Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ

 Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ _dexter_ Профил 05.05.2017 14:06

Колеги, липсата на трайно отпечатан гриф "Оригинал" върху данъчна фактура основание ли е за отказване на данъчен кредит или за непризнаване на разхода? Не намирам конкретна разпоредба и по-скоро клоня към мнението, че подобна липса не е пречка.

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ didadr Профил Изпрати email 05.05.2017 14:10

ППЗДДС
Изисквания към фактури и известия
Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 97а, чл. 99, чл. 100, ал. 2, чл. 154 и чл. 156 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:
1. пореден номер;
2. гриф "оригинал" на първия екземпляр;

Отговор на _dexter_(05.05.2017 14:06):
_dexter_ каза:
Колеги, липсата на трайно отпечатан гриф "Оригинал" върху данъчна фактура основание ли е за отказване на данъчен кредит или за непризнаване на разхода? Не намирам конкретна разпоредба и по-скоро клоня към мнението, че подобна липса не е пречка.

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ b0b0 Профил 05.05.2017 14:12

Понякога надписът е блед и е като водна марка, огледахте ли добре? :)

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ _dexter_ Профил 05.05.2017 14:14

Да, ясно ми е какви са изискванията към фактурите и че първият екземпляр се дава на клиента. Но не намирам никъде категорична разпоредба, от която да е видно, че липсата на този реквизит води до отпадане на правото за ползване на ДК - чл. 71 от ЗДДС изисква притежаване на данъчен документ, издаден съгласно чл. 114 и 115 от ЗДДС. А точно в тези членове "оригина" не е споменат.

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ _dexter_ Профил 05.05.2017 14:16

Става въпрос за фактура от "Теленор" - плащане на място в офиса им. Фактурата пристига с надпис "Дубликат". За да получа "Оригинал" трябва да мина през сложна процедура по регистрация. И се чудя дали да звъня на телефона за онтакти в НАП да питам прави ли са Теленор да действат по този начин. Вече говорх с представители на Теленор, не ми се обяснява как ме ядосаха.

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ jorro22 Профил 05.05.2017 14:21

От едно старичко писмо:

Следва да се обърне особено внимание, че съгласно чл. 113, ал. 2 във връзка с чл. 71 от ЗДДС получателят по доставката следва да притежава оригинал на фактурата, за да има право на данъчен кредит за начисления от доставчика данък. Практическите последици от това изискване са, че когато оригиналът на фактурата е на хартиен носител, е очевидно, че следва да се съхранява същият този хартиен носител, като съшият бъде представен на контролните органи при необходимост. В този смисъл е невъзможно съхранението на такава фактура в електронен вид, тъй като това би било само копие или препис на фактурата. Естествено няма пречка освен оригиналният хартиен носител да се съхраняват и други копия според нуждите на данъчно задълженото лице. Обратното важи за случая, в който е налице електронна фактура. Оригиналът й би могъл да бъде също така само електронен и възможни разпечатвания по същество представляват преписи. В този смисъл на съхранение подлежи фактурата в електронен вид, като за удобство на данъчно задължените лица могат да се правят разпечатки.
http://www.midora.bg/documents.aspx?id=88

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ jorro22 Профил 05.05.2017 14:25

Но пък от съдебната практика:

...Също за данъчен период м.април 2008 г. е отказано право на данъчен кредит по ДФ № 0000000334/09.04.2008 г. с данъчна основа 104 000,00 лв. и ДДС в размер на 20 800,00 лв., издадена от ЕТ „Гери-В.В.”, за покупка на товарен автомобил „Ивеко Дейли 25 – 8”. Ревизиращият орган е приел, че за да бъде приложена нормата на чл.71, т.1 от ЗДДС, ревизираното лице следва да притежава първият екземпляр на бланка на фактура, с трайно вписан при отпечатването гриф „оригинал”, който да съдържа задължително реквизитите, посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС. Приложената към преписката фактура, представена от издателя на фактурата е именована „инвоис” фактура и не съдържа гриф „оригинал”.
Съдът приема, че неправилно е отказано право на данъчен кредит в размер на 20 800,00 лв. по фактура с издател ЕТ „Гери-В.В.”, предвид следното:
Процесната фактура е издадена на жалбоподателя от ЕТ „Гери-В.В.”, което обстоятелство е безспорно. Видно от разпоредбата на чл.79, ал.7 от ППЗДДС, оригиналът на фактурата се предоставя от издателя на получателя на доставката, в случая на жалбоподателя. Установено е, че ревизираното лице не разполага с първични и вторични счетоводни документи, които да представи в хода на ревизията, вкл. и спорната фактура на която би следвало да има гриф „оригинал”. Вторият екземпляр от фактурата е представен при извършената насрещна проверка на доставчика, издал данъчния документ и логично не съдържа гриф „оригинал”. Що се отнася до наличието на запис „инвоис” под наименованието на документа „фактура”, съдът счита, че надписа по никакъв начин не опорочава нито формата, нито съдържанието на данъчния документ. При извършената насрещна проверка на доставчика е установено, че фактурата е включена в дневника за продажби и справката – декларация по ЗДДС за данъчен период м.април 2008 г.

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ Маграт Профил 05.05.2017 14:28

Това с грифа Оригинал е пълна глупост и дано да отпадне. Но формално могат и да се заядат, все пак в ППЗДДС има разписан специален ред.

(2) При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.

За непризнаване на разхода няма опасност.
И аз имам такива фактури-дубликат, нищо не правя за тях. Някой ден евентуално ще си направя един печат Оригинал да реша проблема :)

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ _dexter_ Профил 05.05.2017 14:36

Благодаря, колеги. след месец очаквам да изляза на възстановяване и ще видя какво ще измисят в НАП. Ще ми е интересно да чуя тяхното мнение. Фактурите са за малка стойност, надявам се да няма проблеми.

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ Pupeshche Профил 05.05.2017 14:39

За на Теленор фактура няма да се заяждат, освен ако размера и броя на телефоните не е диспропорционален на размера на фирмата :)

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ whocares Профил 05.05.2017 14:48

...най-вероятно зиманетата от Теленор не знаят къде да "цъкнат", за да ти разпечатат "оригинал".... сам си я разпечатай през "My Telenor". ...иначе - да, могат да не ти признаят разхода.

... p.s. В магазин или "каса" на Теленор не съм влизал от години, че големи измекяри станаха. Идиоти ли са, или да? .... ама, елате тука, подаръче, но трябва да го платите, ама по-изгодни оферти, ама, ама... По едно време някакъв мухльо ми се обажда и хъката, мъката - да ви предложа оферта. Аз - не ща, бе, не ща! Той пък ми се зъби - ама аз ви се обаждам, за да СПЕСТИТЕ ПАРИ, а вие ми държите такъв тон! WTF...

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ Abby12 Профил 05.05.2017 15:37

за моженето - може, всичко може
аз не бих се занимавала, особено с тия наглеци мобилните оператори

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ tihastapka Профил 05.05.2017 15:42

Някъде скоро четох някаква статия по темата, че липсата на реквизит не е основание за оспорване на сделка по същество. Беше си подкрепено с текстове от директива и практика на брюкселското съдилище.
 

 RE: Липса на гриф "Оригинал" върху данъчен документ jasta13 Профил 05.05.2017 15:49

Отговор на Abby12(05.05.2017 15:37):
Abby12 каза:
за моженето - може, всичко може
аз не бих се занимавала, особено с тия наглеци мобилните оператори

То и да се занимаваш, файда няма. Аз няколко месеца си късах нервите с Виваком. То не бяха КИ, то не бяха чудесии. Последно бяха издали грешна фактура( не били отразили отстъпките в системата си навреме) и аз им пиша, че погрешно издадени фактури се анулират- мълчание. В следващите отразяваха едни минуси, едни плюсове, не си е работа.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС