Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. данъчна амортизация на биологичните активи

 данъчна амортизация на биологичните активи gost1 Профил 12.02.2015 22:11

Здравейте
1,Когато биологичните активи са оценени по справедлива стойност не се амортизират за счетоводни цели , а за данъчни как е.
2. Тези биологични активи които са оценени по цена на придобиване или по себестойност и отговорят на изискванията за ДМА и са амортизуеми за данъчни цели как се амортизират и в коя група .
Моля да ми помогнете.Не намерих в ЗКПО как е при тях
Благодаря ВИ.

 RE: данъчна амортизация на биологичните активи didah Профил 13.02.2015 10:04

Я, си изясни, а и на нас какво точно влагаш в това противопоставяне на счетоводни и данъчни цели.
-------------------------------------
3.14. При невъзможност за надеждно оценяване на справедливата стойност на биологичните активи при тяхното първоначално признаване, за които не съществуват пазарно определени цени и за които алтернативните изчисления за справедливата стойност са неприложими, се прилагат следните правила:

а) биологичните активи се оценяват по цена на придобиване (себестойност) и се амортизират по реда на СС 16-Дълготрайни материални активи;

б) когато справедливата стойност на тези активи стане надеждно оценима, предприятието следва да ги оценява по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба.
------------------------------------------

Ако все пак се амортизират-чл.55 ЗКПО категория VІІ

 RE: данъчна амортизация на биологичните активи gost1 Профил 15.02.2015 17:59

чл 50.Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизуеми дълготрайни материални активи съгласно НСФОМС.
Според точи член биологичните активи оценени по справедлива стойност не отговарят ли на условието.
овощна градина купена е оценена по справедлива стойност.
овощна градина изградена която е оценена по себестойност поради липса на пазар
това не е ли се ДМА
 

 RE: данъчна амортизация на биологичните активи gost1 Профил 16.02.2015 16:36

Моля някой да се включи в темата и каже мнение
благодаря
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство