Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > ПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ 1.01.2010г. Проблеми при прилагането на ЗДДС. Казуси от практиката.ПЛОВДИВ 19.01.2010 лектор:адв.РОСЕН РУСКОВ

СъбитиеПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ 1.01.2010г. Проблеми при прилагането на ЗДДС. Казуси от практиката.ПЛОВДИВ 19.01.2010 лектор:адв.РОСЕН РУСКОВ
Дата30.11.1999
МястоПловдив
ОрганизаторМагистер Диксит,Доместикс
ПрограмаОБУЧЕНИЕ
19.01.2010г.
вторник

ПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ 1.01.2010г. Проблеми при прилагането на ЗДДС. Казуси от практиката.

лектор: адв. Росен Русков
хотел Империал, Пловдив
ОРГАНИЗАТОРИ : Адв.РУСКОВ,ДОМЕСТИКС ЕООД,МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД

Регистрация: 8:50 – 9:00ч. Начало: 9:00ч.
Продължителност: 8 учебни часа
2 кафе паузи(10,30-11,00 и 15,00-15,30) работен обяд(12,30-13,30),материали

І.. ПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ 1.01.2010г.

Обща съпоставка между старата и новата схеми на определяне на място на изпълнение на услуги извън територията на страната;
Данъчнозадължени и данъчно незадължени лица – схемата В2В и В2С
• Промяна на основния принцип за определяне на Място на изпълнение на доставка на услуги
• Място на изпълнение на услуги по транспорт на стоки
• Място на изпълнение на оценка и работа върху вещи
•Място на изпълнение на интелектуални услуги и др.
• Място на изпълнение на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти
• Място на изпълнение на доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем на всички видове превозни средства
• Място на изпълнение на доставка на услуги, предоставяни на получател-данъчнонезадължено лице
• Промяна на основното правило за самооблагане по чл.82 ЗДДС
• Нова задължителна регистрация по чл. 97а ЗДДС
• Промени относно правото на приспадане на данъчен кредит – чл. 72, ал. 1 и чл. 92 ЗДДС
• Деклариране на електронен адрес за кореспонденция

ІІ. Актуални проблеми на ЗДДС 2009 относно:
1. Вътреобщностна търговия със стоки и услуги;
Специална процедура за закъсняло отразяване на ВОП на стоки – чл. 73а ЗДДС. Механизми за корекция в различните етапи на обжалване;
Изменения – чл. 73а, чл. 180а и §18 от ПЗР на ЗИД ЗДДС;
Анализ на Указания на НАП:
№ 91-00-121/20.03.2009 г. Относно прилагане на чл. 73а и §18 ПЗР ЗИД ЗДДС;
№ 91-00-25 /12.01.2009 г. Относно ВОП при фактура, издадена преди данъчното събитие;
№ 91-00-39 /22.01.2009 г. Относно вътреобщностен трансфер на стоки;
2. Доставки по чл. 6, ал. 2 ЗДДС - същност, отлагателни условия или срок, комисионни договори,
лизинг – прехвърлителен и опционен

3. Данъчно събитие
Общ случай на данъчно събитие и изискуемост
Изискуемост
Предварително плащане – аванс и задатък
Аванс преди регистрация – доставка след регистрация
Доставки с периодично и непрекъснато изпълнение – чл. 25, ал. 4 ЗДДС
Отразяване в данъчните документи на данъчно събитие или изискуемост
4. Данъчна основа
Общи положения
Лихви и неустойки
Търговски отстъпки
5. Сделките с недвижими имоти
6. Регистрации
Различия между обща регистрация и специални регистрации по ЗДДС;
При доставки на стоки с монтаж и инсталиране – чл. 97 ЗДДС
При вътреобщностни придобивания – чл. 99 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС
Участниците получават „Търговско право за счетоводители, икономисти, финансисти, данъчни инспектори”- автор: адвокат Росен Русков

Крайни цени БЕЗ ДДС
145лв. 116лв. без ДДС до 8.01.2010
135лв. за участвали в предишни семинари 108лв. без ДДС до 8.01.2010
130лв. за втори и следващ участник от една фирма 104лв. без ДДС до 8.01.2010

БАНКОВА СМЕТКА:
ДОМЕСТИКС ЕООД –за не регистрирани по ЗДДС
IBAN: BG59UNCR 7630 1077 2377 22
BIC: UNCRBGSF
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Цени С ДДС
174лв.с ДДС 139лв. до 8.01.2010
162лв.с ДДС за участвали в предишни семинари 129лв. до 8.01.2010
156 лв.с ДДС за втори и следващ участник от една фирма 124лв. до 8.01.2010

БАНКОВА СМЕТКА:
МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД – за регистрирани по ЗДДС
IBAN: BG91 UNCR 7630 1078 6465 56
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ЗАПИСАЛИТЕ СЕ И ПЛАТИЛИ ТАКСАТА ДО 8.01.2010г. ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ОТ 20% ОТ ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ!!!
---
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 08888 07 911, 0888 461 467, 02 4010400
Е–mail: [email protected]
www.magisterdixit.net
Лектори/участнициадвокат Росен Русков - данъчен консултант
Условия за записване/участиеплащане по банков път!
Публикувал обяватаМ.Кирилова

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР