Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Архив Започни нова тема

Мнооого гореща тема! счетоводство

 счетоводство lovel Профил 26.05.2015 18:22

здравейте някой може ли да ми помогне с осчетоводяването на стопанските операции по задачата .
Към 01.01. 200.. г. предприятие „Царевец” ООД, гр. Велико Търново има следните остатъци по счетоводните сметки:

203 Сгради 50 000
152 Дългосрочни заеми 5 000
421 Персонал 1 500
302 Материали 8 500
411 Клиенти 2 000
461 Разчети с НОИ 550
463 Разчети по здравно осигуряване 90
205 Машини 30 000
123 Печалби и загуби от текущата година 38 260
501 Каса в лева 3 800
503 Разплащателна сметка в лева 33 100
303 Продукция 24 000
4538 Данък за възстановяване 1 400
241 Амортизация на ДМА 43 400
401 Доставчици 44 000
101 Основен капитал 20 000
Пояснения към някои от счетоводните сметки
1. Аналитични сметки към сметка 401 Доставчици:
доставчик "Х" 34 000
доставчик "У" 10 000
2. Аналитични сметки към сметка 411 Клиенти:
клиент "А" 800
клиент "В" 1 200
3. Аналитични сметки към сметка 302 Материали:
материал ''Р" 1000кг по 2,50лв./кг 2 500
материал ''Q" 2000кг по 3,00 лв./кг 6 000
4. Аналитични сметки към сметка 303 Продукция:
продукт "С" 250бр по 80лв./бр. 20 000
продукт "D" 80бр по 50 лв./бр. 4 000
5. Водените сметки към с/ка 241 Амортизация на ДМА
имат следните остатъци:
2411 Амортизация на сгради 24 800
2412 Амортизация на машини 18 600
6. Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година има
кредитно салдо

През последния месец са извършени следните стопански операции:
1. С опростена фактура N... е закупен счетоводен програмен продукт за 800 лв. РКО N...
2. Закупени са от доставчик „Х” стоки от вида „М” за 20 000лв. Фактура N... Във връзка с доставката са платени в брой транспортни разходи за 180 лв. РКО N...Стоките са изплатени от разплащателна сметка с ББ.... Стоките са заприходени в склада. Установена е липса за 500лв., за която е отправена рекламация към доставчика.
3. С опростена фактура №...е закупен нов счетоводен модул на компютърната счетоводна програма на стойност 440лв. РКО N...
4. Изплатени са от разплащателна сметка 5 000 лв. за погасяване на дългосрочен банков кредит. Платежно нареждане №…...
5. Доставчикът по рекламацията признава сумата и я възстановява по разплащателната сметка на предприятието. ББ...
6. Предадена е машина като съучастие в друго предприятие. Отчетната стойност на машината е 21 000лв., набраната амортизация е 9 100 лв., съучастието е оценено на 19 200лв.
7. Вложени са в производството следните материали, съгласно искания N...
-от материал „Р” 500кг.
-от материал „Q” 1000кг.
8. Даден е коктейл за 90лв. Фактура N...РКО N... Начислен е полагащият се еднократен данък при източника РКО №...
9. Продадена е по договор сграда с отчетна стойност 32 500 лв. и начислена до момента амортизация 21 800лв. Продажната цена (без ДДС) е 32 600лв. Сумата е постъпила по разплащателна сметка ББ... Във връзка е продажбата са изплатени на лицензиран оценител 500 лв. РКО N... Във връзка е продажбата са отнесени част от административните разходи в размер на 144 лв. съгласно разпределителна таблица.
10. Предоставен е аванс на служител в размер на 200 лв. за командировка във връзка с преговори с клиент на фирмата РКО N...
11. Открит е акредитив в полза на доставчик „У” на стойност 38 000 лв за закупуване на дълготраен актив ПН N...
12. Отчетена е командировка от служител в администрацията. Продължителността на командировката е 3 дни. В отчета за командировката са посочени следните данни: фактура N... за нощувки на обща стойност 100лв, билети на стойност 30лв. С касов ордер е уредена разликата във връзка с предоставения аванс.
13. С фактура N... е доставена машина на стойност 26 000лв.(без ДДС). Сумата на фактурата е изплатена на доставчик „У”. Акредитивът е закрит.
14. Във връзка с доставката на машината (от усл. 13 ) са извършени следните разходи:
- транспортни разходи за 140лв.съгласно опростена фактура N...РКО N...
- начислена е заплата на работниците, участвали в монтажа на актива, в размер на 500 лв.
- начислени са социални осигуровки за сметка на работодателя в размер на 95лв и за сметка на работника 27лв.
- начислени са здравни осигуровки за сметка на работодателя в размер на 15 и за сметка на работника 5 лв
15. Дълготрайния актив е пуснат в експлоатация. Акт за приемане и предаване на ДМА N...
16. Продадена е готова продукция 200бр от изделие „С” по 100 лв в брой на клиент „В” с фактура N...Продукцията е изписана по фактическа себестойност. За сметка на продажбата са отнесени част от разходите за управление в размер на 480 лв.
17. При инвентаризация е установена липса на материали от вида „Р” 60 кг по 2,50лв. Начетено е МОЛ по продажна цена 3,00лв за кг. Суровината е закупена без ДДС.
18. Преведени са по предназначение задълженията към осигурителни организации. Платежно нареждане №…...
19. Клиент „В” превежда по разплащателна сметка дължимите суми.ББ...
20. Начетът на МОЛ за липсата на материали е удържан от работната му заплата. РПВ N...
21. Касиерът изтегля и изплаща трудовото възнаграждение на персонала. НР N... ПКО N... РКО N...
22. От разплащателна сметка с Платежно нареждане №… е преведена сумата 10 000 лв. на доставчик „У” за съществуващото задължение.
23. Изготвена е Справка-декларация по ДДС за месеца като е установен крайният резултат.
Иска се:
1. Да се състави счетоводен баланс към 01.01.200...г.
2. Да се открият синтетичните и аналитичните счетоводни сметки с посочените в началото на месеца салда
3. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции през месеца.
4. Да се заведат и приключат счетоводните сметки към 31.01.200...г.
5. Да се състави оборотна ведомост за синтетични сметки към 31.01.200...г.
6. Да се състави счетоводен баланс към 31.01.200...г.

 RE: счетоводство stefi84 Профил 27.05.2015 10:57

за кога ти трябва?

Отговор на lovel(26.05.2015 18:22):
lovel каза:
здравейте някой може ли да ми помогне с осчетоводяването на стопанските операции по задачата .
Към 01.01. 200.. г. предприятие „Царевец” ООД, гр. Велико Търново има следните остатъци по счетоводните сметки:

203 Сгради 50 000
152 Дългосрочни заеми 5 000
421 Персонал 1 500
302 Материали 8 500
411 Клиенти 2 000
461 Разчети с НОИ 550
463 Разчети по здравно осигуряване 90
205 Машини 30 000
123 Печалби и загуби от текущата година 38 260
501 Каса в лева 3 800
503 Разплащателна сметка в лева 33 100
303...

 RE: счетоводство nick_cave Профил Изпрати email 27.05.2015 11:27

Няма проблем. Ей сега, почти съм готов.

 RE: счетоводство lovel Профил 27.05.2015 11:31

Отговор на nick_cave(27.05.2015 11:27):
nick_cave каза:
Няма проблем. Ей сега, почти съм готов.
:)

 RE: счетоводство lovel Профил 27.05.2015 11:32

Отговор на stefi84(27.05.2015 10:57):
stefi84 каза:
за кога ти трябва?

za drugata sedmica :)

 RE: счетоводство stefi84 Профил 27.05.2015 11:37

ееееееееееее, че бъди по-конкретен.... другата седмица е много условно понятие - може да е понеделник или петък...

Отговор на lovel(27.05.2015 11:32):
lovel каза:

 RE: счетоводство lovel Профил 27.05.2015 11:39

Отговор на stefi84(27.05.2015 11:37):
stefi84 каза:
ееееееееееее, че бъди по-конкретен.... другата седмица е много условно понятие - може да е понеделник или петък...
за вторник

 RE: счетоводство didah Профил 27.05.2015 11:40

nick_cave обеща, а той като обещае то прави!
Та, не бъди нетърпелив/а

 RE: счетоводство stefi84 Профил 27.05.2015 11:42

дай имейл да не превръщаме форума в чат
Отговор на lovel(27.05.2015 11:39):
lovel каза:
за вторник

 RE: счетоводство lovel Профил 27.05.2015 11:43

[[citat]]
stefi84 каза:
дай имейл да не превръщаме форума в чат

[[/citat] ] dobre :) [email protected] Отговор на stefi84(27.05.2015 11:42):

 RE: счетоводство vanessa5494 Профил Изпрати email 08.11.2019 21:01

Здравейте, имам абсолютно същата задача, дали пазите решението ?

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 08.11.2019 21:18

Тaя зaдaчa сaмо в стопaнскaтa aкaдемия в Свищов могaт дa я измислят! Те тaм с пищов не живеят- сaмо учaт!

 RE: счетоводство typtadrynka Профил 08.11.2019 21:33

TaNikKa ще ти туря капа*.

---
* Вж. поредицата „Баш майстора“.

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 08.11.2019 21:54

Сaмо тaф и ни не ми слaгaй!

"Ти бaй Рaйчо, ме оскубa кaто гъскa, поискa дa ми сложиш цепенa шaпкa у коминa нa кaминaтa- дa ме опушиш кaто пушенa скумрия, пуснaх ти с мои пaри тото в Центaлнa пощa, aмa aз ще си го изкaрaм нa тебе двойно и тройно!"
Робеспиер Гълъбов и Рaнгел Лелин в кaдър

 RE: счетоводство vanessa5494 Профил Изпрати email 09.11.2019 08:42

Отговор на TaNikKa(08.11.2019 21:18):
TaNikKa каза:
Тaя зaдaчa сaмо в стопaнскaтa aкaдемия в Свищов могaт дa я измислят! Те тaм с пищов не живеят- сaмо учaт!


Не във ВТУ.

 RE: счетоводство PetI92 Профил 22.11.2019 13:08

Здравейте, трябва ми същата задача, някой може ли да ми помогне. Благодаря предварително.

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 22.11.2019 13:20

Здравейте,
задачата е публикувана. Сядате и изпълнявате т.1 и т.2 от Иска се. Като стигнете на т.3, стопанските операции от 1 до 23, където се затрудните, пишете ни- ще помагаме.
п.п. Подобна с повечко стопански операции преди години решавахме половин семестър на упражнения.

 RE: счетоводство PetI92 Профил 23.11.2019 17:26

Здравейте, направила съм т1 и т2 вече съм на стопанските операции условие 2,6 ако някой може да ми помогне

Благодаря предварително!

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 23.11.2019 18:21

т.2

Дт 304-16 666,67
Дт 4531-3333,33
Кт 401"Х"-20000

Дт 401"Х"-20000
Кт 503-20000

Дт 602-180
Кт 401-180

Дт 401- 180
Кт 501-180

Дт 441- 500
Кт 401"Х"- 500

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 23.11.2019 18:46

по т.6
Дт 603/ Кт 2412- 9100
Дт 221/Кт 205-11900
Дт 221/Кт 725-7300

 RE: счетоводство PetI92 Профил 23.11.2019 19:34

[[citat]]
TaNikKa каза:
по т.6
Дт 603/ Кт 2412- 9100
Дт 221/Кт 205-11900
Дт 221/Кт 725-7300
[[/citat]


Много благодаря ако не е нахално може ли 9 и 12. Отговор на TaNikKa(23.11.2019 18:46):

 RE: счетоводство BokoKoko Профил 23.11.2019 19:51

Преди години помагах на един състудент точно по този начин: решавах му задачите, докато той чукаше колежките през това време.
После ми стана началник. И то много гаден и "знаещ"!

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 23.11.2019 19:59

А-ха, а ние по клавиатурите

 счетоводство BokoKoko Профил 23.11.2019 20:07

Ако детето беше попитало нещо от сорта на:
"в т.12 се чудя в коя сметка да осчетоводя билетите"
Просто да си проличи,че се е мъчило да реши домашното. А то ВСИЧКО НАГОТОВО.
Еми няма да стане това от мен. За мен е мечешка услуга.

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 23.11.2019 20:24

Явно със стопанските операции, които са с една счетоводна кореспонденция се справя и се затруднява при тези с няколко кореспонденции.

 RE: счетоводство BokoKoko Профил 23.11.2019 20:37

Или ти имаш гадателски способности, или аз не мога да чета.
Не видях какво затруднява детето тези 4 (четири) точки, дето двете си хелпнала и чака за другите две.
Е, все пак предварително благодари, но това въобще не ме трогва.

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 23.11.2019 20:41

Гадателски :) - прости аритметични способности.
До 12 без 4 остават 8. Като им разгледах условията на тия 8- с по една кореспонденция се записват.

 RE: счетоводство BokoKoko Профил 23.11.2019 20:46

Щом си рахат - чети и разсъждавай логически.
Отивам до мазето да си напълня още една кана вино. Дано детето да се включи и да каже какво точно го затруднява. Не че ще се напъна да му правя домашното, но ми е интересно.

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 23.11.2019 21:11

За ноти до избата... Аз ще отида за един илач с 22 билки. След 2 часа може да се наложи да пеем в хор на два гласа :)

 RE: счетоводство BokoKoko Профил 23.11.2019 21:19

Другата махала вече повръщат за втори път, а аз си пиша в некакъв форум. Айде до утре на трезва глава.

 RE: счетоводство typtadrynka Профил 23.11.2019 21:48

В девет и двадесет, ако е само за втори, е добре.

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 23.11.2019 23:46т. 9 със 6-7 кореспонденции между сметките
Продажбата на сградата - използваш сметка други приходи в кореспонденция с някоя примерно клиенти
Изписваш набраната амортизация от отчетната стойност на сградата, после балансовата стойност на сградата е отписваш чрез други приходи.
Постъпилите средства по разплащателната сметка срещу намаляне на вземането от клиенти.
Разхода на лицензирания оценител го отчиташ първо през разходи за външни услуги и някоя разчетна и тия административните по таблица ги прехвърляш в намаление на други приходи от административни разходи.

по т.12 отчиташ разходите за командировки първо през други разходи и изчисляваш разликата за възстановяване в касата на "Царевец"ООД, гр.Велико Търново от т.10. Отговор на PetI92(23.11.2019 19:34):

 RE: счетоводство PetI92 Профил 24.11.2019 12:33

Благодаря, постъпих грешно задачата до някъде съм я решила , дистанционна форма на обучение съм,няма кой да ми помага бокококо е прав трябваше да напиша какво съм написала аз и ако съм сгрешила тогава да ме поправите . Извинявам се отново че чаках на готово. Въпросът ми е трябва ли на т1 212/501 -800 лв не е описано ДДС не знам дали трябва да сложа.

Т2 също няма ДДС
301/401 20000лв
301/501 -180лв
401//503 - 20000
304/301. - 20180
441/304 -500 лв

TaNikKa вчера ми я беше написала по друг начин може ли някой да ми обясни

 RE: счетоводство BokoKoko Профил 24.11.2019 13:00

Сметкопланът отдавна е индивидуален, така че не знам каква е тази сметка 212 при тебе.
Опростени фактури вече няма. Тъпия професор поне да си беше преработил условието...
Щом няма на отделен ред ДДС в документа, значи не трябва да се осчетоводява.
Колкото до дневниците на покупки, там трябва да го има описан тоя документ в колонката за без право на данъчен кредит.
Ако сметка 212 е "Програмни продукти" аз бих взел операцията, като мина през сметка "Доставчици".
ДТ Програмни продукти / КТ Доставчици 800
Дт Доставчици/КТ каса 800
С аналитичност при "Доставчици" - контрагент, документ, дата

Така по-лесно ще изровя документа при една насрещна проверка...

Отговор на PetI92(24.11.2019 12:33):
PetI92 каза:
Въпросът ми е трябва ли на т1 212/501 -800 лв не е описано ДДС не знам дали трябва да сложа.

 RE: счетоводство PetI92 Профил 10.12.2019 17:09

Здравейте отново :)

Искам да попитам в т12 след като пише фактура номер...за нощувка на обща стойност 100 лв означава ли това че има ДДС?

 RE: счетоводство TaNikKa Профил 10.12.2019 18:38

Вероятно с ДДС щом е записано по условие само фактура.
 

 RE: счетоводство PetI92 Профил 10.12.2019 19:31

Благодаря :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Архив