Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. мярка 121 за земеделски производители физически лица

 мярка 121 за земеделски производители физически лица Lilo Профил 13.04.2013 17:57

Някой имал ли е случай, на получена субсидия по мярка 121 за закупуване на техника на физическо лице ЗП, и според вас кой принцип за начисляване на субсидията се прилага- чл.11 от ЗДДФЛ /дохода се смята за придобит на датата на заверяване на сметката/ или принципа според който субсидията се разсрочва пропорционално на годините на амортизацията.
Става въпрос за ЗП регистрирано по ДДС.

 RE: мярка 121 за земеделски производители физически лица didah Профил 13.04.2013 18:16

НСС 20


а) дарения, свързани с амортизируеми активи-пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението;

 RE: мярка 121 за земеделски производители физически лица todorovmitko Профил 15.04.2013 13:44

За да не отварям нова тема да попитам тук. Имам придобит ДМА на стойност 100х.лв през 2012г финансирането е 50%. Начислил съм си амортизации за 15000лв също през 2012г. Признавам приход 7500лв., но продукцията не е продадена. Означава, че признавам приход а нямам разход, всъщност имам разход за амортизации, но той е влязал в себестойността на продукцията, която продавам през 2013. През 2012 ще си обложа този приход без да признавам разход през 20 Не ми се струва особено справедливо. Къде бъркам?

 RE: мярка 121 за земеделски производители физически лица todorovmitko Профил 15.04.2013 15:07

Никой ли няма да се включи?

 RE: мярка 121 за земеделски производители физически лица niki5rova Профил 19.04.2013 12:53

Отговор на todorovmitko(15.04.2013 13:44):
todorovmitko каза:
За да не отварям нова тема да попитам тук. Имам придобит ДМА на стойност 100х.лв през 2012г финансирането е 50%. Начислил съм си амортизации за 15000лв също през 2012г. Признавам приход 7500лв., но продукцията не е продадена. Означава, че признавам приход а нямам разход, всъщност имам разход за амортизации, но той е влязал в себестойността на продукцията, която продавам през 2013. През 2012 ще си обложа този приход без да признавам разход през 20 Не ми се струва особено справедливо. Къде бъркам?


СС 41 Селско стопанство
3.3. Селскостопанската продукция, придобита от биологичните активи на предприятието, се оценява при първоначалното признаване по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба. След първоначалното признаване и в края на отчетния период селскостопанската продукция се оценява съгласно разпоредбите на СС 2 - Стоково-материални запаси.
3.13. Печалби и загуби, възникнали при първоначалното признаване на селскостопанската продукция по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба, следва да бъдат включени в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали.

При всички случаи имате формирана печалба или загуба, в ГДД обърнете внимание на преобразуването на резултата по отношение прилагането на чл.36 ЗКПО.

 RE: мярка 121 за земеделски производители физически лица yordanovavany Профил 27.05.2013 12:11

Здравейте, интересуваме по мярка 121 дали се дължи авансово данък?Лицето е ЗП регистрирано по ЗДДС и е финансирано през месец Април по мярка 121. Благодаря предварително за съдействието
 

 RE: мярка 121 за земеделски производители физически лица didah Профил 27.05.2013 12:24

След като има доходи- да
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство