Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Народно събрание – Законопроекти

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс
Сигнатура 054-01-95
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари
Сигнатура 002-02-49
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Сигнатура 002-01-105
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките
Сигнатура 054-01-94
Законопроект за допълнение на Търговския закон
Сигнатура 002-01-104
Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна
Сигнатура 002-02-48
Законопроект за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
Сигнатура 002-01-103
Законопроект за ратифициране на подписания на 24 юни 2010 г в Люксембург Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна, подписано от името на държавите членки на 25 април 2007 г. в Брюксел и от името на Общността на 30 април 2007 г. във Вашингтон и ратифицрано със закон от Народното събрание на 27 февруари 2009 г.
Сигнатура 002-02-47
Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V")
Сигнатура 002-02-46
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Сигнатура 054-01-93

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР