Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Тема. Получаване на спонсорство от фирма от ЕС регистрирана по ДДС

 Получаване на спонсорство от фирма от ЕС регистрирана по ДДС EI1337 Профил 30.09.2016 20:40

Българска фондация с нестопанска цел (нерегистрирана по ДДС) получава спонсорства от Германия (фирма от ЕС регистрирана по ДДС) на стойност 1000 евро. Какви документи трябва да се издадат.

Фактура без ДДС ? Какво основание за неначисляване да посочим?

 RE: Получаване на спонсорство от фирма от ЕС регистрирана по ДДС Liglyo Профил 30.09.2016 20:48

Без да коментирам предмета на сделката:

Чл. 183. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Лице, което не е регистрирано по този закон и издаде данъчен документ, в който посочи данък, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 1000 лв.

---

(9) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по този закон или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал. 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури.

А дали следва да се издава фактура, нека някой знаещ да каже.
Аз отговарям принципно.
 

 RE: Получаване на спонсорство от фирма от ЕС регистрирана по ДДС b0b0 Профил 30.09.2016 21:21

"Спонсорство" означава "дарение" ли? Не съм в час с ДДС-то, ама ДДС върху дарение, и то пари...?!?

Когато ние получаваме дарение пишем договор, приемо-предавателен протокол, ако се налага, и свидетелство за дарение. Може да си стъкмите някакъв документ, примерно "протокол", с данни за лицата, ама чак да издавате фактура...

Ако срещу спонсорството ще предложите реклама, примерно, и това е записано някъде (и зависи как е написано де), проверете дали не се тълкува като сделка.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ