Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Облагане - земеделски производител?

 Облагане - земеделски производител? гостенка (гост) 13.11.2009 06:13

Имам ЕТ, регистрирано като земеделски производител. Досега се занимаваше с животновъдство и земеделие. Сега ликвидира животновъдната дейност (производство на агнета и мляко, доходите от които са необлагаеми на основание чл.13(3) от ЗОДФЛ) и съответно продава наличните овце, които са заведени като дълготрайни (биологични) активи. Дохода от тази проджба ще се облага ли по ЗОДФЛ? Според чл.13(3) не се облагат доходите "за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност", а в случая имаме овце, които при започване на дейността са били закупени отвън, а не са "произведени".

 RE: Облагане - земеделски производител? гост (гост) 13.11.2009 08:02

да облагат се. Защото данъчните ги считат като търговска дейност а не производствена

 RE: Облагане - земеделски производител? гостенка (гост) 13.11.2009 11:28

Благодаря! И аз така си мисля, но исках да чуя у друго мнение.
 

 RE: Облагане - земеделски производител? nasya Профил 13.11.2009 13:04

А по този повод вижте какво кроят на земеделците за 2010г.
50 млн лв повече ще платят земеделските производители догодина
10 Ноември 2009
Непредвидените разходи е можело да бъдат избегнати, изтърван е срокът за нотификацията
Над 50 млн. лв. повече ще платят догодина земеделските производители като акциз за горивата на машините им. Това показва справка, предоставена от лидера на ЕНП Мария Капон. Миналата година по тази европейска мярка за подпомагане на земеделието са били възстановени 63.6 млн. лв. за акциз върху горивото на селскостопанските производители. Само досега през 2009-а сумата възлиза на 47.7 млн. лв., като се очаква до Нова година към нея да се прибавят още около 30 млн. лв.
От 1 януари всички тези непредвидени разходи ще се стоварят върху фермерите, въпреки че е можело да се избегнат. Това показва копие от докладна записка до финансовия министър Симеон Дянков. От нея става ясно, че прилагането на мярката може да се продължи според европейските правила, но това не е взето предвид от съставителите на бюджета за 2010 г.
Десетина години вече проблемът за горивата в земеделието не влиза за законодателно обсъждане заради противодействието на лобита, припомня Мария Капон. Общоизвестно е, че те се оцветяват и избягват по-тежкото акцизно облагане. Национална лаборатория за контрола им би трябвало да пресече тази практика, но тя толкова време така и не е създадена заради съпротивата на бизнес и политически кръгове, разполагащи с влияние.
Новото правителство продължи тенденцията, като зачерта възстановяването на акциза за гориво от фискалния си план за догодина.
Ето и пълният текст на докладната записка, подадена до финансовия министър Симеон Дянков:
До
Г-н Симеон Дянков
Заместник министър-председател
и министър на финансите
Относно: Данъчни облекчения с характер на държавна помощ, чийто срок на действие изтича на 31.12.2009 г.
Уважаеми г-н Дянков,
Към доклада на Дирекция „Данъчна политика”, изпратен Ви по електронен път на 18.10.2009 г. и във връзка с факта че, действието на посочените по-долу мерки изтича на 31.12.2009 г. и тяхното прилагане в съществуващия им сега вид е абсолютно недопустимо от 1.01.2010 г., представям на Вашето внимание следната допълнителна информация:
На 20.10.2009 г. се проведе експертна среща с Министерството на земеделието и храните (на равнище директори), на която бе постигнато единомислие, че е необходимо част от данъчните облекчения да бъдат отменени, а за други - да бъде спряно тяхното действие, за да се спази нотификационния ред съгласно Закона за държавните помощи (ЗДП).
Постигнатото разбиране и единомислие за отмяна касае следните данъчни облекчения:
- В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 13, ал. 3)
Мярката изключва от облагаемите доходи доходите на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производството на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
- В Закона за местните данъци и такси (чл.24, ал.1, т.14)
От облагане с данък върху недвижимите имоти се освобождават стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност.
Мотиви за предлаганата отмяна на чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ и чл.24, ал.1, т.14 от ЗМДТ:
1. При отмяна на посочените данъчните облекчения се очаква положителен бюджетен ефект, чрез допълнителни приходи за държавния бюджет в размер на около 40 млн.лева от облагане на физическите лица, както и положителен ефект за приходите в местните бюджети, който не може да бъде оценен с точност поради липса на данни.
2. Трансформирането на мерките в инвестиционна схеми за помощ, с оглед осигуряването на съвместимост с правилата по държавните помощи в областта на земеделието би довело до невъзможност за осъществяване на контрол, както от страна на приходната администрация, така и от страна на Министерството на земеделието и храните. Последното е съществено условие за одобряване на данъчното облекчение от страна на ЕК.
Мерките, за които на срещата бе достигнато разбиране и единомислие, че следва да бъдат преустановени от 1.01.2010 г. до произнасяне на положително решение от страна на Европейската комисия, са:
В Закона за корпоративното подоходно облагане – (Чл. 179)
- Мярката дава право на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, да не внесат в бюджета 60 на сто от дължимия за годината корпоративен данък за данъчната им печалба от непреработената растителна и животинска продукция, в т. ч. от пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство.
При евентуална отмяна на мярката се очаква положителен бюджетен ефект в размер на около 20 млн.лева.
- В Закона за акцизите и данъчните складове – (чл. 32, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5)
Мярката по чл. 32, ал. 2-5 от Закона за акцизите и данъчните складове е свързана с прилагане на намалени акцизни ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя. Тези ставки са в съответствие с чл. 8 от Директива на Съвета 2003/96/ЕО от 27.10.2003 година за преструктуриране на рамката на Общността по отношение на облагането с данъци на енергийните продукти и електрическата енергия, но това съответствие не изключва прилагането на режима в областта на държавните помощи.
Мярката може да продължи да се прилага след одобрение и оценка за съвместимост от страна на ЕК с правилата на държавните помощи в областта на селското стопанство.
Ефектът от прилагането на тази мярка за предходните години се изразява като размер на възстановен акциз на земеделските производител, както следва:
- за 2008 – 63, 6 млн.лева;
- към 30.09. 2009 – 47.7 млн. лева, като до края на годината се очаква да бъдат възстановени още около 30 млн. лева.
По наше мнение е възможно да бъде препоръчано на Министерство на земеделието и храните разработването на нови мерки (схеми на помощ), които да са извън обхвата на материалните данъчни закони, а да имат грантов/договорен характер и да подлежат на пряк контрол от страна на МЗХ.

Директор:
(Людмила Елкова)
Съставил: ___________________
Маргарита Борисова – главен експерт
Дирекция “Данъчна политика”
......................2009 г.

Съгласували: ___________________
Людмила Елкова, директор
Дирекция “Данъчна политика”
......................2009 г.
_______________
Лидия Атева, началник отдел „Счетоводна практика”
Дирекция “Данъчна политика”
......................2009 г.
________________
Пенка Драгнева, началник отдел „Анализи и прогнози”
Дирекция “Данъчна политика”
......................2009 г.

реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци