Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Представително облекло учители

Страница 1 от [2] 12»

 Представително облекло учители elinor1972 Профил Изпрати email 15.05.2012 14:44

Колеги от училищата, как ще давате парите за представително облекло на учителите? Не можах да разбера от новата наредба, изисква ли се да се отчитат с фактури. Благодаря:)

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 15.05.2012 14:52

Е нали цялата работа е да се дават пари.

 RE: Представително облекло учители elinor1972 Профил Изпрати email 15.05.2012 15:49

Или по-скоро парите се начисляват към фиша, без да се удържат осигурителни вноски и данък. От общината казаха да се отчитат по пар. 0205, следователно ще бъдат към фиша за заплата. Какво мислите?

 RE: Представително облекло учители meri1 Профил 15.05.2012 16:09

6042/4211
4211/5011-срещу фактура,която е на името на МОЛ-директора...и отзад на фактурата лицето ,получило "облеклото"/парите/ се подписва,че ги е получило....
§0205
Не съм училище,но съм звено към общината -така ги оформих миналата година..сметната палата беше на проверка и всичко мина ок....
Все пак се допитайте към общината!Успех!

 RE: Представително облекло учители elinor1972 Профил Изпрати email 15.05.2012 16:22

Благодаря за информацията, колежке:) Успех и на Вас!

 RE: Представително облекло учители kiki_va Профил 16.05.2012 16:17

0205 от къде ги написахте тези параграфи

 RE: Представително облекло учители Aquariuz Профил 17.05.2012 11:20

От ЕБК, но дали са точно тези е друга работа...

Отговор на kiki_va(16.05.2012 16:17):
kiki_va каза:
0205 от къде ги написахте тези параграфи

 RE: Представително облекло учители kiki_va Профил 17.05.2012 13:33

до 3 % с осигуровките ли

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 17.05.2012 14:07

Какви осиуровки?

 RE: Представително облекло учители krasimira19741974 Профил 17.05.2012 14:56

А защо само на учителите представително облекло? А ние счетоводителите с манти ли да ходим?
Все на тях ту представително облекло, ту диференцирано заплащане ,ту по-голямо ДМС?

 RE: Представително облекло учители иванина Профил 17.05.2012 14:57

ако е с фактура няма осигуровки, но ако не са с фактура а са към заплатите се облагат

 RE: Представително облекло учители elinor1972 Профил Изпрати email 17.05.2012 15:05

Според НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ : не се изчисляват и внасят осигурителни вноски :..."върху стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт" /както обезщетенията при пенсиониране/

 RE: Представително облекло учители elinor1972 Профил Изпрати email 17.05.2012 15:09

Така е, винаги за тях има такива привилегии и въпреки това са все недоволни, все са им малки заплатите..., какво да ги правиш..."УЧИТЕЛ" било диагноза, а не професия:)
Отговор на krasimira19741974(17.05.2012 14:56):
krasimira19741974 каза:
А защо само на учителите представително облекло? А ние счетоводителите с манти ли да ходим?
Все на тях ту представително облекло, ту диференцирано заплащане ,ту по-голямо ДМС?

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 17.05.2012 16:51

Нещо като пищов, допълвайте:

Представително облекло на учителите

ЗНП
Чл. 40б. При изпълнение на служебните задължения лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите.
(2) Средствата за представителното облекло на педагогическия персонал се осигуряват от съответния бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено.

***

Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал...

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.
(2) Педагогическият персонал включва лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.

***

Закон за облагане доходите на физическите лица

Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
3. стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

***

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Чл. 1. (1) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
(8) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
4. стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

***

Закон за здравното осигуряване

Чл. 40. (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:
1. за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване; вноската се внася от работодателя или ведомството и се разпределя между работодателя или ведомството и осигурения в съотношение:....

***

ДДС 20/2004

19.3.5. предоставените към възнагражденията средства за СБКО, облекло и други подобни се отчитат като разходи за парични възнаграждения за персонал.
60.3.1. сметка 6049 се използва за отчитане на разходите за възнагражде-ния в натура на персонал (местни и чуждестранни лица) съгласно правилата за отчитане на такива операции, посочени в т.т. 2.10 и 19.3 от настоящите указания;
60.3.2. във връзка с тази промяна, всички парични възнаграждения, вклю-чително и средства за СБКО, за облекло и др., които се предоставят към заплатата на персонала, се отчитат считано от 01.01.2005 г. само по сметки 6041-6046.

***

ДДС 3/2009

27. В съответствие с т. 10 от ДДС 23 от 27.12.2004 г. предоставените към възнаграждението на персонала други парични средства (за облекло и др. подобни), независимо дали този персонал е нает по служебно или трудово правоотношение, следва да се планират и отчитат по разходен § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение” от ЕБК.
В този смисъл изплатените суми към възнагражденията както на държавните служители за представително облекло, така и изплатените средства за облекло на заетите по трудово правоотношение, независимо че се изплащат след предоставяне на фактура, следва да се отчитат на касова основа по § 02-05. Съответно, тези средства на начислена основа се отчитат по сметки 6041-6046 от подгрупа 604 Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала от СБП.

 RE: Представително облекло учители kiki_va Профил 17.05.2012 17:43

там има наредба

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135788630
§ 1. (1) Лицата от педагогическия персонал, които са получили работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.), чийто срок за износване не е изтекъл при влизане в сила на тази наредба, имат право на представително облекло от началото на календарната 2013 г.

 RE: Представително облекло учители Adamant Профил Изпрати email 06.06.2012 19:09

миналата година всички в детска градина са получили по една минимална заплата към фиша си за работно облекло.
Тази година в бюджета - пари няма.
А не ги ли отпуска синдиката тези пари?

 RE: Представително облекло учители meri1 Профил 07.06.2012 10:10

Отговор на Adamant(06.06.2012 19:09):
Adamant каза:
миналата година всички в детска градина са получили по една минимална заплата към фиша си за работно облекло.
Тази година в бюджета - пари няма.
А не ги ли отпуска синдиката тези пари?

И от къде ще ги вземе тези пари синдиката и как ще ги раздаваш ти????По-голяма глупост от тази досега не съм прочела тук!!!!Синдикатите договарят с КТД на каква стойност да е раб.облекло....

 RE: Представително облекло учители Aquariuz Профил 08.06.2012 16:17

meri1 каза:
Синдикатите договарят с КТД на каква стойност да е раб.облекло....
__________________________________________________________________
Грешка! Синдикатите ще договорят на каква стойност да е ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО облекло на педагогически персонал в системата на народната просвета.

meri1 каза:

........????По-голяма глупост от тази досега не съм прочела тук!!!!
________________________________________________________
Явно не сте чела форума достатъчно.

И един съвет, колежке: Не се палете за няма нищо, а научете правилната употреба на препинателните значи в българския книжовен език! Отговор на meri1(07.06.2012 10:10):

 RE: Представително облекло учители antypro Профил 08.06.2012 20:38

(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
3. стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт
7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

 RE: Представително облекло учители meri1 Профил 11.06.2012 11:34

Отговор на Aquariuz(08.06.2012 16:17):
Aquariuz каза:
meri1 каза:
Синдикатите договарят с КТД на каква стойност да е раб.облекло....
__________________________________________________________________
Грешка! Синдикатите ще договорят на каква стойност да е ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО облекло на педагогически персонал в системата на народната просвета.
миналата година всички в детска градина са получили по една минимална заплата към фиша си за работно облекло.
Тази година в бюджета - пари няма.
А не ги ли отпуска синдиката тези пари?
meri1 каза:

........????По-голяма глупост от тази досега не съм прочела тук!!!!
________________________________________________________
Явно не сте чела форума достатъчно.

И един съвет, колежке: Не се палете...


Все пак изречението започва с главна буква,нали?????

 RE: Представително облекло учители Adamant Профил Изпрати email 13.06.2012 20:01

добре де, добре. Разбрах. В бюджета нямаме заложени пари за облекло, значи - няма да получим.

 RE: Представително облекло учители colin Профил 19.10.2012 10:47

И какво тогава им се внася само на тези пари за представително облекло, съгласно Наредба № 1 /09.04.2012 г.? Осигуровки и ДОД разбрахме, че не се внасят? Кой закон да четем, за да разберем? Това все пак е доход? Или.. даваме по 320 лв на ръка и това е? Нещо... не ми се струва коректно... Не може да не се внася нещичко някъде си, тя държавата без да си удържи, няма да даде.

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 19.10.2012 10:51

Цитатите горе не са ли достатъчни?

 RE: Представително облекло учители colin Профил 19.10.2012 11:00

Ама навсякъде пише, че не се внасят осигуровки и данък ако е предоставено по условия и ред , предвидени в нормативен акт. Навсякъде препраща към някой акт, кой е той? Или те един към друг се препращат?

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 19.10.2012 11:04

ЗНП и Наредба №1 не са ли достатъчни като нормативни актове?
Идеята е че щом в някой нормативен акт (ЗНП и Наредбата) е казано, че за дрехи се плащат пари то не се дължат ДДФЛ и осигуровки.

 RE: Представително облекло учители colin Профил 19.10.2012 11:09

Просто се убеждавам във форума, че тълкувам нещата правилно. Благодаря Ви b0b0! Лек ден!

 RE: Представително облекло учители exitus Профил 23.10.2012 16:05

Зададох въпроса и в друга тема, но да попитам и тук. Въпреки наредба №1, която ясно и точно казва всичко, възможно ли е в училище на пед. персонал да не са дадат пари за представително облекло?
Там ми отговориха "опитай само", което звучи добре, но не обяснява нещата ако кажат ПАРИ НЯМА. Въпросът ми е могат ли да се измъкнат и да не дадат парите за представително облекло?

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 23.10.2012 17:21

Колкото и да е добър мениджмънтът на училището, ако по обективни причини няма достатъчно бюджет трябва да се направи преценка за важността на разходите и подредят приоритетите. Нямам представа, но средствата за облекло в едно училище сигурно не са малко. Неприятното е че синдикатите, съответно учителите, искат и искат, но не казват откъде да се вземат парите. Нито пък поемат отговорността за извършването или неизвършването на даден разход.

 RE: Представително облекло учители violeta74 Профил 11.11.2014 11:21

Колеги, моля ви за малко помощ в разсъжденията относно това,как точно се определят тези пари за представително облекло.Случаят е следният:
Имаме учителка,която се пенсионира и на нея сме дали средства само за 1мес.На нейно място назначаваме учител на който се полагат пари за останалите 11 мес. нали така.Обаче тези средства ги даваме не в момента на назначаването, а 2 месеца след това.Каква сума трябва да му дадем- считано от датата на назначаването, или считано от месеца в който действително сме ги дали?

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 11.11.2014 11:43

Парите са за периода, за който му се полагат, пък кога ще ги дадете е друг въпрос.

 RE: Представително облекло учители violeta74 Профил 11.11.2014 11:58

Предполага се,че с тези пари ще се закупи представително облекло, което облекло има срок на износване.Този срок от кога започва да тече-нали от датата на закупуване на въпросното облекло,или изобщо да не навлизам в подобни размисли,то и в наредбата нищо не пише....

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 11.11.2014 16:25

Тук е ясно написано:
Чл. 4. (1) При постъпване на работа през календарната година лицето от педагогическия персонал има право на представително облекло пропорционално на оставащите до края й месеци.
(2) Когато лицето от педагогическия персонал напусне, то възстановява получената сума за представително облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.

За срок на износване никъде не става въпрос.

 RE: Представително облекло учители kalinka2 Профил 27.11.2014 14:25

Моля за бърз отговор на въпроса. Аз съм непедагогически персонал - библиотекар, назначена сам на 4 часа. Каква сума трябва да получа за представително облекло, колкото е за 8 часа или половината. Моля за цитиране на членове от закони, наредби и правилници, в които е уреден поставения въпрос. Благодаря предварително.

 RE: Представително облекло учители olive Профил 27.11.2014 14:38

Непедагогическият персонал получава облекло съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, в нашето училище във Вътрешните ни правила е записано, че лицата на непълно време имат право на сума за облекло, пропорционална на работното им време. Проверете какво е записано във вашите вътрешни правила.

 RE: Представително облекло учители aleks08 Профил 04.09.2017 15:12

Здравейте! Имам въпрос относно възстановяване на сума за представително облекло при излизане в неплатен отпуск от 19.09.2016 г., напуснала от 01.09.2017 г. Въпросът ми е по коя наредба се възстановяват сумите по Наредба № 1 от 09.04.2012 г. или Наредба № 14/ 16.11.2016 г.

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 04.09.2017 15:16

Е след като има нова наредба защо гледате старата?!? Я погледнете ПЗР § 2.

 RE: Представително облекло учители aleks08 Профил 04.09.2017 15:23

Ами имаме спор за това, че неплатения е за 2016 г., а и парите са за 2016, а наредбата е в сила от 01.01.2017 г. Според мен трябва да се работи по действаща наредба, но според счетоводителя по старата.

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 04.09.2017 15:30

В момента си има действаща наредба. Всъщност има ли разлика в двете наредби по отношение на сметките?

 RE: Представително облекло учители aleks08 Профил 04.09.2017 15:38

В новата наредба има допълнителен чл.6 за неплатения отпуск в старата наредба няма такъв член

 RE: Представително облекло учители velislavan Профил 04.09.2017 15:50

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 219, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 1 от 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (ДВ, бр. 33 от 2012 г.)
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г

Много ясно, че ще се връща пари за времето на неплатен отпуск, който не се признава за трудов стаж.

Отговор на aleks08(04.09.2017 15:12):
aleks08 каза:
Здравейте! Имам въпрос относно възстановяване на сума за представително облекло при излизане в неплатен отпуск от 19.09.2016 г., напуснала от 01.09.2017 г. Въпросът ми е по коя наредба се възстановяват сумите по Наредба № 1 от 09.04.2012 г. или Наредба № 14/ 16.11.2016 г.

 RE: Представително облекло учители aleks08 Профил 04.09.2017 15:54

Благодаря ви за отговорите.

 RE: Представително облекло учители seses Профил 08.09.2017 16:11

НОВ ВЪПРОС:
Ако на учител е изплатена сума за представително облекло през февруари, отнасяща се за цялата 2017 г., а от 01.09.2017 г. излезе в отпуск по майчинство, поради осиновяване на дете, тогава възстановява ли пропорционално сумата от от 01.09.2017 до 31.12.2017 г.?

Забележки: В Наредба №14 пише, че сума се възстановява САМО при НАПУСКАНЕ. А лицето не напуска. В същото време, на мястото на учителката, ще бъде назначен заместник. На него също трябва да му се изплати сума за представително облекло, пропорционално , т.е. от септември до декември. Така се получава дублиране на суми за представително облекло за двете лица за периода септември - декември.

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 08.09.2017 16:28

Ми, ако четем наредбата ще забележим, че има споменат само един вид отпуск (неплатен без стаж), при който не се дължат пари. Излиза, че за другите видове отпуски се полага и не се възстановяват пари, колкото и да изглежда несправедливо. Най-точно ще ви отговорят от МОН, които са издали наредбата.

 RE: Представително облекло учители seses Профил 08.09.2017 22:40

И ако има 15 такива случая в училището с 15 майки, ще има 15 дублирани суми, т.е. означава, че планираните средства за представително облекло за 2017 г. трябва да са почти двойно.
Съгласно текста на Наредбата, точно това се получава. Хайде за 1 човек ще се намерят пари, но мен ме интересува принципно как трябва да стане, защото е много неадекватно точно с такъв казус.

ПП: Благодаря Ви за отговора, b0b0!

 RE: Представително облекло учители bak76 Профил 25.06.2018 15:20

Здравейте! Как осчетоводявате средствата за представително и работно облекло в училище?
Предварително благодаря!

 RE: Представително облекло учители bak76 Профил 25.06.2018 15:21

Здравейте! Как осчетоводявате средствата за представително и работно облекло в училище?
Предварително благодаря!

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 25.06.2018 15:30

Както е написано горе:
6042/4211
4211/5013/§02-05

 RE: Представително облекло учители bak76 Профил 25.06.2018 15:53

За представителното съм съгласен, но работното облекло не би ли следвало да бъде в издръжка ?

 RE: Представително облекло учители b0b0 Профил 25.06.2018 16:10

А, да, работното е по 6015 и §10-13.
 

 RE: Представително облекло учители bak76 Профил 25.06.2018 16:12

Благодаря bobo!
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Бюджет