Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! починал собственик на ЕООД

 починал собственик на ЕООД VARTA Профил 13.01.2017 12:47

Здравейте имам една фирма която от 01,09,2016 г не осъществява дейност-ЕООД
на 26,12,2016 г почина собственика на фирмата-
не знам какво следва сега
1.Подава ли се ГДД за 2016 г
2.Как се ликвидира фирмата в ТР

Това което успях да си изясня ече първо да питам дали съпругата и синовете желаят да наследят фирмата
Доколкото ги познавам няма да искат да продължат
къде и какви документи трябва да се подадат

моля ви ако някой е имал скоро такъв казус да ме насочи.
благодаря

 RE: починал собственик на ЕООД Cromwell Профил Изпрати email 13.01.2017 13:11

Най-добре е адвокат.Иначе:
чл. 157, ал. 1 ТЗ, мисля, че е ясно:
Чл. 157. (1) Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.

И какво пише в учредителният акт.

 RE: починал собственик на ЕООД Abby12 Профил 13.01.2017 13:48

по т. 1 - подаваш си всичко в срок докато не видиш в ТР публикуван акт за прекратяване
по т. 2 - не се бутай излишно "в шамарите", едва ли е крайно необходимо

 RE: починал собственик на ЕООД bosata Профил 13.01.2017 14:11

С новата щуротия, да се обърне за всеки случай внимание и на чл. 50, (9) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

 RE: починал собственик на ЕООД Cromwell Профил Изпрати email 13.01.2017 14:15

Това последното се отнася за доходи по ЗДДФЛ, и няма отношение към ЕООД.Ако фирмата е рег. по ЗДДС, докато се прекрати в ТР, трябва да подава ежемесечно СД по ЗДДС!

 RE: починал собственик на ЕООД roni63 Профил 13.01.2017 14:57

А кой ще я подписва тази СД по ЗДДС, като няма Управител?

 RE: починал собственик на ЕООД Cromwell Профил Изпрати email 14.01.2017 09:27

Според чл. 157, ал. 1 ТЗ „дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго, или наследниците не поискат да продължат дейността“. Според чл. 125, ал. 1, т. 1 ТЗ при евентуалната смърт на съдружник (в ООД), респективно - едноличен собственик на капитала (на ЕООД), участието на съдружника в дружеството се прекратява. Това прекратяване настъпва ipso facto (по силата на самия факт) на смъртта, без да е необходимо предприемането на други правни действия. В този смисъл смъртта има перемпторни (правопрекратителни) правни последици. В качеството и на юридическо събитие смъртта прекратява окончателно членственото правоотношение между едноличния собственик и дружеството, чийто единствен член е същият. Към момента на смъртта на едноличния собственик, който едновременно с това е и управител на дружеството, императивно установените дружествени органи, които ЕООД е длъжно да поддържа по силата на чл. 135 във вр. с чл. 155, т. 3 ТЗ, са лишени от субектния си състав. Дружеството остава без управление, без възможността да взема правнорелевантни решения, както и да приема волеизявления и актове от третите лица. В този период продължава да съществува търговското предприятие на ЕООД като комплекс от права, задължения и фактически отношения (вж. чл. 15 ТЗ). В сила остава и учредителният акт на ЕООД, който може да урежда по различен начин правните последици от смъртта на едноличния собственик на капитала. Може да предвижда, че със смъртта на едноличния собственик дружеството се прекратява и респективно следва да бъде открито производството по ликвидация. Може да дава възможност на всички или на част от наследниците да продължат дейността на дружеството. Към момента на смъртта на едноличния собственик, респ. към момента на откриването на наследството, учредителният акт няма задължителна сила по отношение на когото и да е от наследниците на едноличния собственик. Същите все още не са членове на ЕООД. Установяването на правоотношение между наследника и ЕООД може да стане единствено по силата на едностранно волеизявление. Наследникът следва да бъде приет на „собствено основание“, т.е. установявайки предпоставките за придобиване на членство в резултат на наследствено правоприемство. В този смисъл изявлението му би следвало да се състои от две съставни части:

- че наследникът приема условията на учредителния акт на дружеството (вж. чл. 122 ТЗ);

- че наследникът желае да продължи дейността на дружеството по смисъла на чл. 157, ал. 1 in fine.
Законът не е установил изричен преклузивен срок, в който следва да бъде отправено искането по чл. 157, ал. 1 in fine ТЗ. Според чл. 155, т. 3 ТЗ, в случай че в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител, то може да бъде прекратено по иск на прокурора. Смисълът на разглежданата разпоредба налага извода, че фактическият състав, произтичащ от разпоредбата на чл. 157, ал. 1 infine ТЗ, следва да се реализира в период от три месеца.
При неосъществяване на този фактически състав дружеството следва да бъде прекратено и да преустанови дейността си (продуктивна и придобивна). В този случай наследниците биха могли да реализират имуществените си права в хода на евентуалното производство за ликвидация на прекратеното дружество. Придобитите по наследство права върху дружествен дял се трансформират в права върху ликвидационен дял.

Затова е необходимо участието на адвокат за да се предприемат всички процесуално правни процедури.

 RE: починал собственик на ЕООД selenasar Профил 14.01.2017 16:45

Тъй като имахме подобен случай, това, което мога да кажа е, че и допитването до адвокат, и до институциите - НАП, НОИ и ИТ, не доведе до нищо повече от това - със смъртта на едноличния собственик счетоводителят/съставителят на ФО губят правото на упълномощено лице и не могат да подават нищо. Всички казват, че трябва да се изчака решението на наследниците, въпреки че предварително знаем, че такива няма. Интересно ми е при това положение как/кой ще инициира прекратяване на дружеството.... Въпреки, че мина почти година, нищо не се случва.

 RE: починал собственик на ЕООД Blajena71 Профил 14.01.2017 16:56

Прокуратурата е компетентна, но тя обикновено бездейства.

 RE: починал собственик на ЕООД Blajena71 Профил 14.01.2017 16:58

Всички упълномощавания /учредявания на представителна власт/ отпадат със смъртта на лицето. това е естествено.
Лошото е, че законодателят е предвидил до 6 м. прокуратурата да иска ликвидация, но не е уредил много въпроси, да не говорим, че прокуратурата не спазва този срок.

 RE: починал собственик на ЕООД Blajena71 Профил 14.01.2017 16:59

Добавиха ал.2 към чл.327 КТ, но това е полвинчато решение на проблема.

 RE: починал собственик на ЕООД selenasar Профил 14.01.2017 17:22

Даже и половинчато не е. Ако има назначени работници е логично те да могат да отидат на борсата - ама кой да им подпише заповедта? Ако има майки, особено такива в болничен - кой ще подава декларации, за да си получават обезщетенията? Въпроси много, отговори - никакви. Хубавото е, че като няма кой да подаде декларацията по ДДС, НАП бързо забелязват, че нещо се случва. Защото иначе когато ги питаш, ти отговарят, че не е от тяхната компетентност.
Та на първия въпрос - ако няма наследници, няма кой да подаде ГДД. А ликвидирането на фирмата в ТР не е Ваш проблем, щом не сте наследник.

 RE: починал собственик на ЕООД Blajena71 Профил 14.01.2017 17:28

Отговор на selenasar(14.01.2017 17:22):
selenasar каза:
Даже и половинчато не е. Ако има назначени работници е логично те да могат да отидат на борсата - ама кой да им подпише заповедта? Ако има майки, особено такива в болничен - кой ще подава декларации, за да си получават обезщетенията? Въпроси много, отговори - никакви. Хубавото е, че като няма кой да подаде декларацията по ДДС, НАП бързо забелязват, че нещо се случва. Защото иначе когато ги питаш, ти отговарят, че не е от тяхната компетентност.
Та на първия въпрос - ако няма наследници, няма кой...


Нямат проблем с АЗ. като им оформи ИТ ТК, ама остават още десетки проблеми.

 RE: починал собственик на ЕООД Blajena71 Профил 14.01.2017 17:29

Точно с д1 са проблемите.
По принцип, според мен, трябва нещата да се базират на гестията /водене на чужди работи без натоварване/, за да се приеме, че всеки, които има интерес може да го направи.

 RE: починал собственик на ЕООД selenasar Профил 14.01.2017 17:47

Отговор на Blajena71(14.01.2017 17:28):
Blajena71 каза:


Нямат проблем с АЗ. като им оформи ИТ ТК, ама остават още десетки проблеми.


Не знам дали сте стигали до този вариант. На мен ми отговориха, че трябва да изчакаме законовия срок, в който наследниците да предявят правата си. А това с нищо не помага на работниците. Но ако сте минали подобна процедура, моля, опишете я. Ще бъде от полза. Аз досега 2 пъти се сблъсквам с проблема и винаги имам чувството, че съм единствената и нито законодателят, нито институциите са подготвени по въпроса... Което си е странно за близо 30 години пазарна икономика.

 RE: починал собственик на ЕООД Blajena71 Профил 14.01.2017 18:19

Отговор на selenasar(14.01.2017 17:47):
selenasar каза:


Не знам дали сте стигали до този вариант. На мен ми отговориха, че трябва да изчакаме законовия срок, в който наследниците да предявят правата си. А това с нищо не помага на работниците. Но ако сте минали подобна процедура, моля, опишете я. Ще бъде от полза. Аз досега 2 пъти се сблъсквам с проблема и винаги имам чувството, че съм единствената и нито законодателят, нито институциите са подготвени по въпроса... Което си е странно за близо 30 години пазарна икономика.

За работниците няма проблем да отидат в ИТ и да поискат прекратяване на ТД и да получат обезщетение за безработица, но за д1, няма кой да подаде.

 RE: починал собственик на ЕООД ilianapet Профил 12.03.2019 16:36

Здравейте,
искам да попитам има ли развитие по този казу? Майка ми почина и имаше ЕООД, което аз водех. Не знам какво да правя сега и да подавам ли нещо към някой - НАП, НСИ? Фирмата беше неактивна с нулеви декларации. Благодаря предварително за коментара.
Отговор на VARTA(13.01.2017 12:47):
VARTA каза:
Здравейте имам една фирма която от 01,09,2016 г не осъществява дейност-ЕООД
на 26,12,2016 г почина собственика на фирмата-
не знам какво следва сега
1.Подава ли се ГДД за 2016 г
2.Как се ликвидира фирмата в ТР

Това което успях да си изясня ече първо да питам дали съпругата и синовете желаят да наследят фирмата
Доколкото ги познавам няма да искат да продължат
къде и какви документи трябва да се подадат

моля ви ако някой е имал скоро такъв казус да ме насочи.
благодаря
 

 RE: починал собственик на ЕООД Abby12 Профил 12.03.2019 23:26

изчакайте 3 месеца и ако не ви мързи сезирайте прокуратурата
дотогава подавайте всичко, за което има задължение за подаване
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство