Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Съхранение на факури

 Съхранение на факури Stanzhel Профил 26.09.2018 15:12

Здравейте! Бихте ли ми казали. дали може фактурите да се перфорират за да се съхранят в класьори? Отразявали се на валидността на документа? Благодаря!

 RE: Съхранение на факури BokoKoko Профил 26.09.2018 15:51

ДОПК

Задължение за съхраняване
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години;
3. документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
4. всички останали носители - 5 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация по ал. 1 (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или на част от информацията по ал. 1 използват информационни системи, продукти или архиви, съхраняват създадените данни в електронен вид за периода по ал. 1 независимо от съхранението им на друг носител.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Задълженията по ал. 1 и 3 имат и правоприемниците на задължените лица.

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Съхраняване на счетоводна информация

Чл. 12. (1) Счетоводната информация се съхранява на хартиен и/или на технически носител в предприятието в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
2. счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции - 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
3. всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
(2) Счетоводната информация може да се съхранява в частни или държавни архиви по реда на Закона за Националния архивен фонд при спазване на изискванията по ал. 1.
(3) При прекратяване на предприятие чрез преобразуване носителите на счетоводна информация (хартиени и/или технически) се предават на приемащото и/или новоучреденото предприятие/предприятия.
(4) При прекратяване на предприятие или когато предприятието няма правоприемник, ведомостите за заплати се предават в Националния осигурителен институт по реда на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

 RE: Съхранение на факури bonou2 Профил 26.09.2018 15:56

Бихте ли ми казали. дали може фактурите да се перфорират за да се съхранят в класьори?

Отговор на BokoKoko(26.09.2018 15:51):
BokoKoko каза:
ДОПК

Задължение за съхраняване
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години;
3. документи за данъчно-осигурителен контрол ...аз бих:))
стига да не ги перфорирате някак си диагонално, така, че да не изчезне някоя нула от стойността на фактурата, си е ОК работата:)
моля.
/честно казано, никога не би ми хрумнал такъв въпрос:)))/

 RE: Съхранение на факури ely_g Профил Изпрати email 26.09.2018 15:59

Ако са си перфорирали големия талон на някой автомобил, може от там да е възникнал въпросът :-)

 RE: Съхранение на факури bonou2 Профил 26.09.2018 16:01

и това не би ми хрумнало:)
луда работа ;)

Отговор на ely_g(26.09.2018 15:59):
ely_g каза:
Ако са си перфорирали големия талон на някой автомобил, може от там да е възникнал въпросът :-)

 RE: Съхранение на факури BokoKoko Профил 26.09.2018 16:20

Аз пазя всичко! Това дето може да го изгоря, го държа също. На бирниците казвам,че е унищожено (ако трябва).
Само да напомня за ДДС - стари сгради. (нямам нет да видя кой член беше). Там имаше некви 20 години назад....Та ако нямаш хартия да видиш какво влиза в цената на придобиване на сградата (собствено строителство)? То там освен за материали има и труд, осигуровки, застраховки, такси - все без ДДС.

 RE: Съхранение на факури bonou2 Профил 26.09.2018 16:26

ама въпросът беше:
Бихте ли ми казали. дали може фактурите да се перфорират за да се съхранят в класьори?

та перфорирате ли ги? :))

Отговор на BokoKoko(26.09.2018 16:20):
BokoKoko каза:
Аз пазя всичко! Това дето може да го изгоря, го държа също. На бирниците казвам,че е унищожено (ако трябва).
Само да напомня за ДДС - стари сгради. (нямам нет да видя кой член беше). Там имаше некви 20 години назад....Та ако нямаш хартия да видиш какво влиза в цената на придобиване на сградата (собствено строителство)? То там освен за материали има и труд, осигуровки, застраховки, такси - все без ДДС.

 RE: Съхранение на факури BokoKoko Профил 26.09.2018 16:28

Ами гледам дупките да не са връз цифрите.

Отговор на bonou2(26.09.2018 16:26):
bonou2 каза:
ама въпросът беше:
Бихте ли ми казали. дали може фактурите да се перфорират за да се съхранят в класьори?

та перфорирате ли ги? :))


 RE: Съхранение на факури bonou2 Профил 26.09.2018 16:38

аха
и аз така писАх по-горе:)

Отговор на BokoKoko(26.09.2018 16:28):
BokoKoko каза:
Ами гледам дупките да не са връз цифрите.


 RE: Съхранение на факури XXXXX Профил 26.09.2018 17:43

А как успявате да перфорирате онези фактури, дето са като касови бележки (от бензиностанции, Практикер, Технополис...)? Онзи ден се измъчих с една 5,5 см широка и 48 см дълга :(
 

 RE: Съхранение на факури brodiaga Профил 26.09.2018 18:05

Имам тонове такива от бензиностанции , въвеждам си ги в програмата и дупча и не ми пука къде ще е дупката , дупча ги на топка по 10-20броя ..

Фирмата е строителна и машините пълнят до най-близката до обекта бензионостанция където могат влезнат тежки машини..

Не става да подпишем договор с Лукойл или друга верига за месечна фактура .. трябва да е близко до обекта и да може да се влезе , да няма забрани..
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство