Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. междинен ФО и СС 34

 междинен ФО и СС 34 ujasia Профил 26.04.2018 16:14

Този СС 34 не мога да го разбера:

В баланса в тек. период пиша до датата на съставяне,примерно 31.03.2018, а за предходен период салдото към 31.12.2017г ?!
В ОПР тек. период до 31.03.2018, минал период 31.03.2017
в ОПП тек. период до 31.03.2018, минал период 31.03.2017
За ОСК е ясно." .......... а) счетоводен баланс с представяне на активите, пасивите и собствения капитал към 31 декември на предходната година (предходни години) и към датата, към която е съставен междинният финансов отчет;
б) отчет за приходите и разходите с представяне на информация за приходите, разходите и финансовия резултат от началото на предходната година до датата на предходната година (предходни години), към която е съставен междинният финансов отчет, и от началото на текущата година до датата на текущата година, към която е съставен междинният финансов отчет;
в) отчет за паричния поток с представяне на паричните потоци от началото на предходната година до датата на предходната година (предходни години), към която е съставен междинният финансов отчет, и от началото на текущата година до датата на текущата година, към която е съставен междинният финансов отчет;
г) отчет за собствения капитал с информация за измененията на отделните елементи на собствения капитал от началото на текущата година до датата на текущата година, към която е съставен междинният финансов отчет;"

 RE: междинен ФО и СС 34 ujasia Профил 26.04.2018 16:28

ехооо
 

 RE: междинен ФО и СС 34 nanabg Профил 29.05.2018 08:31

Баланс текуща година например 31.03.2018, предходна година 31.12.2017
ОПР текуща година 31.03.2018, предходна година 31.03.2017
ОПП текуща година 31.03.2018, предходна година 31.03,2017
Капитал текуща година 31.03.2018, предходна година 31.12.2017
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство