Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Гореща тема! Авансов данък и облагаем доход

 Авансов данък и облагаем доход kristinapetrova Профил 26.06.2014 13:00

Авансов данък за доходи от стопанска дейност
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.


Правилно ли схващам, че ЗП придобил доход през м.юни, ще дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход(придобит доход - разходи за дейността) - осиг.вноски за второ тримесечие само,

докато лице, придобило доход от наем през м.юни, ще дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход(придобит доход-разходи за дейността) - осиг.вноски за първо и второ тримесечие.

 RE: Авансов данък и облагаем доход Лора Профил 27.06.2014 09:05

Не, принципът трябва да е един и същ

 RE: Авансов данък и облагаем доход 101112 Профил 14.07.2014 15:05

Здравейте, а аз искам да попитам следното нещо - при положение че в първото тримесечие ЗП няма никакъв приход, във второто тримесечие има реализиран приход, при определянето на авансовия данък за второ тримесечие само осигуровките за второто тримесечие ли трябва да взема в предвид или от началото на годината. Защото ако взема осигуровките само за второто тримесечие е ясно че ще има надвнесен данък.

 RE: Авансов данък и облагаем доход MarPan Профил Изпрати email 14.07.2014 15:10

За двете тримесечия.

 RE: Авансов данък и облагаем доход didah Профил 14.07.2014 15:10

Даже болднато го има във въпроса.

 RE: Авансов данък и облагаем доход RMH1234 Профил 02.07.2015 17:12

Здравейте, имам два въпроса:
1. ЗП, ако през първото и второто тримесечие няма продадена продукция, а само субсидия, прави ли авансови вноски?
2. ЗП, рег. по ДДС, освен земеделска дейност има и доходи от наем всеки месец /издава фактура/, също така е и с намалена работоспособност повече от 50%, как ще определи ав. вноски за второто тримесечие - поотделно за всеки вид доход или общо, защото съгласно чл.43 и чл.44 от ЗДДФЛ, се облага дохода над 7920 лв.?

 RE: Авансов данък и облагаем доход RMH1234 Профил 03.07.2015 09:32

Имате ли мнение по горното?

 RE: Авансов данък и облагаем доход MarPan Профил Изпрати email 03.07.2015 09:52

По т.1 - да
По т.2 - това ЗП рег. по ДДС подало ли е декларация за облагане по чл.29 а от ЗДДФЛ?

 RE: Авансов данък и облагаем доход RMH1234 Профил 03.07.2015 15:29

Отговор на MarPan(03.07.2015 09:52):
MarPan каза:
По т.1 - да
По т.2 - това ЗП рег. по ДДС подало ли е декларация за облагане по чл.29 а от ЗДДФЛ?


не, не е подал, ще се облага по чл. 29 с нормативно-признати разходи

 RE: Авансов данък и облагаем доход MarPan Профил Изпрати email 03.07.2015 15:39

Според мен трябва да се определи за всяка дейност отделно, защото признатите разходи са различен процент. Да се намали сумата с осигуровките. Тази сума от 7920.00 лв. е облекчение за цялата календарна година.
 

 RE: Авансов данък и облагаем доход RMH1234 Профил 03.07.2015 17:05

Отговор на MarPan(03.07.2015 15:39):
MarPan каза:
Според мен трябва да се определи за всяка дейност отделно, защото признатите разходи са различен процент. Да се намали сумата с осигуровките. Тази сума от 7920.00 лв. е облекчение за цялата календарна година.


От получените приходи от земед. дейност ще извадя 60%, ще извадя и осигуровките за 6 месеца, към полученото ще прибавя прихода от наем, и ако получената сума надхвърля 7920лв., ще изчисля аванс. данък върху горницата над 7920 лв. Става ли така?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство