Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. Признаване на приход по Мляд фермер

 Признаване на приход по Млад фермер EmilyY Профил 31.03.2017 17:06

Здравейте,
Имам получено финансиране по програма Млад фермер през 2010г. Проектът е за създаване на орехова градина 29дка в рамките на 5 години. Приходът от финансиране се признава, когато градината започне да плододава. До момента съм набирала разходите за създаване като разходи за бъдещи периоди.
През 2016г. трябва да заприходя 7 дка като плододаващи, защото се оказа, че това са стари дървета, а останалите 22дка са новозасадени.
Съответно трябва да започна да признавам на приход някаква част от финансирането. Направих така: Първо разделих сумата на разходите за придобиване на 29дка, за да видя колко е разхода на декар и заприходих 7дка. Прилагам себестойностния метод. Заведох градината в счетоводния план. Прочетох, че не се завежда в данъчния, защото няма процент на собствено участие, както е по програмите с техниката (Мярка 121...4.1)
После разделих субсидията пак на 29дка, за да видя колко е плащането на дка и така изчислих каква част от нея е за тези 7дка. Признах приход пропорционално на амортизацията.
Но ме притеснява следното нещо /примерни цифри/: Амортизацията е 300лв., признатия приход 150лв....т.е. формира се резултат.
Някой има ли опит с Млад фермер? В системата Въпроси и отговори на НАП естествено пак нищо по въпроса.

 RE: Признаване на приход по Мляд фермер niki5rova Профил 11.04.2017 17:02

Не споменавате нищо за начина на данъчно облагане на младия фермер. Ако не се облага по реда на чл.29а ЗДДФЛ, би трябвало да е платил данък за цялото финансиране в годината на получаването на субсидията. Водите си счетоводство като искате, но тези приходи, които начислявате във връзка с ДМА заради сч.стандарт не влияят на дохода ви за данъчно облагане за съответната година. Облагането ще става на база НПР спрямо реално получени доходи в годината.
В другия случай (чл.29а) не разбирам защо ви притеснява формирането на резултат. Ако нямате никакъв приход, нормално е да се формира загуба само от амортизацията на актива. Ако нямахте финансиране във вашия пример щяхте да имате загуба 300, но понеже има финансиране, то на вас реалния ви разход за амортизация е 150 (150 щеше да е амортизацията и ако актива бе заведен по историческа цена - дарения/финансирания)
Не разбрах защо не се завежда актива в данъчния план.
ЗКПО Чл. 53. (1) Данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива. В случаите по чл. 64, ал. 1 и чл. 67 данъчната амортизируема стойност е сумата на:
1. последващите разходи - в случаите по чл. 64, ал. 1;
2. непризнатите за данъчни цели разходи - в случаите по чл. 67.
После трябва да се внимава и с преобразуването на финансовия резултат за данъчни цели.
 

 RE: Признаване на приход по Мляд фермер Abby12 Профил 11.04.2017 22:54

Отговор на EmilyY(31.03.2017 17:06):
EmilyY каза:
Признах приход пропорционално на амортизацията.
Но ме притеснява следното нещо /примерни цифри/: Амортизацията е 300лв., признатия приход 150лв....т.е. формира се резултат.


ако няма самоучастие не би трябвало да е така
сигурна ли си, че си разпределила всичко правилно?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство