Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. ЗП и регистрация по закон за горивото

 ЗП и регистрация по закон за горивото крикси Профил 20.02.2019 16:20

Здравейте, искам да попитам регистрирали ли сте ЗП по ЗАКОН
за административното регулиране на икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Съгласно чл.2 ал.1 т.7, ЗП попадат в обхвата на задължените лица. Моля лицата, които са се справили с тази регистрация да пишат къде точно се подават документите и може ли по ел. път.
При мен ситуацията е ново регистрирано дружество като ЗП, му предстои закупуване на гориво - започнах да регистрирам съд за съхранение на гориво в НАП, но спрях като попаднах на този закон, по който глобите са доста солени.
 

 RE: ЗП и регистрация по закон за горивото крикси Профил 21.02.2019 09:49

Чл. 16. (1) В Министерството на икономиката се води регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Чл. 26. (1) Контролът по спазване изискванията на закона се осъществява поотделно или заедно от длъжностни лица, определени от органите на Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Агенция "Митници", Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология.
Чл. 29. (1) Лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1 без регистрация, извън нейния обхват, или в нарушение на условие, установено в глава втора, раздели I и II, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство