Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. авансови вноски

 авансови вноски Станя Профил 30.11.2017 14:15

Искам да попитам за авансовите вноски по ЗКПО.
За 2016 година фирмата има оборот по-нисък от 300 х.лв. В годишната декларация не сме посочили авансови вноски за 2017 г. тъй като нямаме това задължение. Към м. 10 2017 г. фирмата формира 600 х.лв. оборот и ще има висока печалба. Трябва ли да подадеме декларация за авансови вноски за четвърто тримесечие на 2017 година и ако не ще има ли лихви.
Благодаря.

 RE: авансови вноски Станя Профил 30.11.2017 15:16

Какво ви е мнението Отговор на Станя(30.11.2017 14:15):

 RE: авансови вноски Станя Профил 30.11.2017 15:16

Какво ви е мнението Отговор на Станя(30.11.2017 14:15):

 RE: авансови вноски XXXXX Профил 30.11.2017 15:29

Моето мнение - да прочетете отково ЗКПО в чсатта за авансовите вноски.

Отговор на Станя(30.11.2017 15:16):
Станя каза:
Какво ви е мнението

 RE: авансови вноски dadadadada Профил 30.11.2017 16:50

Не, не трябва. Това ще има значение за АВ през 2018 г.

Чл. 83. (1) (Предишен текст на чл. 83 - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Авансови вноски не правят:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;

2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лицата по ал. 2 могат да правят тримесечни авансови вноски по реда на тази глава, като в този случай не се прилага чл. 89.
 

 RE: авансови вноски teq26 Профил Изпрати email 22.01.2018 16:06

ТЪРСИШ ЛИ СЧЕТОВОДИТЕЛ??? Ще намериш тук!!!
Цялостно счетоводно обслужване
ТРЗ и личен състав-ЕТ, ЕООД, ООД, земеделск производители, столатолози, общопрактикуващи лекари
-осигурява всички услуги, свързани с персонала, трудовите договори, заплатите, осигуряването
-данъчни декларации
-онлайн подаване на всички видове декларации.
-онлайн банкиране
-изпълнява услуги за регистрация на нови фирми
-изготвяне и представяне на ГФО- годишен финансов очет, статистически отчети
-помощ при спорни въпроси и казуси, възникнали в отношенията с НАП, НОИ, ревизори и др. Представителство на фирмата при възстановяване на ДДС, проверки и ревизии.
0885787172
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци