Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ

 ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ Balans2015 Профил Изпрати email 03.01.2019 09:39

Фирмите без дейност и тази година ли в срок до 31.01.2019 г. трябва да декларират това в Статистиката и в Търговския регистър, или промениха датата на 31.03.2019 г. ?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ pines Профил 03.01.2019 14:02

чл.38 ал.9 т.2 ЗСч 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ NeLiNe Профил 03.01.2019 21:28

Здравейте!Интересува ме през 2019г. ,ще се подават ли Заявление Г2 за обявяване на годишен финансов отчет за 2018г. и в Националния статистически институт Приложение 11 - Декларация за неактивност,тази година трябва ли да се подава и какъв е срокът?
Успешна 2019г!

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ NeLiNe Профил 03.01.2019 21:28

Здравейте!Интересува ме през 2019г. ,ще се подават ли Заявление Г2 за обявяване на годишен финансов отчет за 2018г. и в Националния статистически институт Приложение 11 - Декларация за неактивност,тази година трябва ли да се подава и какъв е срокът?
Успешна 2019г!

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ Balans2015 Профил Изпрати email 04.01.2019 08:30

чл.38 ал.9 т.2 ЗСч 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;
б) от лицата по ал. 1, т. 3 - чрез икономическо издание или чрез интернет.

ТОЕСТ СЪЩОТО, КОЕТО ПРАВИХМЕ ДО 31.01.2018 Г. - СЕГА НИ ДАВАТ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ - ДО 31.03.2019 Г. !

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ wiki85 Профил 04.01.2019 10:04

Здравейте,
ООД, което не е извършвало дейност, има само банкови такси за 2018 г.
Това ли се подава:
1. в НСИ- Декларация за неактивност (прил.11),
2. в ТР- декларация по чл.38 от ЗС, + декларация за истинност....
Моля за отговор дали е правилно?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ wiki85 Профил 04.01.2019 15:15

Моля за отговор :)

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ pines Профил 04.01.2019 15:49

и Г2 за ТР

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ wiki85 Профил 04.01.2019 15:55

Благодаря!

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ Niceday Профил 04.01.2019 16:26

Не е идеята да се заблуждаваме, нали? Когато не сте сигурен е по-добре да не отговаряте!

за ТР е Г3

Отговор на pines(04.01.2019 15:49):
pines каза:
и Г2 за ТР

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ Kaiten Профил 13.01.2019 13:53

Здравейте,
Имам 2 въпроса също по отношение на фирмите без дейност.
1. Ако физическо лице си има ЕООД , което е без дейност, а самото физическо лице си работи на трудов договор някъде другаде в друга фирма - трябва ли да се подава годишна данъчна декларация ? Или са само нещата по отношение на ЕООД-то без дейност, които са споменати в темата за подаване - деклрацията чл.38 и тази за истинността + Г3 към ТР, а за статистиката декларация че си без дейност
2. Правилно ли съм разбрал, че декл. по чл 38 не може да се подаде с ел.подпис от счетоводител, а трябва от собственика или упълномощен адвокат ? За статистиката има ли подобно ограничие, кой може да ти подаде декларацията за неактивност с ел.подпис ?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ XXXXX Профил 13.01.2019 13:59

1. Не. Да.
2. Да. Няма

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ dtdimitrov Профил 13.01.2019 15:05

Искам само да ви обърна внимание, че от няколко дена в системата на НСИ т.нар. "Декларации за предприятие без дейност или с приходи и разходи под 500 лв" могат да се подават и с ПИК на НАП. Подаването чрез ПИК на НАП може да се прави от потребител, регистриран като "респондент", но не и от потребители, регистрирани в системата като "счетоводна къща". (Счетоводните къщи могат да ги подават чрез електронен подпис).

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ babyeve123 Профил Изпрати email 19.01.2019 16:48

В страницата на ТР са сложили в синьо поле, че фирми без дейност подават декларацията с приложение Г3, за други разлики с предходната година не намерих.
Не ви стана ясно за последните отметки
Описание
- Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закон за счетоводството
- Подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, с която личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени
- Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
- Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
на представените за обявяване актове
- Други

второто и четвъртото не са ми ясни, ако е възможно малко разяснение.

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ sofia90 Профил 22.01.2019 11:41

ЕТ без дейност ,трябва ли да подава документи в ТР или само в Статистиката декларация за неактивност през 2018 година.

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ XXXXX Профил 22.01.2019 12:14

Вие какво мислите?

Отговор на sofia90(22.01.2019 11:41):
sofia90 каза:
ЕТ без дейност ,трябва ли да подава документи в ТР или само в Статистиката декларация за неактивност през 2018 година.

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ TaNikKa Профил 22.01.2019 13:16

из ЗСч чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

1. всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;

(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:

1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:

а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ Kaiten Профил 22.01.2019 18:47

И аз за второто се чудих ... Нашите ги засилих с първата опция, но второто мисля че е абсолютно същотото, но като ги публикуват ще ти изтрият личните данни които не се изискват /или може би в самата декларация може да не посочваш някои неща/. Четвъртата опция се изисква, ако някой друг ти ги подава доколкото видях в закона за ТР

Отговор на babyeve123(19.01.2019 16:48):
babyeve123 каза:
В страницата на ТР са сложили в синьо поле, че фирми без дейност подават декларацията с приложение Г3, за други разлики с предходната година не намерих.
Не ви стана ясно за последните отметки
Описание
- Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закон за счетоводството
- Подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, с която личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени
- Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
- Дек...

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ sofia90 Профил 26.01.2019 17:02

ЕТ- на патент, няма реализирани приходи пред 2018 г има сама разход до 350 лв, подава в Статистика декларация , а в НАП подава ли декларация по чл. 50 .

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ TaNikKa Профил 26.01.2019 17:18

подава декларация до 31.03.2019г в Търговския регистър.
до 30.04.2019г трябва да подава и ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, и таблица 1, и таблица 2 и декл.Обр.6.

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ sofia90 Профил 26.01.2019 17:25

ЕТ нали е освободен да публикува отчети в ТР

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ TaNikKa Профил 26.01.2019 17:33

изчакай- не подлежи на независим финансов одит

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ sofia90 Профил 26.01.2019 19:22

какво значи изчакай, да не подлежи да одит и нели не подава отчети в ТР

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ pindrak Профил Изпрати email 28.01.2019 19:10

Здравейте на всички, моля за съвет- ЕООД с приходи от 520,00 лв за 2018 год., какво да подава? Само статистиката ли и търговския регистър, или цялата бумащине с отчетите и декл чл. 92

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ pindrak Профил Изпрати email 28.01.2019 19:10

Здравейте на всички, моля за съвет- ЕООД с приходи от 520,00 лв за 2018 год., какво да подава? Само статистиката ли и търговския регистър, или цялата бумащине с отчетите и декл чл. 92

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ TaNikKa Профил 28.01.2019 20:47

онлайн ГОД в ТСБ, СИ-..., онлайн декл.по чл.92 в ТД на НАП-... и онлайн ГФО, съгл.ЗСч в Търговския регистър, взависимост като какво предприятие е определено - данните по раздели, и групи или и пера.

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ etog1234 Профил 29.01.2019 13:04

Имам интересен случай. Подадох преди няколко декларация за неактивност в НСИ, разпечатах я й я дадох на представляващия да си я носи в АВ/ТР. Сега ми звънна и твърди,че в АВ/ТР не са му я взели, тъй като всичко вече било свършено с подаването в НСИ ?!? Поисках пак да ми обясни , за да се уверя че не се е объркал, но ми каза същото, като дори спомена че в АВ/ТР служителката му е показала на екран че статуса /каквото и да значи това/ е ОК.
Възможно ли е това?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ TaNikKa Профил 29.01.2019 13:36

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:

а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

Спестяват труда на служителите, тъй тъй такси не се дължат!

Само да не се окаже след 01.04., че не е спазен срока и да подлежи на санкция.

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ ely_g Профил Изпрати email 29.01.2019 13:45

Подава се в ТР, независимо от подаването в НСИ. Можете да влезете в ТР и да видите, че ги приемат. Нещо Вашия представляващ не се е разбрал със служителите.

Отговор на etog1234(29.01.2019 13:04):
etog1234 каза:
Имам интересен случай. Подадох преди няколко декларация за неактивност в НСИ, разпечатах я й я дадох на представляващия да си я носи в АВ/ТР. Сега ми звънна и твърди,че в АВ/ТР не са му я взели, тъй като всичко вече било свършено с подаването в НСИ ?!? Поисках пак да ми обясни , за да се уверя че не се е объркал, но ми каза същото, като дори спомена че в АВ/ТР служителката му е показала на екран че статуса /каквото и да значи това/ е ОК.
Възможно ли е това?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ sserina Профил 26.02.2019 16:01

Ако фирма има само начислени приходи и разходи от заеми..това смята ли се за дейност? Основната й дейност по принцип не е това.

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ стискозъбка Профил 26.02.2019 16:30

За лихварска - да. Отговор на sserina(26.02.2019 16:01):

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ Dorys77 Профил 01.03.2019 08:27

Здтавей те, искам да попитам дали в ТР подавате същата декларация която е от статистиката или попълвате друга бланка?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ pipilotka123 Профил 05.03.2019 14:39

Здравейте, искам да попитам следното: ЕООД без дейност, подадена е декларация в ТР, има само банкови такси в размер на 150 лв. Трабва ли да се подаде данъчна декларация, в случая ще избие на загуба със 150 лв.?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ ayl82 Профил 05.03.2019 18:27

Здравейте, през 2018г. ЕООД има само платени местни данъци. Това смята ли се за дейност?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ Mila66 Профил Изпрати email 06.03.2019 22:25

В НАП не сте длъжна да подавате декларация. Може пожелание да подадете, ако искате впоследствие да приспадате загубата, за която си попълвате Помощната справка.

Отговор на pipilotka123(05.03.2019 14:39):
pipilotka123 каза:
Здравейте, искам да попитам следното: ЕООД без дейност, подадена е декларация в ТР, има само банкови такси в размер на 150 лв. Трабва ли да се подаде данъчна декларация, в случая ще избие на загуба със 150 лв.?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ Mila66 Профил Изпрати email 06.03.2019 22:27

Не. Фирма без дейност - в НСИ и в ТР декларирате това обстоятелство!
В НАП - нищо


Отговор на ayl82(05.03.2019 18:27):
ayl82 каза:
Здравейте, през 2018г. ЕООД има само платени местни данъци. Това смята ли се за дейност?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ Abby12 Профил 06.03.2019 23:20

Отговор на Mila66(06.03.2019 22:25):
Mila66 каза:
Може пожелание да подадете, ако искате впоследствие да приспадате загубата, за която си попълвате Помощната справка.


нищо подобно
всъщност, вярно е само, че ако иска може да подаде ГДД

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ kateto84 Профил 22.03.2019 19:54

ЕТ без дейност какво подава и до кога?

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ violetkatana Профил Изпрати email 04.04.2019 15:39

EТ без дейност не подава нищо!

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ mishells Профил 04.04.2019 15:47

А в Статистиката?!

Отговор на violetkatana(04.04.2019 15:39):
violetkatana каза:
EТ без дейност не подава нищо!
 

 RE: ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ violetkatana Профил Изпрати email 04.04.2019 17:01

В статистиката се подава Декларация по чл. 20 от Закона за статистиката до 30.04.2019 г.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство