определяне на осигурителен доход, размери на осигурителните вноски, срокове за внасяне на вноските. Осигурителни книжки – задължения на осигурителите за вписвания в осигурителните книжки.
Видове парични обезщетения изплащани от държавното обществено
осигуряване – условия за получаване на обезщетения, изчисляване и отпускане
от ТП на НОИ. Срокове за изплащане на парични обезщетения. Случаи, в които осигурените лица се лишават от парични обезщетения.
Задължително здравно осигуряване – осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски. Срокове за внасянето на осигурителните вноски.

----------------------------------
ТАБЛИЦА ЦЕНИ: ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ 28 – 29.10.2010 МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ИЗТЕГЛИТЕ ОТ НАШИЯ САЙТ www.magisterdixit.net в раздел ДОКУМЕНТИ
-----------------------------------
Преференциални цени при записване и плащане до 20.10.2010г
---------------------------------
МОЖЕТЕ ДА КОМБИНИРАТЕ ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ ОКТОМВРИ (28 – 29) И ПРЕЗ НОЕМВРИ ( 25 – 26) ПО ВАШ ИЗБОР И ДА ПОЛЗВАТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРИ МОДУЛА ( ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДДС, ЗКПО И ЗДДФЛ)
----------------------------------
ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРИ МОДУЛА (24 уч.ч. ) ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2010г.
За един участник - 360лв.без ДДС-сметка Доместикс ЕООД / 432лв.с ДДС- сметка Магистер Диксит
За участвали в предишни семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 345лв.без ДДС-сметка Доместикс ЕООД / 414лв.с ДДС – сметка Магистер Диксит ЕООД
ЦЕНИТЕ ЗА ТРИ МОДУЛА ВАЖАТ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ДАТИ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ЗА СЛЕДВАЩИ ПЕРИОДИ!!! МОЛЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕ ПОСОЧЕТЕ ТОЧНИТЕ ДАТИ НА МОДУЛИТЕ, В КОИТО ИСКАТЕ ДА УЧАСТВАТЕ!!!
-----------------------------------

ДВА МОДУЛА по 8 учебни часа всеки
Възможно е посещение само на един модул
Начало на всеки модул : 9:00ч.
Цената на обучението включва:
2 кафе паузи /10,30-11,00 15,00 – 15,30/
Работен обяд: 12,30 – 13,30
Материали, консултации,книги

Моля при записване посочете желаете ли сертификат за участие в обучение!!!
Доплащане за нощувки:
Цени настаняване в х-л Света София :
единична стая - 100лв.
двойна стая - 130лв. / по 65лв. на човек/
тройна стая - 165лв. / по 55лв. на човек/

Цените за хотела са с ДДС и се заплащат само по сметката на Магистер Диксит ЕООД!!!
Цените включват нощувка, закуска на блок маса, застраховка, безплатно ползване на фитнес, безплатна безжична интернет връзка, туристическа такса и ДДС;
---------------------------------
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 08888 07 911, 0888 461 467, 02 4010400
Е–mail: [email protected]
www.magisterdixit.net
---------------------------------
РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!
Обученията се провеждат при записани минимум 15 участника.

За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по сметката на Магистер Диксит ЕООД или Доместикс ЕООД до указания краен срок.
Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!
Когато обучение се анулира по вина на организаторите, на записалите се участници се предлагат две възможности :
- връщане на заплатената такса в пълен размер
-пренасочване на участието към следващ семинар
( потвърждава се писмено от двете страни)

При отказ от участие в обучение до три календарни дни преди датата на обучението ( тя не се брои) се удържат 35 лв. от внесената сума за такса без ДДС и останалата част се възстановява обратно на наредителя.
При отказ от участие в обучение в период по-малък от три календарни дни преди датата на обучение ( тя не се брои) се удържа 50% от внесената такса без ДДС и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.

При анулация в деня на семинара или неявяване, заплатената такса не се възстановява и не се прехвърля за следващо участие!!!

Всички анулации се извършват в писмена форма на e- mail
[email protected]
Лектори/участнициадв.Русков,Вержиния Заркова, Румяна Станчева
Условия за записване/участиеЗаплаща се само по банков път!
Публикувал обяватаД.Рускова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР