Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. ваучери за храна

 ваучери за храна tania1 Профил 28.01.2019 11:32

Здравейте!
Питането ми е следното- раздавам ваучери за храна в месеца, следващ месеца, за който се отнасят и ги осчетоводявам в този следващ месец. Това правилно ли е?

 RE: ваучери за храна TaNikKa Профил 28.01.2019 11:52

Ами и ако възнагражденията се начисляват и изплащат в месеца, следващ месеца на отработване и са предоставени съгл. разпоредбите на ЗКПО, а :
Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна
Чл. 209. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "б" в размер до 60 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице, когато са налице едновременно следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
2. данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
3. ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;

Когато са начислени, тогава трябва и да са осчетоводени.

 RE: ваучери за храна b0b0 Профил 28.01.2019 12:04

Ваучерите може да са закупени еднократно за цялата година (или на части) и заведени като налични, но би трябвало да се отчитат в намаление към момента на раздаване - месец за месец. Настоятелно ви предлагам, в случай, че отговарят на ЗКПО и са необлагаеми (т.е. дават се на всички и по равно, до 60 лв) да не смесвате ваучерите със заплатите, да не ги вписвате във ведомостите и фишовете и да ги раздавате по отделна ведомост/списък.

Също така, по становища на НАП, за да са начислени към работниците трябва да са налични в или преди момента на начисляването. Тоест, не може да начислите за януари, за февруари и за март, после да ги купите и да ги раздадете накуп.

 RE: ваучери за храна tania1 Профил 28.01.2019 12:26

Притеснява ме т.1 - на напуснал служител през предходния месец, аз му начислявам и раздавам ваучери в следващия месец?
 

 RE: ваучери за храна b0b0 Профил 28.01.2019 12:36

Вероятно трябва да му ги дадете, щом така сте процедирали до сега, но пак предлагам да минете месец за месец.
Но при това минаване еднократно ще се получи, че работниците получават двойно - веднъж по стария начин на начисляване (в текущия за предишния месец), и още веднъж по новия начин (в текущия за текущия месец).
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство