Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Министерство на труда и социалната политика

Близо 98 млн. лева са осигурени за ученически и студентски практики
Близо 98 млн. лева са осигурени за ученически и студентски практики от държавния бюджет и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за над 57 хиляди ученици и 77 хиляди студенти. Основната част от средствата се предоставят по схемата „Ученически и студентски практики” на ОПРЧР. Това каза днес по време на презентацията си в Бургаския свободен университет заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя участва в конференция, насочена към младите хора. Събитието е част от инициативата по отбелязването на Деня на Европа в община Бургас.
Дни на Европа в Бургас с участието на заместник-министър Зорница Русинова и министър Томислав Дончев
Зорница Русинова, заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» ще произнесе лекция на тема „Предизвикателствата пред България за следващия програмен период 2014-2020 г. в контекста на младежката заетост” на 7 май 2012 г. в Бургас в рамките на конференция, насочена към младите хора. Тя е първото от поредица събития, организирани от Община Бургас в рамките на традиционната вече инициатива «Дни на Европа в Бургас». Инициативата, с която общината отбелязва Деня на Европа, тази година ще бъде под мотото «Единни за солидарна Европа» и ще включва участници от различни възрасти. Официален гост на събитието ще бъде и министъра по управление на средствата от ЕС, г-н Томислав Дончев.
Дни на Европа в Бургас с участието на З. Русинова от ОП РЧР и министър Томислав Дончев
Зорница Русинова, заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» ще произнесе лекция на тема „Предизвикателствата пред България за следващия програмен период 2014-2020 г. в контекста на младежката заетост” на 7 май 2012 г. в Бургас в рамките на конференция, насочена към младите хора. Тя е първото от поредица събития, организирани от Община Бургас в рамките на традиционната вече инициатива «Дни на Европа в Бургас». Инициативата, с която общината отбелязва Деня на Европа, тази година ще бъде под мотото «Единни за солидарна Европа» и ще включва участници от различни възрасти. Официален гост на събитието ще бъде и министъра по управление на средствата от ЕС, г-н Томислав Дончев.
МТСП се включва в инициативата Generations@school
Във връзка с Европейски ден на солидарността между поколенията, ОУ „Стою Шишков” в град Смолян ще отвори вратите си на 03 май 2012 г. от 14:00 часа, за да посрещне група възрастни хора, с които ще поговорят на теми като стареене, взаимопомощ, разбирателство, подкрепа, солидарност и др. Същевременно учениците и техните гости ще участват в съвместни дейности по групи: пеене, шиене, рисуване, готварство. Инициативата съвпада с друго важно събитие за училището-домакин, а именно отбелязването на 150-годишния юбилей от неговото създаване. Несравнимата наша народна певица Валя Балканска също ще бъде част от срещата между поколенията, в подкрепа на каузата за едно по-добро общуване, солидарност и поддържане на градивния диалог между млади и стари.
МТСП защитава правата на хората с увреждания
Министър Тотю Младенов отговаря на въпрос от народния представител от ПГ на КБ Димчо Михалевски относно дискриминация на български граждани при ползване на социални права Правото на безплатно пътуване е част от мерките, които държавата прилага по отношение на хората с трайни увреждания. Целта е отпусканите средства да достигат реално до нуждаещите се хора, които действително ползват транспортните услуги и имат нужда от подкрепата на държавата при това. Промяната на чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, /направена през месец април 2010 година/, беше предприета с оглед на обстоятелството, че по своята същност този вид помощ няма характера на социално подпомагане по смисъла на Закона за социално подпомагане. Право на помощ за автобусен транспорт имаха лицата със 71 на сто и над 71 на сто трайно намалена работоспособност, децата до 16 годишна възраст с трайни увреждания и военноинвалидите. На практика, същият кръг лица имат право на интеграционна добавка за транспортно обслужване по Закона за интеграция на хората с увреждания, която е в размер на 9,75 лв. на месец, или 117 лв. за една година – сума, достатъчна за извършване на пътуване с автобус.
Главната инспекция по труда е констатирала 11 нарушения в Общинска администрация Ивайловград
Министър Тотю Младенов отговаря на въпрос от народния представител от ПГ на КБ Емилия Масларова относно законосъобразността на уволненията в община Ивайловград На 22.03.2012г. дирекция „ИТ” Хасково е извършила проверка в Община Ивайловград по искане от 13 бивши служители от Общинска администрация Ивайловград подадено на 13.03.2012г. В резултат на проверката се установи, че със Заповед № 0784/21.02.2012г., издадена от кмета на общината е утвърден нов Устройствен правилник на Община Ивайловград, който е публикуван в официалния сайт на общината и е достъпен до всички граждани и служители на общината. Установило се е наличието и на утвърдени: Длъжностно разписание на Общинска администрация – Ивайловград в сила от 07.03.2012г. и Поименно разписание на длъжностите в „Общинска администрация – Ивайловград, в сила от 20.03.2012г.
Целевите помощи за лицата с увреждания са предназначени за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения
Министър Тотю Младенов отговаря на въпрос от независимите народни представители Венцислав Върбанов и Цвета Георгиева относно политиката на МТСП във връзка със системата за определяне и получаване на детски помощни средства за деца с увреждания. Децата с увреждания, съобразно назначението на здравните органи имат право да получават целеви помощи и облекчения за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. В нормативния акт за децата е разписан по-къс срок на експлоатация на протези на горни и долни крайници, протези и ортопедични апарати, ортопедични обувки, индивидуални коригиращи приспособления и стелки, слухови апарати, рингови инвалидни колички, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други, тоалетен стол, стол за баня и комбиниран стол за баня и тоалет, в сравнение с този за възрастни. Отчетени са освен уврежданията и физиологичните особености на възрастта. В обектите, в които се извършва търговия на дребно с медицински изделия, предназначени за хора с увреждания се предлагат и детски модели, съобразени със специфичните нужди на децата.
За започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица са предвидени 75 млн. лв. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Министър Тотю Младенов отговаря на въпрос от народния представител от ПГ на КБ Емилия Масларова относно мерки за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта в период на криза на пазара на труда Реалният старт на дейностите по схема BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира през 2010 г., като тя е с продължителност до 2014 г. Схемата е насочена към безработни лица със средно или по-високо образование и ясна нагласа за започване на самостоятелна стопанска дейност. Тя се изпълнява в три компонента, с общ бюджет от 75 млн. лв., в т.ч.: Компонент I – 20 млн.лв, Компонент II – 50 млн. и Компонент III – 5 млн.лв.
Принос за устойчивост при предоставяне на социални услуги след приключване изпълнението на проектите следва да имат доставчиците на тези услуги
Министър Тотю Младенов отговаря на въпрос от народния представител от ПГ на КБ Ангел Найденов относно финансиране на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр.Радомир, обл.Перник На територията на област Перник функционират 18 социални услуги, делегирани от държавата дейности, от тях 16 са социални услуги в общността. За стари хора и лица с увреждания са открити общо 13 социални услуги, с капацитет 482 места.

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР