Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ

 Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ salve Профил Изпрати email 15.11.2017 15:31

срок от 30.11-31.12.2017 - не ми е ясна,каква е целта и

 RE: Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ bonou2 Профил 15.11.2017 15:41

ами нап търсят някой да им свърши работата, това е.
ако имаш задължение, нямаш право на възстановяване или пък ако си подаваш декларация по чл.50- вече те ще те проверят.

http://www.nap.bg/news?id=3409

 RE: Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ kristinapetrova Профил 16.11.2017 15:06

(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 се намалява с годишния размер на:
1. данъчните облекчения по чл. 19 и 22, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
2. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) данъчните облекчения по чл. 18, 20, 22в и 22г.
(4) Алинея 3 се прилага, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година следните документи:
1. копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;
2. копия на договорите със застрахователното/осигурителното дружество - за данъчното облекчение по чл. 19;
3. копия на документите, удостоверяващи направените вноски - за данъчното облекчение по чл. 20;
4. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
5. копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение по чл. 22;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) декларация по чл. 22в, ал. 8, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22в;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и декларация по чл. 22г, ал. 7, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22г;
8. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) писмена декларация, че към момента на подаването пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

Аз нещо не разбрах - ако лицето не представи въпросната декларация и не подаде гдд, какво се случва с облекчението, което е ползвало през годината?

 RE: Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ bonou2 Профил 16.11.2017 15:22

което е ползвало през годината?

нищо не е ползвало все още, а и без декларацията, няма да ползва.

 RE: Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ kristinapetrova Профил 16.11.2017 15:36

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

т.е. работодателят тръгва по обратния ред, ако не бъде представена декларацията? или може би трябва да се изисква такава декларация ежемесечно?

 RE: Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ bonou2 Профил 16.11.2017 15:55

е нали говорим само за годишното изравняване.нали само за това е тя-декларацията.

 RE: Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ kristinapetrova Профил 16.11.2017 16:16

И аз не знам вече за какво говорим :)

През годината работодателят не удържа данък, защото така трябва :)

В края на годината (до 31януари) работодателят изчислява годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, защото така трябва :)

и ако не бъде представена декларацията, работодателят трябва да удържи годишния данък от лицето до 31 януари, защото така трябва :)

нали така?

 RE: Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ nalex76 Профил Изпрати email 16.11.2017 16:57

В тази статия е обяснено подробно с примери.
https://www.tita.bg/free/taxes/518
 

 RE: Декларация по чл.49,ал.4,т.8 ЗДДФЛ kristinapetrova Профил 16.11.2017 17:29

Благодаря, `начи правилно съм се разбрала :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци