Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > ГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ “ДАНЪЦИ 2010” 16 – 17 декември 2010 г. в София Лектори: доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, адв. РОСЕН РУСКОВ ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС

СъбитиеГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ “ДАНЪЦИ 2010” 16 – 17 декември 2010 г. в София Лектори: доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, адв. РОСЕН РУСКОВ ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС
Дата30.11.1999
МястоХ-л Св.София ул.Пиротска 18 http://www.hotelsvetasofia.com
ОрганизаторОРГАНИЗАТОРИ: Адв.РОСЕН РУСКОВ, МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД, Доместикс ЕООД
ПрограмаГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ
“ДАНЪЦИ 2010”
16 – 17 декември 2010 г.

Лектори: доц. д-р Людмила Мермерска, адв. Росен Русков

ДВА МОДУЛА по 8 учебни часа – комбиниране по избор
Хотел Св.София ул.Пиротска 18 http://www.hotelsvetasofia.com
ОРГАНИЗАТОРИ: Адв.РОСЕН РУСКОВ, МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД, Доместикс ЕООД
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 08888 07 911, , 02 4010400
Е–mail: [email protected] www.magisterdixit.net

----------------------------------
Модул 1 – 16 декември – четвъртък
Определяне на годишното данъчно задължение по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2010г.- нови моменти и данъчна и съдебна практика.
Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска
----------------------------------
І. Определяне на данъчния финансов резултат за 2010г. и корпоративния данък по реда на част втора от ЗКПО - нови моменти и данъчна и съдебна практика по спорни въпроси; Промени в сила от 1.01.2010г. свързани с
- отклонение от данъчно облагане, третиране на приходи, свързани с непризнати разходи в предходен период, преотстъпване на данък и др. и най-често срещани преобразувания (обезценки и отписване на вземания, временно преустановяване на ползване на дълготрайни активи, счетоводни грешки, пренасяне на загуба, третиране на разходи за пътуване и престой, непризнати разходи за ДДС и др.).
ІІ. Определяне на годишната данъчна основа по реда на ЗДДФЛ. Данъчна практика по спорни въпроси. Данъчно третиране на собственици и съдружници в търговски дружества. Ползване на данъчни облекчения при определяне на годишното данъчно задължение.
----------------------------------
МОДУЛ 2 – 17 декември – петък
ЗДДС – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ през 2010г.
Лектор: адвокат Росен Русков
-----------------------------------
Обща съпоставка между старата и новата схеми на определяне на място на изпълнение на услуги извън територията на страната;
Данъчнозадължени и данъчно незадължени лица – схемата В2В и В2С
• Промяна на основния принцип за определяне на Място на изпълнение на доставка на услуги
• Място на изпълнение на услуги по транспорт на стоки
• Място на изпълнение на оценка и работа върху вещи
•Място на изпълнение на интелектуални услуги и др.
• Място на изпълнение на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти
• Място на изпълнение на доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем на всички видове превозни средства
• Място на изпълнение на доставка на услуги, предоставяни на получател-данъчнонезадължено лице
• Промяна на основното правило за самооблагане по чл.82 ЗДДС
• Нова задължителна регистрация по чл. 97а ЗДДС
• Промени относно правото на приспадане на данъчен кредит – чл. 72, ал. 1 и чл. 92 ЗДДС
Проблеми на ЗДДС относно:
1. Вътреобщностна търговия със стоки и услуги;
Специална процедура за закъсняло отразяване на ВОП на стоки – чл. 73а ЗДДС. Механизми за корекция в различните етапи на обжалване;
Изменения – чл. 73а, чл. 180а и §18 от ПЗР на ЗИД ЗДДС;
Анализ на Указания на НАП
2. Доставки по чл. 6, ал. 2 ЗДДС - същност, отлагателни условия или срок, комисионни договори,
лизинг – прехвърлителен и опционен
3. Данъчно събитие
Общ случай на данъчно събитие и изискуемост
Изискуемост
Предварително плащане – аванс и задатък
Аванс преди регистрация – доставка след регистрация
Доставки с периодично и непрекъснато изпълнение – чл. 25, ал. 4 ЗДДС
Отразяване в данъчните документи на данъчно събитие или изискуемост
4. Данъчна основа
Общи положения
Лихви и неустойки
Търговски отстъпки
5. Сделките с недвижими имоти
6. Регистрации
Различия между обща регистрация и специални регистрации по ЗДДС;
При доставки на стоки с монтаж и инсталиране – чл. 97 ЗДДС
При вътреобщностни придобивания – чл. 99 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС
7.Физически лица задължени по ЗДДС
-----------------------------------
Начало на всеки модул : 9:00 ч.
Продължителност на всеки модул: 8 учебни часа
2 кафе паузи, работен обяд - сандвичи и безалкохолно в ресторанта: 12,30 – 13,30
материали, консултации, книги
------------------------------
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!
-----------------------------------
ТАБЛИЦА С ЦЕНИТЕ НА
ГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ: “ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ 2010”
16 – 17. 12 . 2010 г. може да видите на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел Документи!
Цените за ранно записване и плащане ще важат до 13.12.2010г.
---------------------------------
ПРИ ЗАПИСАНИ 6 И ПОВЕЧЕ УЧАСТНИКА ОТ ЕДНА И СЪЩА ФИРМА/ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ПОЛЗВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ОТ 5% ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ.
----------------------------------
Доплащане за нощувки:
Преференциални цени за настаняване на участници в семинарите в х-л Света София :
единична стая - 100лв.
двойна стая - 130лв. / по 65лв. на човек/
тройна стая - 165лв. / по 55лв. на човек/
Цените за хотела са с ДДС и се заплащат само по сметката на Магистер Диксит ЕООД!!!
Цените включват нощувка, закуска на блок маса, застраховка, безплатно ползване на фитнес, безплатна безжична интернет връзка, туристическа такса и ДДС; Хотелът не разполага със собствен паркинг.
РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!Обученията се провеждат при записани минимум 15 участника.За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по сметката на Магистер Диксит ЕООД или Доместикс ЕООД до указания краен срок.Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!Когато обучение се анулира по вина на организаторите, на записалите се участници се предлагат две възможности :- връщане на заплатената такса в пълен размер; -пренасочване на участието към следващ семинар ( потвърждава се писмено от двете страни)При отказ от участие в обучение до три календарни дни преди датата на обучението ( тя не се брои) се удържат 35 лв. от внесената сума за такса без ДДС и останалата част се възстановява обратно на наредителя.
При отказ от участие в обучение в период по-малък от три календарни дни преди датата на обучение ( тя не се брои) се удържа 50% от внесената такса без ДДС и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.При анулация в деня на семинара или неявяване, заплатената такса не се възстановява и не се прехвърля за следващо участие!!!Всички анулации се извършват в писмена форма на e- mail: [email protected]


Лектори/участницидоц. д-р Людмила Мермерска, адв. Росен Русков
Условия за записване/участиеПредварително плащане по банков път!
Публикувал обяватаД.Рускова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР