Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ!

 TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! micheto220 Профил Изпрати email 04.04.2019 11:14

Здравейте, можели СОЛ на ЕООД да се осигурява и на тр.договор в собственото дружество . по чл 67.ал на 2ч.? Трябва му справка от НАП по чл. 62 от която да е видно че извършв специфичната дейност във фирмата .

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! XXXXX Профил 04.04.2019 18:49

Който му е поискал такава справка да обясни какточно сесключва тр.дог.със самиясебеси. Независимо от основанието по КТ.

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! micheto220 Профил Изпрати email 08.04.2019 16:24

От ДАИ международен шофьор над 12 тона

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! 23 Профил Изпрати email 08.04.2019 19:41

да се пише управител с договор за управление,може и сол с личен труд, не шофьор , може да управлява камион ако има необходимите документи психологична пригодност и професионална компетентност и съответната категория с1е или се ако е необходимо

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! тониК Профил Изпрати email 08.04.2019 19:46

"да се пише управител с договор за управление....."
Да, ама му искат справка на чиляка.Черно на бяло: ))

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! 23 Профил Изпрати email 08.04.2019 19:51

На моя човек не са му искали и не трябва да му искат,ама за двата други документа му искаха и шофьорска книжка

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! тониК Профил Изпрати email 08.04.2019 19:54

Отговор на 23(08.04.2019 19:51):
23 каза:
На моя човек не са му искали и не трябва да му искат,ама за двата други документа му искаха

Така ОК, ама без тая "справка за....специфична дейност...." Не става!: )

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! 23 Профил Изпрати email 08.04.2019 19:59

хващат се за този текст от наредба 11
6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) трудовият договор на водача или заверено извлечение
от него, от което да са видни имената на работодателя и работника, датата на сключване и
срокът на договора, когато превозното средство не е собственост на превозвача и водачът
не е наемател или лизингополучател на превозното средство;

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! 23 Профил Изпрати email 08.04.2019 20:01

или целия член
Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.)
При извършване на международен превоз на товари в превозното средство трябва да се
намират следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) заверено копие на лиценза на Общността;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) заверено копие на договора за наем или лизинг на
превозното средство, когато то не е собственост на превозвача;
3. товарителницата по образец съгласно Конвенцията за Договора за международен
автомобилен превоз на стоки (CMR);
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) разрешително за територията на Република България,
когато такова се изисква по силата на международните договори и спогодби, по които
Република България е страна;
5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.) сертификатът
за водач по чл. 57, ал. 5 и други документи за водача, превозното средство и товара,
включително и митническите гаранционни документи, които се изискват от Закона за
автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, както и по силата на
международните договори и спогодби, по които Република България е страна;
6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) трудовият договор на водача или заверено извлечение
от него, от което да са видни имената на работодателя и работника, датата на сключване и
срокът на договора, когато превозното средство не е собственост на превозвача и водачът
не е наемател или лизингополучател на превозното средство;
7. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) удостоверението за
психологическа годност на водача.

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! 23 Профил Изпрати email 08.04.2019 20:04

Той твоя човек имали назначен ръководител на транспортната дейност ?

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! 23 Профил Изпрати email 08.04.2019 20:17

и за лиценз
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., изм. и доп., бр. 95 от 2006 г., предишен текст на
чл. 8, изм. и доп., бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г., изм., бр. 20 от 2016 г., в сила от
15.03.2016 г.) За издаване на лиценз на Общността и на заверени копия към него лицето по
чл. 2, ал. 1 подава заявление по образец (приложение № 6) до министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация", към което прилага:
1. документи за финансова стабилност по чл. 6, ал. 8;
2. (доп. – ДВ, бр. 51 от 2018 г.) свидетелство за съдимост на ръководителя на
транспортната дейност. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез
оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 4,
ал. 1, т. 1, съответно – чл. 11а, ал. 2, т. 2, в Министерството на правосъдието за
ръководител на транспортна дейност – български гражданин;
3. копие на удостоверението за професионална компетентност на ръководителя на
транспортната дейност – представя се, когато удостоверението не е издадено от
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а от компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз;
4. свидетелство за регистрация за моторните превозни средства, с които превозвачът
ще извършва дейността, а когато те не са негова собственост – и договор за наем или
лизинг за тях – представят се сканирани копия на документите на електронен носител;
5. списък с данни за моторните превозни средства на разположение на превозвача по
образец (приложение № 6а) на електронен носител.

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! Tanqbgr Профил Изпрати email 09.04.2019 02:49

Отговор на micheto220(08.04.2019 16:24):
micheto220 каза:
От ДАИ международен шофьор над 12 тона


Аиде , бе! От ДАИ ....??!! Тцтцтц......
Те другите собственици, които си карат камионите все са на трудови договори и при годишните проверки от ДАИ все проблеми им правят .....

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! micheto220 Профил Изпрати email 23.05.2019 13:39

Отново имам същата дилема ,Шофъора/самоосигуряващ се/ го пуснахме да работи макар че той иска да се води втора категория труд за международен шофьор над 12 тона но уви. Но сега имам др.фирма където за издаване на лиценз са необходими 2 лица с длъжност Диагностик моторно превозно средство, 1 лице назначихме на тр.дог. а собственника има право/ сертификат/ да извършва тази дейност и иска да го назнача на 2 часа за да представи Справка по чл. 62 за 2 лица назначени във фирмата. не си струва да търси др. човек и да плаща излишни вноски след като той има право и ще върши тази работа.
 

 RE: TРУДОВ ДОГОВОР И СОЛ! Tanqbgr Профил Изпрати email 23.05.2019 22:07

Отговор на micheto220(23.05.2019 13:39):
micheto220 каза:
Но сега имам др.фирма където за издаване на лиценз са необходими 2 лица с длъжност Диагностик моторно превозно средство, 1 лице назначихме на тр.дог. а собственника има право/ сертификат/ да извършва тази дейност и иска да го назнача на 2 часа за да представи Справка по чл. 62 за 2 лица назначени във фирмата. не си струва да тър...

Що не седнеш да прочетеш малко и да спреш да пишеш глупости. Ще подведеш някой , който случайно попадне на темата. Знаеш ли какво е облигационно отношение с превозвач , че постоянно развяваш чл.62 ? Между другото на собственика "сертификат-а" не му върши работа , а специалност вписана в диплома за висше или средно образвование. За предпътен специалностите ги има в Приложение № 28а към чл. 57, ал. 7 (ДВ, бр. 92 от 2011 г.).
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване