Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Започване на работа по ДУК по време на обезщетение за безработица

 Започване на работа по ДУК по време на обезщетение за безработица Tzvetina Профил 14.10.2019 14:01

Здравейте,

Моля ви за коментар и съвет за следния казус: към момента лице е регистрирано като безработно и получава обезщетение , но му предлагат работа като управител на ЕООД.
Въпросът ми е: какъв трябва да е договорът му със собственика на ЕООД, ако иска да продължи да получава обезщетението от БТ в оставащите му до края 6 месеца ? С други думи, ако бъде назначено с ДУК, това задължава ли го да прекрати борсата в 7-дневния срок след вписването му в ТР ?
Благодаря на всички предварително!

 RE: Започване на работа по ДУК по време на обезщетение за безработица bonou2 Профил 14.10.2019 14:15

Прекратяване изплащането на паричните обезщетения за безработица
Чл. 54д. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава;
Осигурени лица
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
 

 RE: Започване на работа по ДУК по време на обезщетение за безработица TaNikKa Профил 14.10.2019 14:15

Тарикатлъци, уведомява бюрото по труда в срок 7 работни дни от сключването на писмения договор, уведомява с декларация за промени отдела "Парични обезщетения при безработица и гарантирани вземания при несъстоятелност на предприятия" и си прекъсва определения период, определен с право на парично обезщетение. Ако не го одобрят капризните работници или не го харесат за управител и предложат на друг, отново с декларация за промени си възстановява за остатъка на периода правото на парично обезщетение след повторна регистрация в бюрото по труда.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения