Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ

 Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ Rilona Профил 28.12.2012 11:34

Здравейте,
Ако регистриран земеделски производител - продава собствената си непреработена селскостопанска продукция. Ако подаде декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ - упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа - какво следва?
Рзходите ще ги доказва с фактури и ще се води едностранно счетоводство - това ми е ясно.
Въпросът ми е за приходите - трябва ли да има касов апарат или може да продължи да издава ръчни касови бележки от кочан?
И как ще се осигурява - продължава на 240.00 лв. или трябва и за целите на осигуряването да се приравни на ет и да се осигурява на 420.00 лв.?
Обаждах се в НАП, но от там ми казаха, че не знаят и трябва да отида в приемен ден до методолозите и да обсъдим въпроса лично.

 RE: Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ ivanini Профил Изпрати email 28.12.2012 12:03

За касовите апарати - това са лицата, които не са задължени:

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за лицето по чл. 3;
4. продажби на самолетни билети;
5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;
10. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.

Това, че се облагаш по реда на ЕТ, тоест си избрала да се облагаш така по ЗДДФЛ не те прави автоматично търговец.Това е просто една опционна хипотеза на облагане само за целите на ЗДДФЛ и бе приета от законодателя уж ЗП-тата/обикновените/ да не са дискриминирани от ЗП - ЕТ, като ефекта от тази нова разпоредба бе според мен само да се затворят устите на някои хора, но както и да е.Така че, ако ти не си ЗП - ЕТ, и не продаваш продукцията си във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни - то нямаш задължение за касов апарат и си продължаваш по стария ред на документиране.Относно размера на осигурителния доход - това, че се облагаш по реда на търговците по ЗДДФЛ няма нищо общо с осигурителното законодателство.Затова, че ако извършваш само дейност като регистириран ЗП - то отново се осигуряваш на преференциалния доход за тях, регламентиран за съответната година в ЗБДОО.Това е.

 RE: Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ Rilona Профил 28.12.2012 12:15

Много ти благодатя ivanini!

 RE: Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ ivanini Профил Изпрати email 28.12.2012 12:17

Няма защо:)

Отговор на Rilona(28.12.2012 12:15):
Rilona каза:
Много ти благодатя ivanini!

 RE: Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ thenew Профил 22.12.2014 16:01

За да не отварям нова тема, искам да попитам някой знае ли от къде по-точно се подава онлайн тази декларация? Влязох в сайта на НАП с ел.подпис, но не намирам от къде...

 RE: Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ MarPan Профил Изпрати email 22.12.2014 16:04

Отговор на thenew(22.12.2014 16:01):
thenew каза:
За да не отварям нова тема, искам да попитам някой знае ли от къде по-точно се подава онлайн тази декларация? Влязох в сайта на НАП с ел.подпис, но не намирам от къде...


Подава се на място в НАП.
 

 RE: Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ thenew Профил 22.12.2014 16:13

Благодаря, и аз сега прочетох че не може он-лайн
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство