Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! лотарийни билети

Страница 1 от [2] 12»

 лотарийни билети dunche Профил Изпрати email 26.02.2015 12:56

здравейте!собственик на хранителен магазин иска да продава лотарийни билети,за които нямам представа как се организира отчитането...Ще ви бъда благодарна ако ми помогнете с конкретни отговори и примери от вашата практика...Ще ги получи с протокол,така и ще ги отчете.За комисиононното фактура ли ще има?ако са му дали примерно 10 билета по 2лв, а той е изплатил печалби за 50лв,какво се случва с разликата...къде осчетоводявате всички операции....знам единствено,че не се чукат на касовия апарат,а ддс се дължи само на комисионното...благодаря ви предварително за отговора!

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 13:38

И аз от този месец имам един хранителен магазин, който продава билети. Още не съм се запознал с тези протоколи ще ги видя в началото на март като ми донесат документите. Предполагам че протокола ще се отчита като разчет, а за комисионната ще трябва да издадем фактура, на касовия апарат не се маркират. Изплатените печалби също ще са разчет.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 14:08

И регистър трябва да се води
Чл. 39а. (1) Лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци. Книгата (регистърът) съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня.

(2) Лицето по ал. 1 съхранява в търговския обект книгата (регистърът) по ал. 1 и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

 RE: лотарийни билети Liglyo Профил 26.02.2015 14:12

на касовия апарат не се маркират

Не че съм проверявал дали е така, но като си взимам лотарийни билети от бензиностанцията ми издават фискален бон.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 14:19

Отговор на Liglyo(26.02.2015 14:12):
Liglyo каза:
на касовия апарат не се маркират

Не че съм проверявал дали е така, но като си взимам лотарийни билети от бензиностанцията ми издават фискален бон.

Издават заради регистъра и касата, но предполагам че системата е настроена така че билетите да не влизат във фискалната памет, а са нещо като служебно въведени суми

 RE: лотарийни билети Liglyo Профил 26.02.2015 14:23

Отговор на miro7874(26.02.2015 14:19):
miro7874 каза:

Издават заради регистъра и касата, но предполагам че системата е настроена така че билетите да не влизат във фискалната памет, а са нещо като служебно въведени суми


Добре де - какво е основанието да не се издава фискален бон, според Вас?
Не съм проверявал(както казах), но приемете, че съм Ви на проверка и Ви задавам този въпрос.
Убедете ме.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 14:31

Наредба Н-18
Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:

3.продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3;

 RE: лотарийни билети Liglyo Профил 26.02.2015 14:34

Отговор на miro7874(26.02.2015 14:31):
miro7874 каза:
Наредба Н-18
Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:

3.продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на ...


И лотарийните билети попадат ли в тази точка? Според Вас да?
Добавено:
Говорим за билети, които се трият някакви сектори и се търсят еднакви символи, нал` тъй?

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 17:48

Отговор на Liglyo(26.02.2015 14:34):
Liglyo каза:


И лотарийните билети попадат ли в тази точка? Според Вас да?
Добавено:
Говорим за билети, които се трият някакви сектори и се търсят еднакви символи, нал` тъй?

Лотарийните билети са ценни книжа , защото имат на тях изписан сериен номер на МФ и номинал освободени са от ДДС и при продажбата им не се издава касов бон. Необходим е регистър по чл.39А от наредбат Н-18.

 RE: лотарийни билети jasta13 Профил 26.02.2015 17:52

Отговор на miro7874(26.02.2015 14:19):
miro7874 каза:

Издават заради регистъра и касата, но предполагам че системата е настроена така че билетите да не влизат във фискалната памет, а са нещо като служебно въведени суми

Ако са нещо, като служебно въведени суми, на бона, ще пише служебен бон, иначе са фискален или системен бон. Ако са вторите се натрупват, като оборот.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 17:54

Отговор на jasta13(26.02.2015 17:52):
jasta13 каза:

Ако са нещо, като служебно въведени суми, на бона, ще пише служебен бон, иначе са фискален или системен бон. Ако са вторите се натрупват, като оборот.

Не съм се вглеждал в бона, но не е задължително да се издава такъв, а ако се издава трябва да са в друга група, защото са освободени от ДДС

 RE: лотарийни билети Plamcheto Профил 26.02.2015 18:09

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 29. (1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
(4) (нова, ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За продажби, извършвани от заложни къщи, по реда на ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование "ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ".
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители, като продажбите по ал. 4 се вписват на един ред.

и "Разяснение изх. № 24-34-82 от 03.07.2012 на нап...." , за което в момента не мога да дам линк.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 18:37

Видях въпросния приемо-предавателен протокол за покупката на билети. В самия протокол има начислена отстъпка от номиналната стойност на билета, ДДС няма начислени и фискален бон няма. Бона е служебен. Например билет с номинал 2 лв в протокола е с цена 1,92. Отстъпката се явява печалба за търговеца. Не съм сигурен дали върху тези 0,08лв трябва да се начисли ДДС

 RE: лотарийни билети Plamcheto Профил 26.02.2015 18:42

miro7874 , значи търговецът е регистриран по закона за хазарта??

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 18:53

Отговор на Plamcheto(26.02.2015 18:42):
Plamcheto каза:
miro7874 , значи търговецът е регистриран по закона за хазарта??

Не е организатор на хазартна игра, а посредник. и тази разлика 0,08лв под формата на отстъпка ми изглежда облагаема доставка.... Но на търговеца не са му поставили изискване да издава фактури към организатора на хазартната игра.

 RE: лотарийни билети Plamcheto Профил 26.02.2015 20:34

Според мен хубаво трябва да се изчете договора. Най - чисто е да си ги заведете зазбалансово по номинал, продавате ги по номинал и на база продажби да издавате ф-ра за уговорения % комисионна. Но зависи от клаузите в договора.

 RE: лотарийни билети Plamcheto Профил 26.02.2015 20:35

Според мен хубаво трябва да се изчете договора. Най - чисто е да си ги заведете зазбалансово по номинал, продавате ги по номинал и на база продажби да издавате ф-ра за уговорения % комисионна. Но зависи от клаузите в договора.

 RE: лотарийни билети Plamcheto Профил 26.02.2015 20:35

Според мен хубаво трябва да се изчете договора. Най - чисто е да си ги заведете зазбалансово по номинал, продавате ги по номинал и на база продажби да издавате ф-ра за уговорения % комисионна. Но зависи от клаузите в договора.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 20:40

Отговор на Plamcheto(26.02.2015 20:34):
Plamcheto каза:
Според мен хубаво трябва да се изчете договора. Най - чисто е да си ги заведете зазбалансово по номинал, продавате ги по номинал и на база продажби да издавате ф-ра за уговорения % комисионна. Но зависи от клаузите в договора.

Няма никакъв договор! Дистрибуторите на цигари вече продават и лотарийни билети! Като изплатиш печалби ти ги възстановяват или прихващат от следващата покупка на билети и така. Няма договори

 RE: лотарийни билети Plamcheto Профил 26.02.2015 20:56

Обърках се! Не е организатор, но пък купува билетите ...
Ако не купува билетите, то той продава от името и за сметка на "еди кой си" - това трябва да е и наименованието на департамента на фиск. бон /отчет. Ако купува и плаща билетите - те са вече негова собственост и си е вече обикновена продажба, дължи си ддс на продажбити. Но пак се връщам на закона за хазарта.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 20:58

Отговор на Plamcheto(26.02.2015 20:56):
Plamcheto каза:
Обърках се! Не е организатор, но пък купува билетите ...
Ако не купува билетите, то той продава от името и за сметка на "еди кой си" - това трябва да е и наименованието на департамента на фиск. бон /отчет. Ако купува и плаща билетите - те са вече негова собственост и си е вече обикновена продажба, дължи си ддс на продажбити. Но пак се връщам на закона за хазарта.

Не са негова собственост. Използвам термина "купува" защото заплаща стойността им, но всичко е на база приемо-предавателен протокол. Няма прехвърляне на собственост.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 21:06

За сега със сигурност съм убеден че фискални бонове не се издават и че трябва да се води регистър по чл.39А от Н-18 и съответно парите от продажби на билети да са в отделна каса. Колебая се за тази отстъпка, която се получава от номинала. Мисля че това си е отделна доставка на услуга, нямаща общо с лотарийната игра, т.е. това си е заплащане за услуга по пласиране на билети и трябва да е облагаема по ЗДДС, но не съм сигурен. Незнам каква е практиката в тези случаи но трябва да я разбера до 14.03 :)

 RE: лотарийни билети Plamcheto Профил 26.02.2015 21:26

В моята практика не стъпвам на чл. 39а от Н-18, а на чл.29. Така съм преценила, дано не съм сбъркала /не съм имала проверки/. Сч. ми запивания са:
980/990 по вид, бр и номинал, съгл. ппп
501/49 - продажбата - разчет с организатора
411/4532, 70 - комисионната
49/503 - закривам разчета с организатора, като този превод намалявам с моята ф-ра /или аз превеждам моята дължима сума , а той ми превежза моята ф-ра/ 503/411
990/980 - вид, к-во и стойност на продадените

при теб може би:
980/990
501/49 1,92

411/4532, 70 0,08

503/ 411 0,08

49/503 1,92

990/980

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 21:42

ОК на мен със задбалансови сметки не ми се занимава, така че няма да го отчитам това движение, интересуваме за възнаграждението /комисионната/ с фактура ли го начислявате? На нас никой не ни иска фактура за тази "отстъпка" пък и договори няма...?

 RE: лотарийни билети Plamcheto Профил 26.02.2015 21:59

Според мен задължително трябва да издадеш ф-ра. Все пак изрови и разяснението, за което писах, то е точно за отчитането по зддс и зкпо на продажбите на лотарийни билети. Ако не го намериш, а аз не мога с линк, ще опитам по друг начин да го имаш.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 22:23

Отговор на Plamcheto(26.02.2015 21:59):
Plamcheto каза:
Според мен задължително трябва да издадеш ф-ра. Все пак изрови и разяснението, за което писах, то е точно за отчитането по зддс и зкпо на продажбите на лотарийни билети. Ако не го намериш, а аз не мога с линк, ще опитам по друг начин да го имаш.

Намерих го и го прочетох. Според това разяснение трябва да се издава фактура за комисионната на организатора на хазартната игра. Само че все си мисля че приемо-предавателния протокол беше от името на дистрибутора на цигари..... утре ще разгледам документите по обстойно

 RE: лотарийни билети jasta13 Профил 26.02.2015 22:28

Отговор на Plamcheto(26.02.2015 21:26):
Plamcheto каза:
В моята практика не стъпвам на чл. 39а от Н-18, а на чл.29. Така съм преценила, дано не съм сбъркала /не съм имала проверки/. Сч. ми запивания са:
980/990 по вид, бр и номинал, съгл. ппп
501/49 - продажбата - разчет с организатора
411/4532, 70 - комисионната
49/503 - закривам разчета с организатора, като този превод намалявам с моята ф-ра /или аз превеждам моята дължима сума , а той ми превежза моята ф-ра/ 503/411
990/980 - вид, к-во и стойност на продадените

при теб може би:
980/990
501/49...

Аз понеже съм разсъждавала по този (чл. 29 на наредба 18) въпрос, без да съм счети, та ми се набиват някои изводи. Чл. 29 предоставя равнопоставеност- бонът да се издава от фиск. устройство на доверителя (ал. 1) или на довереника. Ако поискам от доверителя да ми предостави негово фиск. у- во той е в правото си да ми откаже, позовавайки се на чл. 4. Ами щом доверителя не е задължен да регистрира продажбите си, чрез собствено фиск. у-во, защо аз довереникът,,да го правя на мое и то от негово име и за негова сметка?

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 26.02.2015 22:45

Отговор на jasta13(26.02.2015 22:28):
jasta13 каза:

Аз понеже съм разсъждавала по този (чл. 29 на наредба 18) въпрос, без да съм счети, та ми се набиват някои изводи. Чл. 29 предоставя равнопоставеност- бонът да се издава от фиск. устройство на доверителя (ал. 1) или на довереника. Ако поискам от доверителя да ми предостави негово фиск. у- во той е в правото си да ми откаже, позовавайки се на чл. 4. Ами щом доверителя не е задължен да регистрира продажбите си, чрез собствено фиск. у-во, защо аз довереникът,,да го правя на мое и то от негово име...

Така е! Не е задължително, но касата трябва да се равни при данъчна проверка и затова като не се издават фискални бонове трябва билетите да се описват в регистър по чл.39А

 RE: лотарийни билети jasta13 Профил 26.02.2015 23:02

Отговор на miro7874(26.02.2015 22:45):
miro7874 каза:

Така е! Не е задължително, но касата трябва да се равни при данъчна проверка и затова като не се издават фискални бонове трябва билетите да се описват в регистър по чл.39А

ОК, но за равенството не съм съгласна. Забелязваш ли нюансите, ако при продажби, през фиск. у- ва, всяка промяна в касовата наличност, трябва да се отрази с точност до минутата, то за онзи регистър отчетността е задължителна в края на деня, когато се вписват брой продадени билети и хайде да кажем да трябва да впишеш само първия номер на продадения билет за деня.
Мисълта ми е, че е касата за деня имаш 100 лева от тях 50 са от билети, на касовия апарат имаш отразени 50 лева. Минават проверяващи и ти им показваш, че си почнал да продаваш билет от номер 200, а при теб в този момент има в наличност билет номер 225. Значи си продал 25. билета, с номинал 2 лева, ето ти ги останалите 50 лева.

 RE: лотарийни билети kristinapetrova Профил 04.03.2015 11:57

Моля, ако някой има възможност да качи въпросното указание в Системата за съхранение и обмен на документи или да даде линк към него. Аз не успявам да го открия.

Благодаря.

 RE: лотарийни билети kristinapetrova Профил 04.03.2015 12:25

Намерих го. Най-накрая.

 RE: лотарийни билети dunche Профил Изпрати email 10.03.2015 19:53

мила,какво все пак се случва с тези 8стот.,коита се явяват отстъпка от номинала на билетите?и аз съм с протоколи от доставчика на цигари.Не ми пречи да издам фактура за отстъпката ,която се явява комисионата,но на кого да я връча?няма никакъв договор!!

Отговор на kristinapetrova(04.03.2015 12:25):
kristinapetrova каза:
Намерих го. Най-накрая.

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 10.03.2015 20:52

Отговор на dunche(10.03.2015 19:53):
dunche каза:
мила,какво все пак се случва с тези 8стот.,коита се явяват отстъпка от номинала на билетите?и аз съм с протоколи от доставчика на цигари.Не ми пречи да издам фактура за отстъпката ,която се явява комисионата,но на кого да я връча?няма никакъв договор!!Да и аз имам този проблем! Допитвах се и до одитори и отговора беше аналогичен с този от указанието че трябва да се издават фактури! Но на кого да ги връчим? Никой не иска да му издаваме фактури! Запознах собствениците на фирмата с проблема и те решиха че няма да се издават фактури и няма да се отчита билетите...... За мен проблем няма и въпроса е решен :)

 RE: лотарийни билети miro7874 Профил 10.03.2015 20:54

Явно доставчиците на цигари са си намерили основание за тази практика, но на мен ми е мъгла :D

 RE: лотарийни билети kristinapetrova Профил 10.03.2015 21:03

И аз съм в мъгла, мила/миличък. Въпросното указание касае взаимоотношенията между организатора на играта и посредника, който разпространява билетите(дистрибутор).

Отговор на dunche(10.03.2015 19:53):
dunche каза:
мила,какво все пак се случва с тези 8стот.,коита се явяват отстъпка от номинала на билетите?и аз съм с протоколи от доставчика на цигари.Не ми пречи да издам фактура за отстъпката ,която се явява комисионата,но на кого да я връча?няма никакъв договор!!


 RE: лотарийни билети kristinapetrova Профил 16.12.2015 17:54

Фактурите, които следва да се издават за комисионната например за м.12.2015г. - ще се изплати през м.01.2016г.

Издавам фактура през м.01. с основание Комисионна за продажба за м.12. и включвам в Дневника за м.01.2016

или

Издавам фактура през м.12., с основание Комисионна за продажба за м.12, която ще се включи в Дневника за м.12.2015


Отговор на miro7874(10.03.2015 20:52):
miro7874 каза:

Да и аз имам този проблем! Допитвах се и до одитори и отговора беше аналогичен с този от указанието че трябва да се издават фактури! Но на кого да ги връчим? Никой не иска да му издаваме фактури! Запознах собствениците на фирмата с проблема и те решиха че няма да се издават фактури и няма да се отчита билетите...... За мен проблем няма и въпроса е решен :)

 RE: лотарийни билети kristinapetrova Профил 23.12.2015 13:37

Някой да удари едно рамо, а може и ритник.

Според мен комисионна за м.12.2015г. трябва да се фактурира до края на м.12.2015г., и трябва

да фигурира в дневника за м.12.2015г. ( като е възможно и фактуриране през м.01.2016г. , но не

по-късно от 05.01.2016г., в този случай единствено е в Дн.за м.01.2016г).

 RE: лотарийни билети elisaveta_p Профил Изпрати email 28.07.2016 16:47

|Използвам темата да питам дали някой е мяркал да продават някъде регистъра по чл. 39а от Наредбата? Щото не е моя работа да правя книгата на клиентите, продаващи билети и разните му там други неща от. чл. 4, т. 3.
Само питам. Почти съм сигурна, че е я няма като артикул. Иначе гуглю щеше да я изплюе.
Доп. Не е ли това една пазарна ниша, хихи

 RE: лотарийни билети 2626 Профил 28.07.2016 16:59

И аз търсих, но никой не е отпечатал още таквози Дживотно...;)

 RE: лотарийни билети elisaveta_p Профил Изпрати email 28.07.2016 17:02

Е кво чакат?
BTW кое приемате за вид ценна книга? Достатъчно ли е да се напише "лотариен билет" или трябва да се доуточнява номинал и по коя точно игра е?

 RE: лотарийни билети jasta13 Профил 28.07.2016 17:26

Малко шум да вкарам. И за календарна година ли се водят или докато не се изчерпят?

 RE: лотарийни билети 2626 Профил 28.07.2016 17:28

Водят се за всеки продаден билет с вида игра, номер и номинал независимо дали е през програма или в регистър вписван на ръка.

 RE: лотарийни билети elisaveta_p Профил Изпрати email 28.07.2016 20:55

Ровичкам си и виждам следния въпрос, отперен до НАП:
Относно: относно отчитане продажба на услуги с билети или с други удостоверителни знаци
Във Ваше писмено запитване е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви извършва счетоводни услуги и възнамерява да стартира и преподаване по английски език на деца в детски градини. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС, заплащането на счетоводните услуги става ежемесечно по утвърдена цена. Дружеството не извършва продажба на стоки. Интересувате се, може ли за отчитане на продажбите от двата вида услуги, при заплащане в брой, да се дават билети на клиентите, т.е да се приложи разпоредбата на чл.4, т.3 от Наредба №Н-18 от 2006г., без да е необходимо отчитане чрез ЕКАФП.

Въпросът е по-интересен от отговора :)

BTW как ще осчетоводява плащането на собствените си услуги от клиентите? Към всяка издадена фактура, ще прикрепя вместо касов бон билет ли?

 RE: лотарийни билети jasta13 Профил 28.07.2016 21:21

Сигурно е могло, до миналата година, после мандалото хлопна. Определиха точно какво може да се отчита с билети, ценни книжа и прочие документи.

 RE: лотарийни билети и аз имам ет хранителен магазин, който продава лотарийни би shetovodstvo Профил 11.12.2018 10:53

Отговор на miro7874(26.02.2015 13:38):
miro7874 каза:
И аз от този месец имам един хранителен магазин, който продава билети. Още не съм се запознал с тези протоколи ще ги видя в началото на март като ми донесат документите. Предполагам че протокола ще се отчита като разчет, а за комисионната ще трябва да издадем фактура, на касовия апарат не се маркират. Изплатените печалби също ще са разчет.

 RE: лотарийни билети и аз имам ет хранителен магазин, който продава лотарийни би shetovodstvo Профил 11.12.2018 10:53

Отговор на miro7874(26.02.2015 13:38):
miro7874 каза:
И аз от този месец имам един хранителен магазин, който продава билети. Още не съм се запознал с тези протоколи ще ги видя в началото на март като ми донесат документите. Предполагам че протокола ще се отчита като разчет, а за комисионната ще трябва да издадем фактура, на касовия апарат не се маркират. Изплатените печалби също ще са разчет.

 RE: лотарийни билети и аз имам ет хранителен магазин, който продава лотарийни би shetovodstvo Профил 11.12.2018 10:53

Отговор на miro7874(26.02.2015 13:38):
miro7874 каза:
И аз от този месец имам един хранителен магазин, който продава билети. Още не съм се запознал с тези протоколи ще ги видя в началото на март като ми донесат документите. Предполагам че протокола ще се отчита като разчет, а за комисионната ще трябва да издадем фактура, на касовия апарат не се маркират. Изплатените печалби също ще са разчет.

 RE: лотарийни билети и аз имам ет хранителен магазин, който продава лотарийни би shetovodstvo Профил 11.12.2018 10:53

Отговор на miro7874(26.02.2015 13:38):
miro7874 каза:
И аз от този месец имам един хранителен магазин, който продава билети. Още не съм се запознал с тези протоколи ще ги видя в началото на март като ми донесат документите. Предполагам че протокола ще се отчита като разчет, а за комисионната ще трябва да издадем фактура, на касовия апарат не се маркират. Изплатените печалби също ще са разчет.

 RE: лотарийни билети и аз имам ет хранителен магазин, който продава лотарийни би shetovodstvo Профил 11.12.2018 10:53

Отговор на miro7874(26.02.2015 13:38):
miro7874 каза:
И аз от този месец имам един хранителен магазин, който продава билети. Още не съм се запознал с тези протоколи ще ги видя в началото на март като ми донесат документите. Предполагам че протокола ще се отчита като разчет, а за комисионната ще трябва да издадем фактура, на касовия апарат не се маркират. Изплатените печалби също ще са разчет.
 

 RE: лотарийни билети и аз имам ет хранителен магазин, който продава лотарийни би shetovodstvo Профил 11.12.2018 10:53

Отговор на miro7874(26.02.2015 13:38):
miro7874 каза:
И аз от този месец имам един хранителен магазин, който продава билети. Още не съм се запознал с тези протоколи ще ги видя в началото на март като ми донесат документите. Предполагам че протокола ще се отчита като разчет, а за комисионната ще трябва да издадем фактура, на касовия апарат не се маркират. Изплатените печалби също ще са разчет.
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство