Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. ПМС 308

 

 ПМС 308 hristo999 Профил 26.11.2017 15:18

Здравейте, да попитам ако някой е запознат с ПМС 308. Понеже гледам, че е отменено това ПМС в ДВ 81 от 10.10.2017 г. Понеже ни искаха заявка за периода до края на годината, така че предполагам ще бъде считано от 01.01.2018 г.
"Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменят се:
1. Постановление № 36 на Министерския
съвет от 2015 г. за финансово подпомагане
на дейността на извънучилищните педагоги-
чески учреждения в системата на народната
просвета (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 5 от 2016 г.).
2. Постановление № 308 на Министерския
съвет от 2010 г. за осигуряване и разпределе-
ние на средствата за подпомагане храненето
на децата от подготвителните групи в дет-
ските градини и училищата и на учениците
от I до IV клас (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 62 от 2013 г.)."

Въпросът ми е, понеже тези средства са целеви и имаме останали средства от 2016 г. Сега как трябва да ги използваме тези средства. Ако някой е запознат, моля да сподели процедурата при вас.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет