Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. Разрешително за продажба на цигари

 Разрешително за продажба на цигари kalina25 Профил 13.06.2019 11:04

Здравейте, моля някой запознат да ми каже какви точно документи трябва да подготвя и да представя, за да ми се издаде разрешително за продажба на тютюневи изделия. Направила съм декларация-искане, свидетелство за съдимост на собственика и удостоверение за липса на задължения.

 RE: Разрешително за продажба на цигари Калина Профил Изпрати email 13.06.2019 14:48

Виж тук :

h t t p s://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/import-and-export/92145aca-84a8-4c7b-8560-becbebac6764

/махни празните интервали в h t t p s:/

За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава искане по образец съгласно приложение № 19а ППЗАДС до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.
Към искането се прилагат следните документи:
1. декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. свидетелство за съдимост за обстоятелствата, че лицата, които представляват лицето подало искане за разрешение за търговия с тютюневи изделия, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани - декларация;
4. декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. точен адрес и вид на обекта;
6. документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;
7. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;
8. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
9. декларация за обстоятелствата, че лицето не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административнонаказателното производство е завършило със сключването на споразумение;
10. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.
С едно искане може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.
Искането за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС.
В искането доставчиците се посочват с наименование и ЕИК

 RE: Разрешително за продажба на цигари typtadrynka Профил 13.06.2019 15:11

Отговор на Калина(13.06.2019 14:48):
Калина каза:
Виж тук :

h t t p s://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/import-and-export/92145aca-84a8-4c7b-8560-becbebac6764

/махни празните интервали в h t t p s:/Или за по-лесно:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/import-and-export/92145aca-84a8-4c7b-8560-becbebac6764
 

 RE: Разрешително за продажба на цигари Калина Профил Изпрати email 13.06.2019 16:08

Благодаря, аз не успях да се справя.
Рядко пиша по форуми и не видях къде е опцията.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни