Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Въпрос относно МССПС в България

 Въпрос относно МССПС в България looking4help Профил 10.03.2018 11:16

Здравейте!

Имам като задание да развия отговор на въпроса "На какъв етап е приемането на МССПС в България", но не намирам конкретен отговор или дори литература.

Ще се радвам, ако някой по-запознат се отзове.

Поздрави!

 RE: Въпрос относно МССПС в България thebeast13 Профил Изпрати email 12.03.2018 02:50

Закон за публичните финанси в сила от 01.01.2014 г.
............................................................................................
Чл. 163. Бюджетните организации осъществяват счетоводството си съгласно изискванията на Закона за счетоводството, на този закон, както и на основата на стандартите, сметкоплана и указанията по чл. 164.
Чл. 164. (1) Министърът на финансите утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан и дава указания на бюджетните организации, които следва да са в съответствие със:
1. изискванията на Европейския съюз за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор;
2. счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото ръководство за държавна финансова статистика, издадено от Международния валутен фонд;
3. международните счетоводни стандарти за публичния сектор на Международната федерация на счетоводителите;
4. изискванията на българското законодателство по отношение на бюджетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална програма и управлението и контрола на средствата и разходите на бюджетните организации.
(2) Проектите на стандартите, указанията и сметкопланът по ал. 1 се разработват от Министерството на финансите.
(3) По въпроси, неуредени в стандартите и сметкоплана по ал. 1, за бюджетните организации могат да се прилагат разпоредби на стандарти, приложими за други предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, по ред, определен от министъра на финансите.
(4) Стандартите, указанията и сметкопланът по ал. 1 и 3 се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.
 

 RE: Въпрос относно МССПС в България thebeast13 Профил Изпрати email 12.03.2018 02:58

Подобни правни норми съществуват от 01.01.2002 г. в Закона за счетоводството.
Вече над 16 години няма и помен от стандарти за бюджетните организации.
Налице са само някои правни и фактически абсурди на Министерство на финансите като ДДС 20 от 2004 г. и прочее боклук.
С този състав и такова мислене в Министерството още 100 години няма да има стандарти в бюджетната сфера.
Ясно е какво трябва да се направи, за да има стандарти...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство