Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Туризъм Започни нова тема

Тема. Облагане на билети

 Облагане на билети тъжно Профил 27.07.2012 07:22

Здравейте!

Ние сме туроператор и агент.Купуваме билети и ги продаваме на клиенти.
Когато издаваме приходна ф-ра за тур. услуги основанието за неначисляване на ДДС е чл.86 от ППЗДДС.
Въпроса ми е какво е нашето основание за неначисляване на ДДС във фактурата,която издаваме на клиента за билета?

 RE: Облагане на билети тъжно Профил 27.07.2012 07:42

Аз мисля,че е чл.36 ал.1,но не съм сигурен,затова питам.

 RE: Облагане на билети тъжно Профил 27.07.2012 22:32

Моля ви дайте си мнението,ако знаете.

 RE: Облагане на билети b0b0 Профил 27.07.2012 22:35

Тия билети за какво са? Транспорт?

 RE: Облагане на билети тъжно Профил 27.07.2012 22:37

Автобуси,самолет.
Фирмата ни издава на нас ф-ра.Ние продаваме на клиента билетите.
Благодаря

 RE: Облагане на билети тъжно Профил 27.07.2012 22:39

Транспорт,да.

 RE: Облагане на билети тъжно Профил 29.07.2012 19:38

Ние сме туроператор.Купуваме билети за транспорт на пътници-напр.София-Варна.На нашата разходната ф-ра основанието за неначисляване на ДДС е чл.36.
Ние когато издаваме ф-ра на клиент нашето основание за неначисляване на ДДС е чл.86 от ППЗДДС.
Въпроса ми е ние когато издаваме на клиента ф-рата за билета,какво е нашето основание за неначисляване на ДДС?

 RE: Облагане на билети тъжно Профил 01.08.2012 07:28

1. Хипотези на доставка на самолетни билети от туроператори при специалния ред на облагане по ЗДДС са следните:

1.1. Продажба на самолетни билети, когато доставчика е туроператор, а получателя е физическо лице – турист (местно или чуждестранно)
В този случай сделката се третира като доставка на обща туристическа услуга. Съгласно чл.113, ал. 3, т. 4 от ЗДДС туроператора не е длъжен да издаде фактура, но ако издаде я включва в дневника за продажби за данъчния период, в който е издадена, без да попълва информацията в колона 9-25 на приложение №10 . При възникване на данъчно събитие за доставката /когато туриста за пръв път се възползва от услугата/, туристическия агент начислява ДДС 20% за извършената доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най – късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие. Данъчната основа се определя по реда на чл. 139, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗДДС туроператора трябва да състави за данъчния период и отчет за извършените продажби. Отчета не се включва в дневника за продажбите.

Така ли е или не.
 

 RE: Облагане на билети dalidada Профил 02.08.2012 15:44

РАЗЯСНЕНИЕ № 243117 от 21.02.2008 г. относно данъчно третиране на комисиони от продажби на самолетни и автобусни билети в страната, както за страни от ЕО, така и за страни, извън ЕО, съгласно разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

чл. 29, aл. 1,

чл. 36, aл. 1 ЗДДС,

чл. 38 ППЗДДС

Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-17/22.01.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:

Дружеството се интересува как ще се третират комисионните от продажба на самолетни и автобусни билети за страни - членки на ЕО. така и за трети страни и територии?

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище.

По смисъла на чл.36, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, облагаема доставка с нулева ставка на данъка е доставката на услуги, предоставени от агенти, брокери и други посредници, действащи от името н за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките по Глава трета от същия закон.

Глава трета, и по - конкретно, чл.29, ал.1 от Закона, третират доставките по международен транспорт на пътници като облагаема доставка с нулева ставка на данъка, в случаите в които: превозът се извършва от място на територията на страната до място извън нея: превозът се извършва от място извън територията на страната, до място на нейна територия; и между две места на територията на страната, когато е част от превоз на пътници при горепосочените две хипотези.

Следователно при предоставянето на посредническа услуга - като комисионер, при продажбата на самолетни или автобусни билети от името и за сметка на доставчик на услугите по международен превоз на пътници, следва да се счита, че съгласно разпоредбата на чл.36, ал.1 от материалния закон, че е налице облагаема доставка със ставка на данъка - нула на сто.

Документите, доказващи доставките по чл.36. ал.1 от ЗДДС са регламентирани с текстовете на чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ

ЗА ПРИХОДИТЕ:

/МАРИЯ МУРГИНА/


Отговор на тъжно(29.07.2012 19:38):
тъжно каза:
Ние сме туроператор.Купуваме билети за транспорт на пътници-напр.София-Варна.На нашата разходната ф-ра основанието за неначисляване на ДДС е чл.36.
Ние когато издаваме ф-ра на клиент нашето основание за неначисляване на ДДС е чл.86 от ППЗДДС.
Въпроса ми е ние когато издаваме на клиента ф-рата за билета,какво е нашето основание за неначисляване на ДДС?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Туризъм