Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Запор на капитала на ЕООД

 Запор на капитала на ЕООД dimitrinai Профил 04.12.2018 17:53

Здравейте!
Наложен е запор на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност във връзка със задължение на собственика. С В5 събитието е отразено в Търговски регистър.
Въпросът ми е за самото осчетоводяване на събитието.
101/4993 (аналитично по име на кредитора)
Имам предвид следното: ако включа с/ка 444, в баланса сумата ще изглежда като задължение на самото дружество, а не на собственика. Сметнах, че е по-добре да направя по-елементарен разчет.
Сега през м.декември собственика осъди кредитната институция. Съдът се произнесе, че не се дължат сумите. Ще трябва да се сторнира операцията, но все пак...

Другият ми въпрос: Възможно ли е дружеството да осъди кредитната институция за нанесени вреди и пропуснати ползи във връзка с публикуването на задължението на собственика на страницата на Търговски регистър Това разбира се е много лоша атестация пред бъдещи и настоящи клиенти.???
Предварително благодаря на всички отзовали се!

 RE: Запор на капитала на ЕООД ely_g Профил Изпрати email 04.12.2018 18:13

По първия въпрос не бих взела никакви счетоводни операции.
По втория въпрос бих се обърнала към адвокат.
Моля

 RE: Запор на капитала на ЕООД ironhorse Профил 04.12.2018 18:27

Здравейте,
разбира се, че може по текстовете на ЗЗД за непозволено увреждане, т.е. чл. 45 от ЗЗД, да докажете обективните си материални загуби, от наложения запор:
това са примерно несключени сделки поради наложения запор, като същото трябва да е отразено в някакъв документ и/или да докарате за свидетел клиента в съда.

Имайте предвид, че поне аз знам за едно единствено спечелено дело за присъждане на неимуществени вреди на юридическо лице по чл. 52 от ЗЗД
Това е делото на ЛИДЛ срещу ПИК. Добре го проучете.

При всички случаи следва да ангажирате адвокат, защото доказването на вреди не е проста работа.

Желая успех

 RE: Запор на капитала на ЕООД dimitrinai Профил 04.12.2018 18:45

Благодаря!!! Отговор на ely_g(04.12.2018 18:13):

 RE: Запор на капитала на ЕООД dimitrinai Профил 04.12.2018 18:46

ironhorse, благодаря!!! Отговор на ironhorse(04.12.2018 18:27):

 RE: Запор на капитала на ЕООД motorist Профил 04.12.2018 20:06

Димитрина И., колкото и малко стаж да имаш в така обичаната в нашите среди професия на счетоводителя, все ми се струва, че досега си осчетоводявала счетоводни документи.
Помисли си хубаво какви са приликите на един счетоводен документ със заявление Б5! От кой вид е стопанската операция в съответното заявление?!

По втория ти въпрос ми се струва, че единствено можеш да се позовеш на ЗОДОВ, според който държавните органи отговарят за вредите, причинени на юридически лица от незаконосъобразни административни актове, от техни действия или бездействия.

Кредитната иституция (дано не я бъркаш с банковата институция) не избира и не решава какво да се впише в регистъра. Това решава законът. Документите, които се прилагат към заявлението, са предвидените по закон такива и ако длъжностното лице от зор или разврат на своя воля и по свои убеждения, или по недоглеждане, или поради немарливост, или поради пиянски запой с много жени вчера вечер, е решило да впише и други документи, очевидно вредящи на доброто име и на репутацията на юридическото лице и неискани по закон, вие сте в правото си да потърсите обезщетяване на тези вреди. Това според мен е незаконосъобразно действие на административен орган.

Все пак се обърнете към адвокат, защото това мнение е дадено от човек, който няма постоянна работа и който много обича да шляпва жените по техните задници. Почти винаги също така ги стискам хаха:)

 RE: Запор на капитала на ЕООД dimitrinai Профил 05.12.2018 10:52

Отговор на motorist(04.12.2018 20:06):
motorist каза:
Димитрина И., колкото и малко стаж да имаш в така обичаната в нашите среди професия на счетоводителя, все ми се струва, че досега си осчетоводявала счетоводни документи.
Помисли си хубаво какви са приликите на един счетоводен документ със заявление Б5! От кой вид е стопанската операция в съответното заявление?!

По втория ти въпрос ми се струва, че единствено можеш да се позовеш на ЗОДОВ, според който държавните органи отговарят за вредите, причинени на юридически лица от незаконос...


Благодаря, motorist!!!
Преди всичко за изчерпателния отговор.
Не бъркам кредитната институция с банкова. Заявление Б5 поражда събитие, което би трябвало да се отрази счетоводно. А в така любимата ни професия съм от повече от 25 години.
Хареса ми финала на изказването :) И понякога обичам да пляскам през ръцете!!!
Хубав и спорен ден Ви желая!

 RE: Запор на капитала на ЕООД ironhorse Профил 05.12.2018 11:30

Здравейте,
и каква е разликата м/у кредитна институция и банка ?

Щото в чл. 1, ал. 1 от ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, пише:
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъществяването на дейността, надзора за спазването на пруденциалните изисквания и прекратяването на кредитните институции (банките) с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите, както и изискванията за оповестяване на информация от страна на Българската народна банка (БНБ) в областта на пруденциалното регулиране и надзор върху банките.

Уважаема Димитрина И,
всеки, който има изпълнителен лист може да наложи запор над дружествени дялове, на които е собственик лице (осъден длъжник) и/или да наложи преди издаването на изпълнителен лист обезпечение за удовлетворение на бъдещ иск, не само от банки, а и от всяко лице (физическо/юридическо) и/или държавата, ако има законно основание (що е то, е дълго за писане).

Във Вашия пост използвате словосъчетанието "кредитна институция", което по закон означава ЕДИНСТВЕНО и САМО БАНКА.

иначе за щипането и пипането … не казвам, не съм видял, нито чул, и отричам …
само се смея от сърце
 

 RE: Запор на капитала на ЕООД Anonim Профил Изпрати email 08.01.2019 10:03

... Заявление Б5 поражда събитие, което би трябвало да се отрази счетоводно....
Не разбрах какво събитие поражда /такова, че да се отрази в дейността на предприятието/

Все си мисля, че събитието касае само и единствено собственика на капитала - да не се разпорежда с него.

И в следствие на по-горните разсъждения - не осчетоводяваш чужди за предприятието отношения.

Е те това измислих...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство