Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > ОБУЧЕНИЕ “НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2009”27/29.01.-30.01.09 лектори:Росен Русков,Людмила Мермерска

СъбитиеОБУЧЕНИЕ “НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2009”27/29.01.-30.01.09 лектори:Росен Русков,Людмила Мермерска
Дата01.01.1970
МястоХ-л Шипка, София, Бул. Тотлебен 34 А, ЗАЛА 1
Организаторадв.Русков,Доместикс ЕООД
ПрограмаМОДУЛ 1 27 / 29.01.2009г. лектор: адв. Росен Русков

ПРОМЕНИ В ЗДДС ЗА 2009г.Актуални проблеми на ЗДДС 2008

ТЕМИ:

I.ПРОМЕНИ В ЗДДС ЗА 2009г.
1. Специална процедура за закъсняло отразяване на ВОП на стоки – чл. 73а ЗДДС. Механизми за корекция в различните етапи на обжалване;
Практика на Съда на ЕС в Люксембург;
Изменения – чл. 73а, чл. 180а и §16 от ПЗР на ЗИД ЗДДС;

2. Изменение на чл. 85 ЗДДС – недължимост на ДДС при неправилно самоначислен ДДС при погрешно издаден Протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС;

3. Промяна във формулировките по чл. 130 , ал. 2 ЗДДС при определяне на данъчно събитие при замяната на стоки и услуги(бартер);

II. Актуални проблеми на ЗДДС 2008 г. относно:
1. Вътреобщностна търговия със стоки и услуги;

2. Доставки по чл. 6, ал. 2 ЗДДС
- същност
- отлагателни условия или срок
- комисионни договори;
- лизинг – прехвърлителен и опционен, антиципирана лихва при лизинг;
3. Данъчно събитие
Общ случай на данъчно събитие и изискуемост
Изискуемост
Предварително плащане
- при корекции на ДК
Специални случаи
Периодично и непрекъснато изпълнение – чл. 25, ал. 4 ЗДДС
Аванс преди регистрация – доставка след регистрация
Отразяване в данъчните документи на данъчно събитие или изискуемост
Аванс, капаро, задатък
4. Данъчна основа
Общи положения
Лихви и неустойки
търговски отстъпки
продажба на загуба – чл. 27 ЗДДС;
пазарни цени
5. Проблеми при сделките с недвижими имоти


6. Регистрации;
Различия между обща регистрация и специални регистрации по ЗДДС;
при доставки на стоки с монтаж и инсталиране – чл. 97 ЗДДС
при вътреобщностни придобивания – чл. 99 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС
Облагане при дерегистрация – чл. 111 ЗДДС

7. Документална обоснованост и ДДС;
Корекции на сгрешени фактури и известия – чл. 116 и чл. 126 ЗДДС


МОДУЛ 2 30.01.2009г. лектор: д-р Людмила Мермерска

Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, в сила от 01.01. 2009 г. Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2008 г .

1. Промените в ЗКПО, в сила от 01.01. 2009 г.

2. Промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01. 2009 г.

3. Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2008 г .
3.1. Данъчно преобразуване (постоянни разлики –отчетен като разход ДДС, скрито разпределение и др.; временни разлики –неизплатени доходи на местни физически лица, обезценки на вземения и др.; суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат - неизплатени задължения и др.; разходи, признати за данъчни цели (разходи за пътуване и престой, вкл. и на чуждестранни лица и др.);
3.2. Данъчен амортизационен план (ДАПл) през 2008 г. ( дата на завеждане в ДАПл, преустановяване на начисляване на амортизация; отписване от ДАПл (брак, липси и др.);


Начало на всеки модул : 9:00ч.
Продължителност на всеки модул: 8 учебни часа
Лектори/участнициадв.Росен Русков
д-р Людмила Мермерска
Условия за записване/участиеТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 08888 07 911, 0888 461 467, 02 4010400
Е–mail: [email protected] или [email protected]
www.magisterdixit.net

Цени за ранно записване и плащане до 16.01.2009г. :

един модул – 125лв./ 115лв. за участвали в предишни семинари
два модула – 230лв./ 220лв за участвали в предишни семинари

Цени след 16.01.2009г.
един модул – 135лв./ 125лв. за участвали в предишни семинари
два модула – 250лв./ 240лв. за участвали в предишни семинари
Допълнителни бележкиЗа модул 1 се предлагат две дати 27 и 29.01. – моля посочете датата на Вашия избор в e-mail или в платежното!

БАНКОВА СМЕТКА:

ДОМЕСТИКС ЕООД
IBAN: BG59UNCR 7630 1077 2377 22
BIC: UNCRBGSF
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Публикувал обяватаДени Рускова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР