Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! личен труд на собственика

 личен труд на собственика mirena59 Профил 17.01.2019 09:25

Има протокол на едноличния собственик на капитала ,да се изплати възнаграждение бонус за 2018 година за постигнати резултати, през месеците ноември и декември в размер на 9000 месечно.Тези суми могат ли да се изплатят в брой и как трябва да се осчетоводят в сметка 604 или в разчети със собственик?Ще бъдат ли разход на дружеството? За сумите е начислен данък 10 % и е издадена служебна бележка,

 RE: личен труд на собственика OpaSna TikVa Профил 17.01.2019 09:44

и е издадена служебна бележка,

от кой чешит служебни бележки е издадената?

п.п.
6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда;
тъй като питането е от обичайната поредица "не нам кво питам, не нам как да питам, ама искам да ми кажете точно и ясно", ще се опитам по вида на служебната бележка да се ориентирам.

 RE: личен труд на собственика mirena59 Профил 17.01.2019 09:59

ЧЛ,45 АЛ.2 Т.2

 RE: личен труд на собственика bonou2 Профил 17.01.2019 10:47

Има протокол на едноличния собственик на капитала ,да се изплати възнаграждение бонус за 2018 година за постигнати резултати, през месеците ноември и декември в размер на 9000 месечно.

В качеството му само и единствено на ЕСК? сорри за тъпия въпрос:)
иначе виждам, че служебната бележка е за СОЛ, ама нещо не разбрах защо само за 10-те процента писахте.

 RE: личен труд на собственика mirena59 Профил 17.01.2019 10:57

Защото той е СОЛ в другата си фирма, и ще подаде декларация по чл.50 за 2018

 RE: личен труд на собственика bonou2 Профил 17.01.2019 11:02

бе нещо не ми харесва ситуацията, но предполагам е на база слабите ми познания за СОЛ.
не ме четете мен :)

 RE: личен труд на собственика didona92 Профил 17.01.2019 22:24

За съжаление така не става!

Личен труд-ДУК или разпределение на дивидент.

 RE: личен труд на собственика XXXXX Профил 17.01.2019 22:45

Кое как не става?

Отговор на didona92(17.01.2019 22:24):
didona92 каза:
За съжаление така не става!

Личен труд-ДУК или разпределение на дивидент.

 RE: личен труд на собственика bonou2 Профил 18.01.2019 09:19

знам, че не питаш мен, ама за едните /само/ десет процента зациклих аз :)))

Отговор на XXXXX(17.01.2019 22:45):
XXXXX каза:
Кое как не става?


 RE: личен труд на собственика mirena59 Профил 18.01.2019 12:17

[[citat]]
didona92 каза:
За съжаление така не става!

Личен труд-ДУК или разпределение на дивидент.

Ами то това е един вид ДУК,само че той като СОЛ в другата си фирма ще направи годишно изравняване на доходите си и ще си внесе осигуровките с годишната декларация по чл.50.Поне аз такива разяснения четох на НАП,но се отнасяше за съдружници в ООД и сега ме притеснявава това че при нас е EOОД. Отговор на didona92(17.01.2019 22:24):

 RE: личен труд на собственика mirena59 Профил 18.01.2019 12:17

[[citat]]
didona92 каза:
За съжаление така не става!

Личен труд-ДУК или разпределение на дивидент.

Ами то това е един вид ДУК,само че той като СОЛ в другата си фирма ще направи годишно изравняване на доходите си и ще си внесе осигуровките с годишната декларация по чл.50.Поне аз такива разяснения четох на НАП,но се отнасяше за съдружници в ООД и сега ме притеснявава това че при нас е EOОД. Отговор на didona92(17.01.2019 22:24):

 RE: личен труд на собственика mirena59 Профил 18.01.2019 12:17

[[citat]]
didona92 каза:
За съжаление така не става!

Личен труд-ДУК или разпределение на дивидент.

Ами то това е един вид ДУК,само че той като СОЛ в другата си фирма ще направи годишно изравняване на доходите си и ще си внесе осигуровките с годишната декларация по чл.50.Поне аз такива разяснения четох на НАП,но се отнасяше за съдружници в ООД и сега ме притеснявава това че при нас е EOОД. Отговор на didona92(17.01.2019 22:24):

 RE: личен труд на собственика XXXXX Профил 18.01.2019 12:42

Ами то това е един вид ДУК
По- добре да не го бяхте казали :) Не помните ли реда за натрупване на осиг.доход? По добре да беше "един вид личен труд". Пък за осигуровките СОЛът да си мисли :)

Отговор на mirena59(18.01.2019 12:17):
mirena59 каза:
[[citat]]
didona92 каза:
За съжаление така не става!

Личен труд-ДУК или разпределение на дивидент.

Ами то това е един вид ДУК,само че той като СОЛ в другата си фирма ще направи годишно изравняване на доходите си и ще си внесе осигуровките с годишната декларация по чл.50.Поне аз такива разяснения четох на НАП,но се отнасяше за съдружници в ООД и сега ме притеснявава това че при нас е EOОД.
 

 RE: личен труд на собственика TaNikKa Профил 18.01.2019 14:04

Отговор на mirena59(17.01.2019 09:25):
mirena59 каза:
Има протокол на едноличния собственик на капитала ,да се изплати възнаграждение бонус за 2018 година за постигнати резултати, през месеците ноември и декември в размер на 9000 месечно.Тези суми могат ли да се изплатят в брой и как трябва да се осчетоводят в сметка 604 или в разчети със собственик?Ще бъдат ли разход на дружеството? За сумите е начислен данък 10 % и е издадена служебна бележка,


"ДУК", "личен труд", малкия Мук..."да се изплати възнаграждение бонус за 2018 година за постигнати резултати"-тези доходи се приравняват на доходите от трудови правоотношения, но не са трудови възнаграждения по КТ за данъчното им признаване - отнасят се за цялата година, изплатени "през ноември и декември"- Не са ли изплатени към 17.01.2019г ?- "Тези суми могат ли да се изплатят в брой ?"

И през 604х и през разчетните сметки трябва да се осчетоводят.

Ако са изплатени през 2018г ще бъдат и данъчно признат разход през 2018г при над 51% частна собственост на капитала на търговското дружество.
Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
(3) Непризнатите разходи по ал. 1 се признават за данъчни цели в годината, през която доходът е изплатен, до размера на изплатения доход.


"За сумите е начислен данък 10 % и е издадена служебна бележка" - от ЕООД трябва да се подадат декларации обр.1 за месеците -
В тази връзка, в т.12 от Указанията за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице", в сила от 01.01.2010 г. е създаден нов код за “Вид осигурен” - 90 - за лицата, получаващи доходи по §1, т.26, б."и" от ДР на ЗДДФЛ, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване /осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др./, но задължително се подава информация за данъка по чл.42 от ЗДДФЛ; за лицата, полагащи труда си на територията на Репуб-лика България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл.42 от ЗДДФЛ.
За тези лица, в декларация образец № 1, се попълват само данните за данъка в полетата на точки 31 - начислен месечен облагаем доход, поле 31а - начислен месечен данък, поле 32 - Лични вноски за допълнително доброволно, т.33 - Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот".
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство