Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. ЗП рег. ДДС

 ЗП рег. ДДС flooo Профил 23.11.2016 14:09

Регистриран земеделски производител с рег. и по ДДС, който се облага с 60% НПР задължен ли е да води двустранно счетоводство,само защото е рег по ЗДДС

 RE: ЗП рег. ДДС MarPan Профил Изпрати email 23.11.2016 14:15

Не е задължен.

 RE: ЗП рег. ДДС flooo Профил 23.11.2016 14:19

Благодаря Ви!!!
В случай на възстановяване на ДДС в искането за представени документи са посочени и оборотна ведомост, сч. регистри на гр. 60, гр.70, 20,30 и т.н.
В тази връзка какво трябва да представи в НАП ЗП,

 RE: ЗП рег. ДДС maryg Профил 23.11.2016 14:31

Ще трябва да представи оборотна ведомост и регистри - тоест- ще трябва двустранно счетоводство + договор за счетоводни услуги

 RE: ЗП рег. ДДС MarPan Профил Изпрати email 23.11.2016 14:45

Не сте длъжен да водите двустранно счетоводство.
Пишете обяснения. Какви регистри, каква оборотна ведомост?
А това - договор за счетоводно обслужване - нямам думи ....

 RE: ЗП рег. ДДС flooo Профил 23.11.2016 14:50

Благодаря Ви, MarPan,
С кой нормативен акт мога да се обоснова при нужда в НАП.
Иима ли изричен запис някъде , който да цитирам в обясненията си?

 RE: ЗП рег. ДДС MarPan Профил Изпрати email 23.11.2016 14:50

Закон за счетоводството:
Чл. 2. За целите на този закон предприятия са:
1. търговците по смисъла на Търговския закон;
2. местните юридически лица, които не са търговци;
3. бюджетните предприятия;
4. неперсонифицираните дружества;
5. осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
6. търговските представителства;
7. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в
Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато
стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на
Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на
услуги.

Търговски закон:
Чл. 2. Не се смятат за търговци:
1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;
3. лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.
 

 RE: ЗП рег. ДДС jjjl Профил 24.11.2016 20:22

Въпроса според мен е зададен някак "неглижирано", но "пряко" , "припряно", "остро"- сякаш с "едно наум"- с някакви най- вероятно създаващи напрегнато-неспокойни търсения във вторични "остатъчни", но "разбрани" фрагменти от закона. Не. По-скоро "разбрани законови положения" от коментари с "колеги", приятели "юристи" и "счетоводители" от НАП и от "телевизията" . Не, може би под претекст, да "внушава" или да "принуждава" коментари но защо? По някакъв повод !? Така ли е или не? Това е важно да знаем, за да коментираме, тук нали ? Всъщност качеството на питащия остава загадка, защото ли ?
Пряко на отговора, така както условно е зададен / без детайли / и въз основа на това - може да има възможен отговор- ДА, трябва задължително да води двустранно счетоводство
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство