Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. минимален необлагаем доход

 минимален необлагаем доход Стаматова (гост) 05.01.2005 14:15

Колко е минималният необлагаем доход - 110 лв. ли? Накрая на годината ли се попълва данъчна декларация и се сумират общо доходите за годината на лицето, т.е. от това, че е 110 лв. месечно, следва ли, че годишно той е 1320 лв. независимо в кои месеци е получаван (т.е. - може за един месец да са взети 500 лв., а в следващите 5 - нито един)? Ако е така, какъв е данъкът от тази ставка нагоре, например до 2000 лв.? Когато лицето е на граждански договор, води ли се това трудов стаж, т.е. трупат ли се точки за пенсия? Предварително благодаря за отговорите!

 Re: минимален необлагаем доход Надя (гост) 05.01.2005 14:32

ЗОДФЛ

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г.) Сумата на данъка за данъчната година се определя върху данъчната основа съгласно следната таблица:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Годишна данъчна основа ¦ Данък
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
До 1560 лв. Необлагаеми
От 1560 лв. до 1800 лв. 10 на сто за горницата над 1560 лв.
От 1800 лв. до 3000 лв. 24 лв. плюс 20 на сто за горницата над 1800 лв.
От 3000 лв. до 7200 лв. 264 лв. плюс 22 на сто за горницата над 3000 лв.
Над 7200 лв. 1188 лв. плюс 24 на сто за горницата над 7200 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 108 от 2004 г.) Данъкът за доходите по глава седма се заплаща ежемесечно съгласно следната таблица:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Месечна данъчна основа ¦ Данък
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
До 130 лв. Необлагаеми
От 130 лв. до 150 лв. 10 на сто за горницата над 130 лв.
От 150 лв. до 250 лв. 2 лв. плюс 20 на сто за горницата над 150 лв.
От 250 лв. до 600 лв. 22 лв. плюс 22 на сто за горницата над 250 лв.
Над 600 лв. 99 лв. плюс 24 на сто за горницата над 600 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Не пречи, ако лицето е на гр.договор да му се завери трудов стаж, но условието е да са му внесени всички осигуровки и да му се завери осигурителната книжка в НОИ

 Re: минимален необлагаем доход Елена Профил 05.01.2005 15:15

Това е за 2005 год. за 2004 е друга таблицата

 Re: минимален необлагаем доход Надя (гост) 05.01.2005 15:20

Да де, но понеже госпожата пита "колко е", а не "колко е бил", реших че се интересува за т.г.

 Re: минимален необлагаем доход Стаматова (гост) 05.01.2005 18:04

Много благодаря за отговорите! Да, интересувам се за тази година. Само не можах да разбера - при всяко плащане по гражданския договор трябва да го декларирам в края на всеки месец, или ако например 5 пъти през годината взема по 300 лв. мога да декларирам това(5х300=1500) в края на годината и това да е необлагаем доход? Извинявам се за може би неясно зададения въпрос...
 

 Re: минимален необлагаем доход Жана (гост) 07.01.2005 01:10

Не е необходимо да декларирате дохода в края на всеки месец, срокът за подаване на Данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ е до 15 април на следващата година, но при условие че успеете да подадете и внесете данъка до 31 януари - ползвате отстъпка от 5% от сумата за довнасяне.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци