Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС

 СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС vkg Профил 26.01.2005 13:10

КОЛЕГИ, МОЛЯ СПЕШНО. КУПУВАМЕ ОФИС НА ЦЕНА 97791 ЛВ. ПО ДОГОВОР .ПЛАТИХМЕ И 2000 ЛВ ЗА 2% МЕСТЕН ДАНЪК И 0.01 ТАКСА ЗА ВПИСВАНЕ . СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА ФАКТУРИРА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
ПРЕХВЪРЛ. СОБСТВЕНОСТ 82862 ЛВ.
МЕСТЕН ДАНЪК 2 % 1955.83+ ТАКСА ПО ЗДТ-97.79
ДАНЪЧНА ОСНОВА СЪГЛ. ЧЛ.30 ОТ ЗДДС 84915.62 ЛВ
ДЪЛЖИМО ДДС СЪГЛ. ЧЛ. 56 ОТ ЗДДС 14929.50 ЛВ
----------------------------------------------
оБЛАГАЕМА СТОЙНОСТ 82862 ЛВ
ДДС 14929.50
ОБЩА СТОЙНОСТ 97791.50 ЛВ
ВЪПРОСЪТ МИ Е ЧЛ. 56 ОТ ЗДДС КАК СЕ ТЪЛКУВА И ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ , ЧЕ НИЕ СМЕ ПЛАТИЛИ ВСИЧКИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ , НЕ БИ ЛИ СЛЕДВАЛО ФАКТУРАТА ДА ИМА СЛЕДНИЯ ВИД

ОБЛАГАЕМА СТОЙНОСТ 81492.92 ЛВ
ДДС 16298.58
ОБЩА СТОЙНОСТ 97791.50 ЛВ
ЧАКАМ ВАШИТЕ МНЕНИЯ И ПРЕДВАРИЕЛНО БЛАГОДАРЯ.

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ani (гост) 26.01.2005 13:33

Зависи какво е посочено в договора. Ако изрично е уточнено, че дължимите данъци и такси са за ваша сметка - ДА. Но ако в договора не пише това, следва по подразбиране, че се удържат при покупко-продажбата. Т.е. се начисляват от продавача във фактурата за продажба. Имате предполагам документи за платените данъци и такси? или сте им дали парите на доверие?

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС bonibg Профил 26.01.2005 13:49

При съставяне на дан.ф-ра за продажба на недвижим имон:
1.Изважда се дан.оценка на имота по чл.46 ЗМДТ;
2.Ако дан.оценка е по-голяма от определената цена м/у страните следва да отбележите въ ф-рата:
2.1. Договорената цена - за информация;
2.2.Данъч.основа/по реда на чл,46 от ЗМДТ вземасе от Удостоверението за дан.оценка/ на отделен ред;
2.3.Начисления ДДС в/у дан .основа, намален с платения/дължимия/ данък за възмездно прехвърляне на собствеността по ЗМДТ/;
2.4.Стойност на сделката- разликата м/у договорената цена и определения по горепосочения начин ДДС;

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС vkg Профил 26.01.2005 14:46

ПЛАТИЛИ СМЕ ВСИЧКИ ТАКСИ И ДАНЪЦИ НИЕ И ИМАМ ДОКУМЕНТ ЗА ТОВА

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ani (гост) 26.01.2005 14:53

Щом имате всички документи, добре. Защо не се свържете с продавача на офиса и не го запитатае чащо ви е начислил във фактурата данъците и таксите, които сте платили вие? Разбира се, че не е редно това. В договора каква цена е посочена? Уточнено ли е нещо за тези платени от вас данъци и такси?

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ани (гост) 26.01.2005 15:18

Според мен фактурата, издадена ви от продавача на офиса е коректна.
Предполагам, че договорената стойност е 82862 лв без ДДС
Данъчната основа е изчислена така: 82862+1955,8397,79 =84915,62, съгл. чл.30 от ЗДДС / приемаме, че данъчната оценка на имота е по - ниска от определената от страните/
По принцип данъците и таксите са за сметка на приобретателят, освен ако в договорът не е посочено друго.
Дължимия ДДС = 84915,62*0,20 = 16983,12 - 1955,83 - 97,79 = 14929,50 лв
Сума дължима от куповача на доставчика = 82862 + 14929,50 = 97791,50 лв

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ани (гост) 26.01.2005 15:19

Според мен фактурата, издадена ви от продавача на офиса е коректна.
Предполагам, че договорената стойност е 82862 лв без ДДС
Данъчната основа е изчислена така: 82862+1955,83+97,79 =84915,62, съгл. чл.30 от ЗДДС / приемаме, че данъчната оценка на имота е по - ниска от определената от страните/
По принцип данъците и таксите са за сметка на приобретателят, освен ако в договорът не е посочено друго.
Дължимия ДДС = 84915,62*0,20 = 16983,12 - 1955,83 - 97,79 = 14929,50 лв
Сума дължима от купувача на доставчика = 82862 + 14929,50 = 97791,50 лв

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ani (гост) 26.01.2005 15:34

Ани, в случая беше казано, че вече преди получаване на фактурата са заплатили данъка и таксата! Както се вижда във фактурата продавача им я е начислил пак. Излиза, че трябва не само че те са заплатили преди покупката на офиса данъка и таксата ами пак трябва да я плащат на продавача?!

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ани (гост) 26.01.2005 16:14

Аз не твърдя, че съм права, защото за сега знанията ми този въпрос са само теоритични, но в скоро време ще се наложи да ги приложа и на практика и тагава аз ще питам.
Аз разсъждавам така:
Данъчната основа се определя съгласно чл.30, ал.1 от ЗДДС /не ми се цитира/ и затова ако данъчната оценка е по - ниска от договорената към договорената се прибавят данъците и таксите, но само с цел да се определи ДДС - то, не и наистина да се плащат втори път. Цената си е 82862 лв, а данъчната основа се определя по чл.30 и не е 82862 лв.
След това съгл. чл.56, ал.1 от така получения ДДС се намаляват платените данъци и такси и се получава ДДС - то което купувачът трябва да внесе.

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Мария (гост) 26.01.2005 16:44

Постъпете както Ви съветва bonibg/26.01.2005. Ако ф-рата не е издадена по този начин поискайте доставчикът да я анулира и да издаде нова по описания начин.

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Мария (гост) 26.01.2005 16:54

Тъй като плащанията по ЗМДТ се приспадат от начисления ДДС се получава неравнение на фактурата, което е нормално и задължително в случая

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ани (гост) 26.01.2005 17:00

Защо стойността на сделката ще е разликата м/у договорената цена и определения по горепосочения начин ДДС?
Цитирам от bonibg/26.01.2005.
Въпрос към vkg - Данъчната оценка на офиса по - висока ли е от уговорената между страните?
Много ми се иска заедно да стигнем до истината, защото поне за мен ще е доста полезно.
УСПЕХИ НА ВСИЧКИ!

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС slai (гост) 27.01.2005 15:40

Споделям мнението на Ани,но не ми е ясно как се образува крайната цена от 97791лв.,след като в нейното формиране участва таксата по ЗДТ,която е % от самата нея?Моля за помощ!!!

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ани (гост) 27.01.2005 15:55

Крайната цена е сумата от 82862 лв /уговорената цена между страните/ и определения ДДС за плащане - 14929,50 лв
Тук местните данъци и такси играят роля само за определяне на данъчната основа, която се определя по чл.30 от ЗДДС, но само при положение, че уговорената цена между страните, увеличена с местните данъци и такси и по - висока от данъчната оценка. В противен случай за данъчна основа щеше да се вземе данъчната оценка.

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС slai (гост) 28.01.2005 13:44

Ани,моля те дай ми пример , ако договорената цена е примерно -76560лв. без ДДС и е по-висока от дан.оценка!!! Как ще се изчисли данъчната основа?Благодаря ти предварително!

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ани (гост) 28.01.2005 16:30

След като данъчната оценка е по - ниска от уговорената цена, то тогава данъчната оценка ще е равна на:
76560+1531,20 /76560*2% - такса по ЗМДТ/ + пропорционална нотариална такса определена в тарифата към Закона за нотариусите и ноториалната дейност + такса за вписване
Подлежащия ДДС за плащане е:
определената по горе сума * 20% - /1531,20 лв+ таксата за вписване/
Нотариалната такса не принадлежи към държавните и местни такси и поради тази причина не следва да се приспада при определяне на дължимото ДДС.

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС vkg Профил 28.01.2005 19:36

КОЛЕГИ, ИЗВИНЯВАМ СЕ, ЧЕ ИЗЧЕЗНАХ ЗА МАЛКО . ОТГАВАРЯМ КОНКРЕТНО НА ВЪПРОСА НА АНИ. ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА Е 48678 ЛВ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧЛ. 56 ОТ ЗДДС - ИМАМ ПИТЕНЕ .КАК ГО ТЪЛКУВАТЕ. ЧЕ СЕ ПРИСПАДА СУМАТА НА ПЛАТЕНИТЕ ТАКСИ - ОК , НО НЕ БИ ЛИ СЛЕДВАЛО С ТОВА НАМАЛЕНИЕ ДА СЕ НАМАЛИ ЦЕНАТА НА КОЯТО СЕ ФАКТУРИРА ОФИСА , ЗАЩОТО ТАКА ВЕДНЪЖ ФИРМАТА КУПУВАЧ СИ ПЛАЩА ДЪЛЖИМИТЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ, СЛЕД ТОВА И СЕ НАМАЛЯВА ДАНЪЧНИЯ КРЕДИТ И НАКРАЯ ПЛАЩА ПО ФАКТУРАТА ТОЛКОВА КОЛКОТО СИ Е БИЛО ПО ДОГОВОРА. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА МНЕНИЯТА.

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС Ани (гост) 29.01.2005 09:32

С чл.56 се определя размера на данъка, подлежащ на плащане и във фактурата се вписва този размер, а не размер на ДДС без приспадане на местните данъци и такси.
При положение, че преди това са плащани аванси, върху които е начислявано ДДС и при финализиране на сделката се окаже, че дължимия ДДС е по - малък се издава данъчно кредитно известие от продавача, но не ми е ясно ако има няколко издавани фактури преди това към коя се пише това дан.кредитно известие. Става още по - интересно, поне за мен, когато се прехвърля и собственост върху земята, върху която е построена сградата. Тази сделка е освободена и за нея не следва да се начислява ДДС. Тогава как се оформя фактурата, особено ако има авансови вноски? Ако имате подобна практика моля да я споделите.
 

 Re: СПЕШНО-ВЪПРОС ДДС ПОКУПКА НА ОФИС slai (гост) 31.01.2005 18:01

Ани,много ти благодаря за отговора ,но имам само още един въпрос!Колко ще бъде таксата вписване , ако приемем/условно/,че нотариалната такса е 1000 лв.? И как в цифри ще изглежда примера?Отново,много ти благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци