Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ: „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ и ПРИКЛЮЧВАНЕ на 2010” ЗДДС - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ през 2010. Определяне на годишното данъчно задължение по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2010 г.Лектори: адв.Р.РУСКОВ,д-р Л.МЕРМЕРСКА 25 – 26.11.2010г.

СъбитиеМОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ: „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ и ПРИКЛЮЧВАНЕ на 2010” ЗДДС - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ през 2010. Определяне на годишното данъчно задължение по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2010 г.Лектори: адв.Р.РУСКОВ,д-р Л.МЕРМЕРСКА 25 – 26.11.2010г.
Дата30.11.1999
МястоСофия,х-л СВ.СОФИЯ зала Св.София Ул.Пиротска 18 www.hotelsvetasofia.com
Организаторадв.Русков,Магистер Диксит,Доместикс
Програма25 – 26.11.2010г.

„ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ и ПРИКЛЮЧВАНЕ на 2010”
ЗДДС - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ през 2010. Определяне на годишното данъчно задължение по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2010 г.

София,х-л СВЕТА СОФИЯ зала Св. София
Ул.Пиротска 18
www.hotelsvetasofia.com

МОДУЛ 1 – 25.11.2010г.

ЗДДС – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ и КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА.
Лектор: адв. РОСЕН РУСКОВ
Обща съпоставка между старата и новата схеми на определяне на място на изпълнение на услуги извън територията на страната;
Данъчнозадължени и данъчно незадължени лица – схемата В2В и В2С
• Промяна на основния принцип за определяне на Място на изпълнение на доставка на услуги
• Място на изпълнение на услуги по транспорт на стоки
• Място на изпълнение на оценка и работа върху вещи
•Място на изпълнение на интелектуални услуги и др.
• Място на изпълнение на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти
• Място на изпълнение на доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем на всички видове превозни средства
• Място на изпълнение на доставка на услуги, предоставяни на получател-данъчнонезадължено лице
• Промяна на основното правило за самооблагане по чл.82 ЗДДС
• Нова задължителна регистрация по чл. 97а ЗДДС
• Промени относно правото на приспадане на данъчен кредит – чл. 72, ал. 1 и чл. 92 ЗДДС
Проблеми на ЗДДС относно:
1. Вътреобщностна търговия със стоки и услуги;
Специална процедура за закъсняло отразяване на ВОП на стоки – чл. 73а ЗДДС. Механизми за корекция в различните етапи на обжалване;
Изменения – чл. 73а, чл. 180а и §18 от ПЗР на ЗИД ЗДДС;
Анализ на Указания на НАП
2. Доставки по чл. 6, ал. 2 ЗДДС - същност, отлагателни условия или срок, комисионни договори,
лизинг – прехвърлителен и опционен
3. Данъчно събитие
Общ случай на данъчно събитие и изискуемост
Изискуемост
Предварително плащане – аванс и задатък
Аванс преди регистрация – доставка след регистрация
Доставки с периодично и непрекъснато изпълнение – чл. 25, ал. 4 ЗДДС
Отразяване в данъчните документи на данъчно събитие или изискуемост
4. Данъчна основа
Общи положения
Лихви и неустойки
Търговски отстъпки
5. Сделките с недвижими имоти
6. Регистрации
Различия между обща регистрация и специални регистрации по ЗДДС;
При доставки на стоки с монтаж и инсталиране – чл. 97 ЗДДС
При вътреобщностни придобивания – чл. 99 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС
Дискусия и отговори на въпроси.

МОДУЛ 2 – 26.11.2010г.
Определяне на годишното данъчно задължение по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2010г.- нови моменти и данъчна и съдебна практика.
Лектор: д-р Людмила Мермерска
І. Определяне на данъчния финансов резултат за 2010г. и корпоративния данък по реда на част втора от ЗКПО - нови моменти и данъчна и съдебна практика по спорни въпроси; Промени в сила от 1.01.2010г. свързани с
- отклонение от данъчно облагане, третиране на приходи, свързани с непризнати разходи в предходен период, преотстъпване на данък и др. и най-често срещани преобразувания (обезценки и отписване на вземания, временно преустановяване на ползване на дълготрайни активи, счетоводни грешки, пренасяне на загуба, третиране на разходи за пътуване и престой, непризнати разходи за ДДС и др.).
ІІ. Определяне на годишната данъчна основа по реда на ЗДДФЛ. Данъчна практика по спорни въпроси. Данъчно третиране на собственици и съдружници в търговски дружества. Ползване на данъчни облекчения при определяне на годишното данъчно задължение.
ДВА МОДУЛА по 8 учебни часа всеки
Възможно е посещение само на един модул
Начало на всеки модул : 9:00ч.
Цената на обучението включва:
2 кафе паузи /10,30-11,00 15,00 – 15,30/
Работен обяд: 12,30 – 13,30
Материали, консултации,книги
Моля при записване посочете желаете ли сертификат за участие в обучение!!!
-----------------------------------
ТАБЛИЦА С ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ НА НАШИЯ САЙТ www.magisterdixit.net в раздел Документи!
-----------------------------------
МОЖЕТЕ ДА КОМБИНИРАТЕ ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ ОКТОМВРИ (28 – 29) И ПРЕЗ НОЕМВРИ ( 25 – 26) ПО ВАШ ИЗБОР И ДА ПОЛЗВАТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРИ МОДУЛА ( ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДДС, ЗКПО И ЗДДФЛ)
-----------------------------------
ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРИ МОДУЛА (24 уч.ч. ) ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2010г.
За един участник - 360лв.без ДДС-сметка Доместикс ЕООД / 432лв.с ДДС- сметка Магистер Диксит
За участвали в предишни семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 345лв.без ДДС-сметка Доместикс ЕООД / 414лв.с ДДС – сметка Магистер Диксит ЕООД
ЦЕНИТЕ ЗА ТРИ МОДУЛА ВАЖАТ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ДАТИ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ЗА СЛЕДВАЩИ ПЕРИОДИ!!! МОЛЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕ ПОСОЧЕТЕ ТОЧНИТЕ ДАТИ НА МОДУЛИТЕ, В КОИТО ИСКАТЕ ДА УЧАСТВАТЕ!!!
-----------------------------------
Доплащане за нощувки:
Цени настаняване в х-л Света София :
единична стая - 100лв.
двойна стая - 130лв. / по 65лв. на човек/
тройна стая - 165лв. / по 55лв. на човек/
-----------------------------------------------------------------------------------------
Цените за хотела са с ДДС и се заплащат само по сметката на Магистер Диксит ЕООД!!!
Цените включват нощувка, закуска на блок маса, застраховка, безплатно ползване на фитнес, безплатна безжична интернет връзка, туристическа такса и ДДС;
----------------------------------------------------------------------------------------------
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ: 08888 07 911, 0888 461 467, 02 4010400
Е–mail: [email protected]
www.magisterdixit.net
-----------------------------------
НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОПЪЛВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.

РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!
Обученията се провеждат при записани минимум 15 участника.

За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по сметката на Магистер Диксит ЕООД или Доместикс ЕООД до указания краен срок.
Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!
Когато обучение се анулира по вина на организаторите, на записалите се участници се предлагат две възможности :
- връщане на заплатената такса в пълен размер
-пренасочване на участието към следващ семинар
( потвърждава се писмено от двете страни)

При отказ от участие в обучение до три календарни дни преди датата на обучението ( тя не се брои) се удържат 35 лв. от внесената сума за такса без ДДС и останалата част се възстановява обратно на наредителя.
При отказ от участие в обучение в период по-малък от три календарни дни преди датата на обучение ( тя не се брои) се удържа 50% от внесената такса без ДДС и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.

При анулация в деня на семинара или неявяване, заплатената такса не се възстановява и не се прехвърля за следващо участие!!!

Всички анулации се извършват в писмена форма на e- mail
[email protected]
Лектори/участнициадв.Росен Русков
д-р Людмила Мермерска
Условия за записване/участиеПлащане по банков път!!!
Публикувал обяватаМилена Кирилова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР